Kvalitativ værdiansættelse - Hvad er kvalitativ værdiansættelse?

En kvalitativ værdiansættelse bruges til at beskrive værdien af noget, i form af en skala, fremfor kroner og ører. 

Mangler du hjælp til regnskabet i din virksomhed? Så kan vi hjælpe dig. Prøv Billy gratis.

At værdisætte noget kan være en vanskelig affære, men kan være relevant, i forbindelse med f.eks. en virksomhed, et aktiv eller et varemærke. Det kan dog være svært at værdisætte nogle ting i kroner og øre, og derfor kan værktøjer som kvalitativ værdiansættelse være nyttige.

Når du bruger kvalitativ værdiansættelse, får du istedet en score for den pågældende ting på en skala, der fortæller nærmere om tingens værdi.

Hvordan laver man en kvalitativ værdiansættelse?

Den kvalitative værdiansættelse handler om at danne sig et overblik over de forskellige faktorer et aktiv eller et varemærke har, som giver dette en grad af værdi. 

Står du overfor at skulle lave en kvalitativ værdiansættelse af noget, er et oplagt værktøj at bruge, et der hedder intellectual property evaluering. 

Dette værktøj fungerer på den måde, at du besvarer en række spørgsmål vedrørende det du vil have værdiansat. Dette giver dig også en indsigt og et overblik over hvilke styrker og svagheder der er ved den pågældende værdi. På den måde vil du også stå stærkere i en forhandlingssituation. 

I forbindelse med den kvalitative værdiansættelse, kan det også være relevant at danne sig et overblik over virksomheden, via f.eks. en SWOT-analyse. 

Benyt flere former for værdiansættelse

Bare fordi at du har brugt en kvalitativ værdiansættelse, til at se på værdien af noget, betyder det ikke at du ikke også kan benytte dig af andre metoder til værdiansættelse. For at få et endnu mere konkret billede af f.eks. et varemærkes værdi, kan det nemlig også være relevant at benytte sig af kvantitativ værdiansættelse

Inden for den kvantitative værdiansættelse findes der flere metoder, som er:

  • Omkostningsmetoden
  • Indskomstmetoden 
  • Markedsmetoden

Disse metoder har til formål at værdiansætte den pågældende ting i kroner og ører, og kan derfor også være nyttig at benytte sig af, hvis du har noget der skal vurderes. 

Det kan yderligere være en god idé at tage en fagperson, som en revisor, med på råd, når du skal lave en værdiansættelse af noget.

Få overblik over din økonomi

I Billy gør vi regnskab og bogføring nemt for alle. Send let fakturaer, upload dine kvitteringer med din smartphone og afregn moms med et enkelt klik. Du kan få support alle ugens 7 dage både på mail, telefon og chat.

Prøv Billy gratis i 30 dage