Kvantitativ værdiansættelse - Hvad er kvantitativ værdiansættelse?

Kvantitativ værdiansættelse er en metode du kan bruge til at værdiansætte noget i kroner og øre.

Vil du have hjælp med at holde styr på regnskabet i din virksomhed? Det kan vi hjælpe med. Prøv Billy gratis.

Det kan være vanskeligt at værdisætte noget, så prisen stemmer overens med den aktuelle værdi. Kvantitativ værdiansættelse kan derfor bruges som en værktøj, der kan hjælpe med at værdiansættelsen, så prisen bliver fair og objektiv. Det kan f.eks være et aktiv, en virksomhed eller en rettighed. 

Metoder til kvantitativ værdiansættelse

Skal du lave en kvantitativ værdiansættelse, findes der tre forskellige metoder hvorpå du kan lave sådan en. Du skal ikke nødvendigvis kun bruge en af metoderne, men kan også vælge at bruge flere, for at få et mere præcist resultat. Overordnet set er der tale om omkostningsmetoden, indkomstmetoden og markedsmetoden. 

Hvad er omkostningsmetoden? 

Omkostningsmetoden anvendes mest i forbindelse med værdiansættelse af aktiver. Denne metoder tager udgangspunkt i, at værdiansættelsen skal ske ud fra at omkostningerne til produktionen af aktivet skal dækkes, så det er rentabelt at producere og sælge aktivet. 

Hvad er indkomstmetoden?

Indkomstmetoden er bedre egnet til også at dække rettigheder. Denne metode tager udgangspunkt i, at værdiansættelsen skal tage udgangspunkt i den indkomst, som f.eks. en given rettighed kan medføre, hvis den erhverves eller sælges. Det er her vigtigt at tage hensyn til blandt andet rettighedens levetid.

Hvad er markedsmetoden?

Markedsmetoden anvendes på den måde, at en given rettighed eller aktiv, sammenlignes med lignende handler, så du derigennem kan komme frem til en retvisende pris for den pågældende handel. 

Det kan være en god idé at alliere sig med en fagperson, når der skal foretages en værdiansættelse. Dette kunne for eksempel være en revisor

Få overblik over din økonomi

I Billy gør vi regnskab og bogføring nemt for alle. Send let fakturaer, upload dine kvitteringer med din smartphone og afregn moms med et enkelt klik. Du kan få support alle ugens 7 dage både på mail, telefon og chat.

Prøv Billy gratis i 30 dage