Miljøregnskab - Hvad er miljøregnskab?

Et miljøregnskab er et ekstra regnskab en virksomhed kan lave, som opgør deres påvirkning af miljøet. 

Vil du have hjælp med at holde styr på regnskabet i din virksomhed? Det kan vi hjælpe med. Prøv Billy gratis.

Et miljøregnskab beskæftiger sig med de ting i virksomheden, som har en effekt på miljøet, og har ikke noget at gøre med virksomhedens økonomi. Et miljøregnskab kaldes også et grønt regnskab.

Hvad indeholder et miljøregnskab?

Et miljøregnskab består af en række inputs, som er virksomhedens ressourcer, og outputs, som er det affald der er tilbage efter produktionen. Posterne i input består typisk af virksomhedens CO2-udslip, el og varmeforbrug samt transport. 

Yderligere indeholder et miljøregnskab også virksomhedens miljøpolitik, mål, indsats og miljømæssige resultater. 

Hvorfor lave et miljøregnskab?

I nutidens samfund er de fleste blevet mere opmærksomme på, at det er vigtigt at tænke på miljøet, i forhold til at mindske belastning. 

Et miljøregnskab er derfor blevet en faktor der kan være vigtig, i forhold til en virksomheds branding og sociale ansvar, men også i forhold til reducering af omkostninger

Miljøregnskabet er også et redskab, der kan få din virksomhed til at fremstå i offentligheden som mere ansvarlig og ordentlig, og derigennem opnå goodwill. Har en virksomhed et godt miljøregnskab, kan det derfor bruges som branding, da den moderne forbruger værdsætter dette højt i sin beslutningsproces.

Omkostningsreducering ved miljøregnskab

Et miljøregnskab giver også virksomheden mulighed for at se på deres ressourceforbrug, og om dette kan reduceres eller optimeres, for at gavne miljøregnskabet. Det kan f.eks. være, at virksomheden kan reducere deres energiforbrug, eller kan genanvende maskiner og rester fra produktionen.

Få overblik over din økonomi

I Billy gør vi regnskab og bogføring nemt for alle. Send let fakturaer, upload dine kvitteringer med din smartphone og afregn moms med et enkelt klik. Du kan få support alle ugens 7 dage både på mail, telefon og chat.

Prøv Billy gratis i 30 dage