NDA - Hvad er en NDA (Non Disclosure Agreement)?

En NDA er en skriftlig aftale der indgås for at beskytte imod videregivelse af fortrolige oplysninger og informationer.

Få et bedre overblik over din virksomheds økonomiske situation med Billy Regnskabsprogram. Prøv Billy gratis.

En NDA kaldes også for en hemmeligholdelsesaftale, fortrolighedserklæring eller fortrolighedsaftale. En Non Disclosure Agreement indgås typisk i forbindelse med ansættelser, handler, samarbejdsaftaler mm. 

Hvad indeholder en NDA?

Der er som sådan ikke noget krav til hvad en NDA skal indeholde, da den skal tilpasses til det specifikke forhold. Aftalen bør dog indeholde visse punkter, for at den kan fungere både praktisk og juridisk. Disse punkter er: 

  • Hvilke parter er involveret?
  • Definition af fortrolige oplysninger
  • Er der visse andre der har tilladelse til at modtage disse oplysninger?
  • Er fortrolighedsaftalen gensidig eller ensidig?
  • Hvor længe er aftalens varighed?
  • Er det muligt at opsige aftalen?
  • Hvilke forhold gælder i tilfælde af konflikter?
  • Hvad sker der ved brud på aftalen?

Det er en god ide at have disse punkter med som standard i aftalen, da parterne derigennem har en fælles forståelse for aftalen, og er dækket hvis der skulle opstå eventuelle konflikter eller andet. 

Hvorfor lave en NDA?

En NDA indgås typisk i forbindelse med et samarbejde, hvis en af parterne ser et behov for, at sikre at fortrolige oplysninger ikke bliver videregivet. Dette kunne f.eks. være kundelister, økonomiske oplysninger eller personlige oplysninger.

Hvis der skal indgås et samarbejde med en ekstern virksomhed, kunne det f.eks. være relevant at udarbejde en NDA. Dette sikrer beskyttelsen af de oplysninger den eksterne virksomhed, på baggrund af samarbejdet, får adgang til. 

Hvis der samarbejdes med eksterne konsulenter, som f.eks. en revisor eller bogholder, kan det yderligere være relevant at udarbejde en NDA. Dette gøres for ikke at risikere, at de informationer den eksterne konsulent får adgang til bliver videregivet eller sælges til en tredjepart.

Hvad sker der ved brud på NDA?

Hvis to parter har skrevet under på en NDA, men en af parterne alligevel videregiver nogle af de fortrolige oplysninger, vil det være strafbart. 

Straffen vil typisk bestå af en erstatning til den person eller virksomhed, der har været ude for et brud på fortrolighedsaftalen. Yderligere kan der være afgivet en konventionalbod, som den part der har brudt aftalen skal betale. Konventionalbodens beløb bør være angivet i aftalens indhold, så der ikke er tvivl om dette. 

Såfremt der er tale om en gensidig NDA, kan begge parter risikere at skulle betale erstatning og konventionalbod.

Få overblik over din økonomi

I Billy gør vi regnskab og bogføring nemt for alle. Send let fakturaer, upload dine kvitteringer med din smartphone og afregn moms med et enkelt klik. Du kan få support alle ugens 7 dage både på mail, telefon og chat.

Prøv Billy gratis i 30 dage