Rejsegodtgørelse - Hvad er rejsegodtgørelse?

Rejsegodtgørelse er en skattefri godtgørelse, som bruges til bl.a. at dække kost og logi, hvis du skal ud og rejse i forbindelse med arbejdet. 

Vil du have hjælp med at holde styr på økonomien i din virksomhed? Det kan vi hjælpe med. Prøv Billy gratis.

Hvis du er almindelig lønmodtager, skal din forretningsrejse have en varighed på minimum 24 timer, før du kan gøre brug af den skattefri rejsegodtgørelse. Rejsegodtgørelsen er både gældende for forretningsrejser i Danmark og udlandet, og udbetales af din arbejdsgiver. 

Rejsegodtgørelsens beløb beregnes ud fra nogle standardsatser, som kaldes diæter

Hvordan ser satserne for rejsegodtgørelse ud?

Standardsatserne for den skattefri rejsegodtgørelse kan findes på Skattestyrelsens hjemmeside, og ser i 2023 således ud: 

Satser pr. døgn 2023 2022

  • Logi 238 kr. 231 kr. 
  • Kost og småfornødenheder 555 kr. 539 kr. 
  • Kost for turistchauffører (Danmark) 75 kr. 75 kr.
  • Kost for turistchauffører (udlandet) 150 kr. 150 kr. 

Posten logi dækker over de daglige udgifter til f.eks. hotelophold eller andet overnatning. Kost og småfornødenheder dækker over udgifter til alle måltider samt småfornødenheder som f.eks. en kop kaffe eller en avis. 

For turistchauffører står det lidt anderledes til, da du ikke kan få dækket dine udgifter til kost og logi, men kun kan få en mindre daglig sats. 

Hvordan defineres en rejse?

For at en forretningsrejse kan berettiges til rejsegodtgørelse, er der visse forhold der skal gøre sig gældende. Til at starte med, er det en forudsætning, at den pågældende medarbejder har en sædvanlig bopæl, og på forretningsrejsen overnatter uden for hjemmet samt har en midlertidig arbejdsplads. 

Derudover er der yderligere to forhold, der afgør hvorvidt en medarbejders rejse er en forretningsrejse. De to forhold er afstanden og arbejdet. 

Afstanden gør sig gældende i den forstand, at den pågældende medarbejders midlertidige arbejdssted, skal være langt nok fra vedkommendes sædvanlige bopæl, således at det ikke er muligt at sove hjemme. Når dette forhold adresseres, tages der udgangspunkt i alle tilgængelige transportmuligheder mellem medarbejders hjem og det midlertidige arbejdssted. 

Forholdet med arbejdet har betydning for rejsegodtgørelsen i den forstand, at der tages højde for arbejdets periode. Er perioden for arbejdet kortere, er det også mere sandsynligt at der er tale om et midlertidigt arbejdssted. 

Kan selvstændige få rejsegodtgørelse?

Det er som sådan ikke muligt at få udbetalt skattefri rejsegodtgørelse hvis du er selvstændig. Det er dog i stedet muligt at få sine rejseudgifter trukket fra i form af faktiske udgifter.

Du kan som selvstændig fratrække udokumenterede rejseudgifter i overensstemmelse med de standardsatser, der også gælder for lønmodtagere. Det er værd at være opmærksom på, at der som selvstændig er et årligt loft på diæter, som i 2023 ligger på 30.500 kr. 

Hvordan fungerer bogføring af skattefri rejsegodtgørelse?

Bogføring af rejsegodtgørelse og diæter skal ske på den måde at du skal kunne dokumentere rejsens destination, formål, længde og hvilke satser der er anvendt. Du behøver dog ikke at dokumentere dine faktiske udgifter for rejsen. 

Hvis du ikke bogfører via diæter, men i stedet faktiske udgifter, er det nødvendigt at dokumentere alle udgifterne med kvitteringer. 

Få overblik over din økonomi

I Billy gør vi regnskab og bogføring nemt for alle. Send let fakturaer, upload dine kvitteringer med din smartphone og afregn moms med et enkelt klik. Du kan få support alle ugens 7 dage både på mail, telefon og chat.

Prøv Billy gratis i 30 dage