Udlicitering - Hvad er udlicitering?

Udlicitering er en praksis, hvor en offentlig organisation overdrager en del af sine aktiviteter til en tredjepart, ofte en privat virksomhed. 

Mangler du hjælp til regnskabet i din virksomhed? Så kan vi hjælpe dig. Prøv Billy gratis.

Udlicitering anvendes hovedsageligt i den offentlige sektor, typisk med det formål at reducere omkostninger og øge effektiviteten. 

Hvordan fungerer udlicitering?

Udlicitering kunne f.eks. være, når kommunen eller en anden offentlig organisation vælger at finde en ekstern leverandør, til at løse en eller anden opgave. Dette kunne være inden for en række områder, som transport eller IT.

Vælger en offentlig organisation at indgå en aftale omkring udlicitering med en privat virksomhed, laves der en kontrakt på dette, kaldet en udliciteringskontrakt. En udliciteringskontrakt har typisk en varighed mellem fire til seks år.

Efter kontraktens udløb skal den offentlige organisation, hvis det er en kontinuerlig opgave, tage stilling til om opgaven skal udbydes til udlicitering igen, eller om de selv vil varetage opgaven. Såfremt du arbejder i det område der skal udliciteres, vil du sandsynligvis blive overdraget til den virksomhed, der skal varetage opgaven, i den periode. 

Fordele ved udlicitering

Der er en række fordele ved at benytte udlicitering. 

Ved at lade en ekstern leverandør varetage en bestemt opgave, kan den offentlige organisation ofte opnå betydelige besparelser på lønninger, driftsomkostninger og kapitaludgifter. Yderligere er en af de største fordele, at udlicitering kan frigøre ressourcer til den offentlige organisation, som kan anvendes til andre formål. 

Udlicitering kan samtidig føre til en større fleksibilitet og hurtigere reaktionstid, da den eksterne virksomhed, der varetager opgaven, ofte vil have større ekspertise og erfaring inden på området, og derfor er mere effektive.

Udfordringer forbundet med udlicitering

Der kan dog også være en række udfordringer forbundet med udlicitering, som skal tages med i overvejelserne, inden valget tages.

En af de største udfordringer der kan være ved udlicitering er at sikre, at den eksterne virksomhed, der skal udføre den opgave der er blevet udliciteret, lever op til de samme standarder og kvalitetskrav som udbyderen selv. Dette kan særligt være udfordrende, hvis den eksterne virksomhed opererer i en anden kultur eller jurisdiktion, som har andre standarder eller praksisser. 

Udlicitering kan yderligere føre til en reduktion i den offentlige organisations kontrol over den pågældende opgave. Dette skyldes, at den offentlige organisation i høj grad er afhængig af den eksterne virksomhed, der udfører opgaven, og derfor har mindre kontrol over, hvordan opgaven udføres og overholdes. 

Få overblik over din økonomi

I Billy gør vi regnskab og bogføring nemt for alle. Send let fakturaer, upload dine kvitteringer med din smartphone og afregn moms med et enkelt klik. Du kan få support alle ugens 7 dage både på mail, telefon og chat.

Prøv Billy gratis i 30 dage