Værdikæde - Hvad er en værdikæde?

En værdikæde er et værktøj der skildrer en virksomheds interne forhold, og analytisk ser på hvordan, igennem en række aktiviteter, en virksomhed skaber værdi.

Uanset hvilken slags virksomhed du har, kan Billy’s regnskabsprogram hjælpe med at holde styr på økonomien. Prøv Billy gratis.

Det nyttige ved værdikæden er, at en virksomhed kan bruge den til at analysere aktiviteterne enkeltvis og således blive opmærksom på, hvilke aktiviteter som skaber værdi, og hvilke som eventuelt skal forbedres. Dette kaldes for en værdikædeanalyse. 

Hvilke aktiviteter indgår i værdikæden?

En værdikæde består af 9 elementer, og er opdelt i henholdsvis 5 primære aktiviteter og 4 støtteaktiviteter.

De 5 primære aktiviteter i værdikæden

De primære aktiviteter er de aktiviteter, der har direkte forbindelse med virksomhedens produkt eller ydelse. Værdien af disse aktiviteter kommer fra kundernes positive oplevelse af produktet eller ydelsen. De 5 primære aktiviteter er:  

Indgående logistik omfatter aktiviteter inden for indkøb og lagerstyring af de råvarer eller komponenter, som virksomheden skal bruge til produktion eller service.  

Produktion omfatter design, udvikling og bearbejdning af råvarer eller komponenter, der efterfølgende bliver til virksomhedens produkt. 

Udgående logistik omfatter håndtering af virksomhedens produkt, i forbindelse med lagring, pakning og distribution samt ordremodtagelse fra kunder. 

Markedsføring og salg dækker over de aktiviteter, der får kunder til at købe virksomhedens produkt. Dette er f.eks reklamer, annoncer samt anden kommunikation, der har til formål at markedsføre og sælge produktet. 

Service omhandler de aktiviteter, der udbydes efter salg af et produkt, som f.eks. installation, garanti, reparation og kundeservice. 

De 4 støtteaktiviteter i værdikæden

Støtteaktiviterner har, modsat de primære aktiviteter, ikke direkte forbindelse til produktet eller ydelsen. Støtteaktiviteterne har, som navnet antyder, til formål at støtte op omkring de primære aktiviteter, og skaber derigennem værdi. 

Virksomhedens infrastruktur omfatter virksomhedens systemer, organisationsstruktur samt den generelle drift af virksomheden. 

Menneskelige ressourcer dækker over området HR, som bl.a. indebærer medarbejdernes ansættelse, uddannelse, afskedigelse samt generelle trivsel i virksomheden. 

Teknologi omhandler teknologien i virksomheden, som har stor indflydelse på kvaliteten og effektiviteten i produktionen. 

Indkøb dækker over indkøb til virksomheden i form af budgettering, valg af leverandører og afgivelse af ordrer. 

Både de primære aktiviteter, støtteaktiviteterne samt det sammenspil der er imellem dem, er med til at afgøre hvor konkurrencedygtig en virksomhed er samt skabe værdi for kunderne.

Hvilke typer virksomheder kan bruge værdikæden?

Som udgangspunkt blev Porters værdikæde designet til produktionsvirksomheder, som et analytisk værktøj. Det vil dog typisk være nødvendigt for den enkelte virksomhed at tilpasse modellen til deres aktiviteter. 

Værdikæde for servicevirksomheder

Hvis der er tale om en servicevirksomhed, kan der dog opstå problemer ved brug af den traditionelle værdikæde, da servicevirksomheder, modsat produktionsvirksomheder, ikke fungerer som et input-output system. På baggrund af dette blev værdikæden videreudviklet, så den passede bedre til servicevirksomheder.

Denne udgave af værdikæden hedder serviceværdikæden og er baseret på, at hvis virksomhedens interne kvalitet og værdier er i orden, vil det også føre til bedre profit, vækst og kundetilfredshed.  

Værdikæde for handelsvirksomheder

Værdikæden kan yderligere tilpasses handelsvirksomheder. Dette gøres typisk ved at afgrænse værdikædens aktiviteter til dem, der er relevante for en handelsvirksomhed, som derfor ikke har produktion. 

På den måde bliver der lagt mere vægt i at se på aktiviteter som indkøb og lager, marketing og salg samt service. Aktiviteten salg og service har særligt flere delelementer, når der ses på værdikæden i forbindelse med handelsvirksomheder. Her er der mere fokus på aktiviteter som kundeservice, uddannelse, transport og logistik samt salgsstyring. 

Få overblik over din økonomi

I Billy gør vi regnskab og bogføring nemt for alle. Send let fakturaer, upload dine kvitteringer med din smartphone og afregn moms med et enkelt klik. Du kan få support alle ugens 7 dage både på mail, telefon og chat.

Prøv Billy gratis i 30 dage