Sådan undgår du et dyrt årsregnskab - start parat go

Billy regnskabsprogram forfatter Billy regnskabsprogram forfatter

Kim Stig

14. januar 2019

Denne artikel er skrevet til dig, der overvejer selv at stå for virksomhedens årsregnskab og søger en prisbillig løsning til udarbejdelse og indberetning. Indlægget kommer med konkrete forslag til, hvordan du griber årsregnskabet an og forbereder dig på din indberetning.

Behøver det være dyrt at lave årsregnskab?

Driver du din forretning som enkeltmandsvirksomhed, er det bestemt ikke dyrt at få lavet et årsregnskab. Her er der nemlig ingen formelle krav til udarbejdelse, indberetning eller brug af revisor. Er din virksomhed omfattet af reglerne for mikrovirksomheder (mindre eller enkeltmandsvirksomheder), jf. årsregnskabslovens pgf. 22a, er kravene derfor ganske lempelige.

Grænseværdierne for mikrovirksomheder, der ikke må være overskredet to år i træk er;

 • En balancesum på 2,7 mio kr.
 • En nettoomsætning på 5,4 mio kr.
 • Et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede i løbet af regnskabsåret på 10.

Årsregnskabsloven har dog varierende krav i forhold til virksomhedens størrelse, så driver du din virksomhed i selskabsform (f.eks. ApS eller IVS, er der visse krav i årsregnskabsloven, som skal følges. Du kan læse mere om kravene i årsregnskabsloven på retsinformation.dk.

Hvor kan jeg finde billig hjælp?

Når du gerne vil have hjælp til at lave dit årsregnskab, uden at det koster for meget, er der flere prisvenlige alternativer:

Det ene alternativ er at bruge et digitalt regnskabsprogram. Nogle regnskabsprogrammer som for eksempel Billy Regnskabsprogram tilbyder en årsregnskabspakke, uanset hvilken selskabsform du driver. Hos Billy kan du automatisk få udarbejdet hele dit årsregnskab for under 2000 kroner, du skal bare levere din regnskabsdata, og så klarer de resten.

Mange regnskabsbureauer tilbyder også assistance til udarbejdelse af årsrapporten. Her er priserne typisk på 3.000 – 6.000 kr.

Kan jeg selv indberette årsregnskabet?

Det er ikke nødvendigvis svært at indberette et årsregnskab. I praksis kan du indberette årsregnskabet på virk.dk, og her får du faktisk en del hjælp og vejledning, som du bør læse grundigt, hvis du selv giver dig i kast med det. Husk dog at vær opmærksom, så du ikke glemmer lovpligtige oplysninger.

Det er vigtigt, at dit regnskab er retvisende i forbindelse med indberetningen af årsregnskabet. Forudsætningen for at få et retvisende regnskab er, at der er styr på dit bogholderi, da det er grundlaget for dit regnskab. Har du styr på bogføringen – og i særdeleshed dine aktiver og forpligtelser – er grundlaget for regnskabet på plads.

Hvad med skat?

Selv med et godt bogholderi, er der forhold, som kan være særligt vanskelige, herunder opgørelse af den skattepligtige indkomst.

Du kan nemlig IKKE beregne skatten ud fra selskabets bogførte overskud, da der er forskel på dit bogførte overskud og virksomhedens skattepligtige indkomst.

Her får du nogle få klassiske eksempler på de forskelle, som du skal være opmærksom på, når der skal afsættes skat i årsregnskabet;

 • Repræsentation er ikke fuld fradragsberettiget.
 • Visse renter og bøder kan ikke trækkes fra i den skattepligtige indkomst.
 • Afskrivninger opgøres forskelligt i årsregnskabet og den skattepligtige indkomst.

Skal jeg bruge en revisor?

Lovgivningen giver mulighed for at fravælge revision og dermed en godkendt revisor, men der kan være tilfælde, hvor det er nødvendigt at bruge en revisor.

Du har selvsagt brug for en godkendt revisor, hvis dit årsregnskab skal revideres. Men ellers vælger mange at lade regnskabet revidere, hvis der er;

 • flere ejere
 • virksomheden er afhængig af ekstern finansiering
 • planer om at finde nye investorer
 • planer om salg af virksomheden

Hvordan kommer jeg i gang?

 • Log ind i dit Billy-regnskab og sørg for, at bogføringen er ajour, og at alle dine balanceposter er afstemt i dit regnskab. Start med banken og afstem herefter alle andre poster. Særligt moms og lønposter kræver ekstra opmærksomhed.
 • Forbered en ledelsespåtegning og ledelsesberetning. Hent eventuel inspiration i andre virksomheders regnskaber, f.eks. virksomheder i samme branche som din egen.
 • Forbered noter til regnskabet, herunder anlægsnote der viser primoværdier, til- og afgange samt årets afskrivning.
 • Opgør den skattepligtig indkomst. Det er vigtigt at forstå sammenhængen mellem permanente forskelle mellem skat og regnskab, og tidsmæssige forskelle mellem regnskabsmæssigt overskud og skattepligtig indkomst (udskudt skat).
 • Husk, at regnskabet skal godkendes, og at den skattepligtige indkomst skal selvangives.

Hvis du klargør disse punkter, gør du det langt nemmere for dig selv at komme godt i mål med dit årsregnskab uanset, hvilken løsning du vælger. Er du i tvivl om noget, kan du som Billy-bruger få hjælp med spørgsmål angående årsregnskab ved at kontakte deres support.

Frist for indberetning af årsregnskab

Du skal indberette et årsregnskab efter reglerne i årsregnskabsloven. Her er fristen for indberetning 5 måneder efter regnskabsårets udløb. Hvis fristen ikke overholdes kan man blive pålagt bøder, og i sidste ende risikerer du, at selskabet bliver tvangsopløst – men altså kun hvis du ikke overholder fristerne.