Sådan håndterer du indsigelser i inkassosager

Forfatter:Torben Stohn
Dato:16. april 2019
Læsetid:3 minutter

Indsigelser i inkassosager betyder, at skyldner er uenig i kravet. I dette blogindlæg af Torben Stohn fra Advokaternes Inkasso Service kan du læse mere om, hvordan du som kreditor skal forholde dig, når skyldner gør indsigelser.

Hvad er en indsigelse, og hvilke typer er der?

Indsigelser kommer i mange varianter, og du skal ikke være overrasket, hvis du modtager en af følgende type indsigelser, hvor:

 • At der ikke er indgået en aftale
 • At fakturaen allerede er betalt
 • At fakturaen ikke er modtaget
 • At din ydelse eller vare er mangelfuld
 • At skyldner har et modkrav, og derfor ikke vil betale

Hvad skal jeg gøre, hvis jeg modtager en indsigelse, før sagen er sendt til inkasso?

Hvis du som kreditor modtager en indsigelse, før at du har sendt kravet til inkasso, har det den konsekvens, at sagen ikke kan tages til inkasso, uden at indsigelsen behandles. Hvis du ønsker at sende en indsigelsessag til inkasso, skal du gøre følgende:

 • Gem korrespondancen, herunder sms'er, e-mails, breve eller anden korrespondance på din computer.
 • Gem indsigelsen i en fil for sig, og omdøb dokumentet til "Indsigelse".
 • Forklar, hvorfor du på trods af indsigelsen ønsker at inddrive kravet.
 • Overvej, om du ønsker at sagen skal overgå til civilretten, hvis det bliver nødvendigt.

Inkassosager uden indsigelser kan sendes direkte fra Billy til din advokat. Hvorimod indsigelsessager skal oprettes med hjælp fra en advokat, som f.eks. Advokaternes Inkasso Service. Inkassosager er dog ikke gratis at få behandlet, når der er indsigelser, da en advokat skal bruge tid på at behandle indsigelsen.

Husk, at du ved oprettelsen af en sag skal vedhæfte al korrespondance, herunder særligt indsigelsen og dine kommentarer hertil.

Hvad gør jeg, hvis jeg modtager en indsigelse, efter at sagen er sendt til inkasso?

Hvis du modtager en indsigelse, efter at sagen er sendt til inkasso, skal du straks kontakte din advokat. Du skal gøre din advokat opmærksom på, at der nu er kommet indsigelser i sagen. Derudover skal du sende dine kommentarer til indsigelsen, hvor du forklarer, hvorfor du er uenig med skyldner og vil fastholde dit krav. Det er også muligt, at du på grund af indsigelsen ønsker at frafalde kravet, men det skal du drøfte med din advokat i det konkrete tilfælde.

Hvad gør din advokat, når han modtager en sag med indsigelser?

Når din advokat har modtaget din sag, vil al korrespondance blive gennemgået, og advokaten vurderer herefter, om der mangler yderligere dokumentation for at kunne behandle sagen, og hvor meget det vil koste at starte en sag op.

Såfremt, at din advokat vurderer, at der er tale om en simpel indsigelse, vil der blive sendt et inkassovarsel eller inkassobrev til skyldner, hvor indsigelsen vil blive behandlet. Hvis skyldner ignorerer inkassobrevet, vil du få mulighed for at indbringe kravet for fogedretten.

Hvis skyldner fastholder indsigelsen, kan sagen ikke indbringes for fogedretten, men må i stedet behandles ved civilretten. Et alternativ til at indbringe sagen for civilretten er, at indgå et forlig med skyldner, hvilket ofte er både billigere og hurtigere end en retssag.

 • Billy vs. Dinero: Hvilket regnskabsprogram skal jeg vælge?
 • Hvordan udbetaler du udbytte fra et holdingselskab?
 • Sådan forhandler du løn med en medarbejder