Sådan klargør du dit regnskab til regeringens hjælpepakker

Forfatter:Amanda Nielsen
Dato:31. marts 2020
Læsetid:6 minutter

I øjeblikket er mange virksomheders økonomi påvirket af de tiltag, regeringen har indført i forbindelse med spredningen af coronavirus i Danmark. For at hjælpe de danske erhvervsdrivende er der blevet vedtaget to forskellige hjælpepakker, så virksomheder kan fastholde noget af deres likviditet, selvom at omsætningen er faldet.

Men for at ansøge om at få del i en af hjælpepakkerne kræver det, at din bogføring er ajour, og at der sendes dokumenter til Erhvervsstyrelsen af resultatopgørelsen for de måneder, hvor der ønskes kompensation sammen med et sammenligningsgrundlag fra året før. Det vil sige, at hvis du ønsker at søge om kompensation for januar, februar og marts i 2020, så skal dit sammenligningsgrundlag være fra de samme måneder i 2019.

Derfor vil vi i indlægget her fortælle, hvordan du som Billy-bruger bedst muligt ruster dig til ansøgningsprocessen, og hvilke elementer du skal have gjort klar inden, at du sender din data afsted.

Hvad kan jeg få kompensation for?

Hvis du har et fald i din omsætning
Har din virksomhed et fald i omsætningen på minimum 30 procent, så er der mulighed for, at du kan få tilbagebetalt en del af den tabte omsætning, hvis det er direkte forskyldt af coronavirus.

Det betyder, at du tydeligt i din ansøgning skal redegøre for, hvordan coronavirussen direkte er skyld i tabet af omsætning i din virksomhed. Derfor anbefaler vi, at du gør dig nogle tanker om at opbygge en argumentation, som viser, hvordan coronavirussen er skyld i dit omsætningstab, inden at du starter selve ansøgningsprocessen.

Det kan f.eks. være, at du har været nødsaget til at tvangslukke din virksomhed som følge af regeringens påbud, eller at du på anden måde er påvirket af de tiltag, som er blevet indført.

Vi har lavet en oversigt nedenfor, hvor du kan se, hvilke forudsætninger du skal opfylde for at ansøge om kompensation i forbindelse med et fald i din omsætning.

Senere i blogindlægget vil vi vise, hvordan du skal forberede dit regnskab i Billy til ansøgningsprocessen.

Hvis du har brug for hjælp til at dække faste udgifter
Det er også muligt at ansøge om at få dækket nogle af ens virksomheds faste udgifter. Det kan for eksempel være til leje af lokaler eller andre udgifter, som der kan relateres til driften af din virksomhed.

For at være godkendt til en kompensation af dine faste udgifter, skal du have haft et fald i omsætningen på minimum 35 procent. Derudover kræver din ansøgning, at du har en opgørelse over dine faste udgifter med en revisorpåtegning. Da det kræver en revisorpåtegning, er det en god idé at gøre så meget af materialet klar, som du overhovedet kan, for at lette arbejdsprocessen og sparer nogle af revisoromkostningerne. Her skal det dog nævnes, at der også er mulighed for at få dækket 80 procent af revisorhonoraret i forbindelse med din ansøgning.

Hvis du skal gøre krav på en kompensation af dine faste udgifter, skal udgifterne minimum være på 12.500 kr. i 4 måneder fra den 9. marts til 8. juli. Hvis beløbet på dine faste udgifter er lavere, kan du ikke søge om kompensation.

Hvis din virksomhed er tvangslukket vil dine faste udgifter dog blive dækket, uanset om du rammer minimumsbeløbet i den fire måneders periode.

Vi har også her lavet en oversigt, hvor du kan se, hvilke forudsætninger du skal opfylde for at ansøge om kompensation i forbindelse med dine faste udgifter.

Sådan ansøger du om dækning af omsætningstab

For at du kan få kompensation for eventuelle tab i din omsætning, skal du sammenligne perioden i 2020 med samme periode i 2019. Kompensationsordningen gælder fra 9. marts 2020 til 8. juli 2020. Fra midt maj åbner en ny ansøgningsrunde, hvor alle virksomheder kan søge om forlængelse og justering af kompensationen. Det er også fra midt maj, at virksomheder med 25 fuldtidsansatte kan søge om kompensation.

For at få kompensation skal du kunne redegøre for en nedgang i din omsætning i 2020 sammenlignet med 2019. Derfor skal du først finde omsætningstallene for 2019 gældende for perioden 9. marts 2019 t.o.m. 2. april 2019.

Det gør du således:

  • Regnskab
  • Saldobalance
  • Vælg Datointerval under Periode
  • Vælg 0 under Antal perioder

Ud fra ovenstående billede kan vi se, at omsætningen for sidste år i perioden 9. marts 2019 til 2. april 2019 var 24.000 kr.

Nu skal vi finde omsætningen for samme periode i 2020 (9. marts til 2. april). Her skal vi bruge samme fremgangsmåde til at finde omsætningstallet:

Vi kan se, at omsætningen i samme periode i 2020 er 11.000 kr.

Det vil sige, at omsætningen har ændret sig med:

  • ((11.000/24.000) -1) x 100 = -54,16666 %

Hvad hvis virksomheden har eksisteret i under 12 måneder?
Hvis din virksomhed har eksisteret i under 12 måneder, må du bruge 1. december 2019 til 29. februar, som du finder ved at bruge samme fremgangsmåde, som forklaret i foregående afsnit:

I perioden 1. december 2019 til 29. februar var omsætningen på 16.500 kr.

Det betyder, at omsætningen har ændret sig med:

  • ((16.500/24.000) -1) x 100 = -31,25 %

Beregn selv dit omsætningstab
Du kan også selv beregne dit omsætningstab. Derfor har vi opstillet et eksempel, som viser, hvordan du kan beregne dit omsætningstab. Dette gøres nemmest ud fra en sammenligning mellem omsætningstallene fra januar, februar og marts i henholdsvis 2019 og 2020.

Eksemplet nedenfor forudsætter, at bogføringen er 100% opdateret:

PeriodeJanuarFebruarMarts201940.000 kr.32.000 kr.24.000 kr.202022.000 kr.14.000 kr.11.000 kr.Ændring i procent-45 %-56,25 %-54,17 %

Ændringen i omsætningen fra nuværende periode (2020) og sammenligningsgrundlaget (2019) beregnes ud fra følgende formel:

Hvis vi tager udgangspunkt i tabellen, kan vi se, at omsætningen i januar 2019 var på 40.000 kr., hvorimod omsætningen i 2020 kun var på 22.000 kr.

For at beregne faldet indsætter vi det i formlen:

Omsætningstabet har dermed været på 45%.

Hvor skal man ansøge om kompensation for tabt omsætning?
Når du har sørget for, at din bogføring er ajour, at du har alt data klar og har en redegørelse for omsætningstabet, kan du søge om kompensation. Du skal søge om kompensation for tabt omsætning på virksomhedsguiden.dk.

Sådan ansøger du om dækning af faste udgifter

Hvis du vil ansøge om kompensation for din virksomheds faste udgifter, skal du vise, hvor meget din virksomhed har tjent fra d. 9. marts 2020 og frem - altså det tal, du allerede har fundet i dit regnskab. Derefter skal du sammenligne tallet med din indtjening fra samme periode sidste år. Du finder omsætningen fra sidste år på samme måde, som du gør det med det igangværende år. Den eneste forskel er, at du blot skal ind i dit regnskab for 2019.

Som nævnt længere oppe, så skal du have en revisorpåtegning for at ansøge om kompensation af faste udgifter. Det vil sige, at de faste udgifter, som du har i din virksomhed, skal dokumenteres af en godkendt revisor. Derfor er det en god idé at have fundet alle regninger frem for den periode, hvor du ansøger om kompensation, da det letter arbejdsprocessen.

Hvis din virksomhed er blevet tvangslukket, vil du kunne få dækket alle dine faste udgifter.

Resultatet er et estimat baseret på din omsætning indtil videre. Går din omsætning op eller ned kan kompensationen ændre sig.

Hvor skal man ansøge om kompensation til dækning af faste udgifter?
Du skal søge om kompensation til dækning af faste udgifter på virksomhedsguiden.dk. Du kan søge om kompensationen, når du har din opgørelse over faste udgifter med en revisorpåtegning klar.

  • Technostress - Hvad er det og hvordan kan du håndtere det?
  • Kom godt fra start med ESG-rapportering
  • Helligdage og søgnehelligdage i 2024