Beskæftigelsesfradrag - Hvad er beskæftigelsesfradrag?

Beskæftigelsesfradrag er et fradrag, som du får i din personlige indkomst, hvis du driver egen virksomhed eller er beskæftiget i et arbejde.

Hvis du driver egen virksomhed og udbetaler løn til dig selv, så kan du få beskæftigelsesfradrag. Du kan læse mere om, hvordan du udbetaler løn til dig selv som selvstændig på vores blog.

Når der beregnes fradrag ud fra din årlige indkomst, er beskæftigelsesfradraget en stor del af dette. Beskæftigelsesfradraget varierer fra person til person, og indeholder en maksimal sats man kan opnå alt efter sin indkomst. Har du registreret dine tal korrekt fra starten, slipper du for at betale for meget i SKAT. 

Beskæftigelsesfradraget bliver automatisk udregnet af SKAT. Derfor skal du ikke oplyse dette fradrag på din forskudsopgørelse.

Hvem kan få beskæftigelsesfradrag?

Når du betaler arbejdsmarkedsbidrag, er du berettiget til beskæftigelsesfradraget. Det vil sige, at hvis du er lønmodtager eller har overskud i din virksomhed, er du også AM-bidragspligtig. Arbejdsmarkedsbidraget betales automatisk via SKAT og herigennem bliver dit beskæftigelsesfradraget også udregnet. 

Modtagere af kontanthjælp eller dagpenge betaler ikke AM-bidrag og kan derfor ikke modtage beskæftigelsesfradrag.

Hvad er satsen for beskæftigelsesfradrag i 2023?

Satsen for beskæftigelsesfradrag er steget de seneste år, og det ser ud til at denne udvikling vil fortsætte. I 2023 steg fradraget til 10,65%, og der udbetales maksimalt et fuldt fradrag på 45.600 kr af den årlige indkomst. Det er derfor vigtigt, at være opmærksom på hvor meget du er berettiget til at få, og sikre at SKAT kan beregne din indkomst korrekt i forhold til fradrag.

Beskæftigelsesfradrag for enlige forsørgere

Som enlig forsørger har man ret til at få et ekstra børnetilskud efter børnetilskudsloven. Her kan der opnås et ekstra beskæftigelsesfradrag på op til 24.400 kr. Hvor meget den enkelte har ret til afhænger af personens indkomst. Satsen for det ekstra beskæftigelsesfradrag kan ligeledes variere år for år.

Eksempel på et beskæftigelsesfradrag 

Hvor stort et beskæftigelsesfradrag du kan få afhænger direkte af din indtægt, og vil derfor være forskellig fra person til person. Hvis du tjener 25.000 kr. om måneden, så har du en årlig indkomst på 300.000 kr. Dit beskæftigelsesfradrag vil dermed være på 10,65% af 300.000, hvilket er 31.950 kr. 

Loftet for beskæftigelsesfradrag er i 2023 45.600 kr., hvilket svarer til en månedsløn på lige knap 36.000 kr. 

Hvad er forskellen på jobfradrag og beskæftigelsesfradrag?

Jobfradraget og beskæftigelsesfradraget bliver ofte forvekslet med hinanden. Dog er det vigtigt at understrege, at det er to vidt forskellige fradrag. Jobfradraget blev indført i 2004 og kan opnås af alle erhvervsaktive. 

Fradraget udgør 4,50% af en indkomst over 208.700 kr og må maksimalt være på 2.700 kr. Dette er satsen for 2023, som kan gå hen og stige i de kommende år. Jobfradraget udregnes ligeledes automatisk og skal ikke oplyses på din forskudsopgørelse.

Hvad er forskellen på beskæftigelsesfradrag og personfradrag?

I modsætning til personfradraget, kan du kun modtage beskæftigelsesbidrag, mens du er i arbejde. Derfor kan du som modtager af kontanthjælp, dagpenge eller SU ikke modtage beskæftigelsesfradrag, hvis du ikke har et arbejde ved siden af. Personfradraget er derimod berettiget til alle danske statsborgere.

Du gør klogt i at få styr på alle dine fradrag, både som privatperson og som virksomhed. Der kan nemlig være mange penge at spare i forhold til hvor meget du skal betale i SKAT. Vær dog sikker på du kun oplyser fradrag, der rent faktisk er aktuelle. Ellers kan du pludselig risikere at skulle betale meget tilbage i SKAT. Har du styr på fradragene, kan du derimod få penge tilbage.

Få overblik over din økonomi

I Billy gør vi regnskab og bogføring nemt for alle. Send let fakturaer, upload dine kvitteringer med din smartphone og afregn moms med et enkelt klik. Du kan få support alle ugens 7 dage både på mail, telefon og chat.

Prøv Billy gratis i 30 dage