COO - Hvad er en COO?

Forkortelsen COO står for Chief Operating Officer. På dansk kaldes det for en vicedirektør.

Vil du have hjælp med at holde styr på økonomien i din virksomhed? Det kan vi hjælpe med. Prøv Billy gratis.

En COO ligger lige i kølvandet på en CEO - de er den næst øverste leder i organisationen efter CEO’en. De fungerer ofte som CEO’ens højre hånd.

Hvilket ansvar har en COO?

Det er ikke alle virksomheder som har en COO, men de store virksomheder har for det meste én eller flere. I nogle tilfælde kan de hyres ind i en periode for at løse specifikke opgaver eller varetage ansvarsområder.

Som COO har man ansvaret for den daglige drift af virksomheden, dvs. administrative og operationelle opgaver. 

Ofte har de til opgave at eksekvere virksomhedens forretningsplan

De arbejder med hele virksomhedens værdikæde, hvor de står for den operationelle procesoptimering. De menneskelige ressourcerstyringsopgaver ligger også under deres ansvarsområde. 

Arbejdsområderne kan opsummeres til: 

 • Produktion
 • Indkøb
 • Logistik
 • Markedsføring og salg
 • Forskning og udvikling.

Det er dog ikke en facitliste over deres ansvarsområder. Opgaverne er varierede, og de afhænger af hvilke opgaver CEO’en ønsker løst.

Eksempler på COO opgaver

Her får du tre konkrete eksempler på COO’ens opgaver: 

Eksempel 1 - arbejdsopgaver: Den daglige drift

COO’en har til opgave at lede den daglige drift af virksomheden. Det sker i et samarbejde med ledelsen for IT, marketing, salg, økonomi og virksomhedens andre afdelinger. 

Eksempel 2 - arbejdsopgaver: Performance

Virksomhedens performance tolkes og analyseres af COO’en. De sørger for at planlægge og igangsætte tiltag på det operationelle niveau, med udgangspunkt i den tilgængelige data om virksomhedens performance. Det skal selvfølgelig eksekveres i tråd med den strategi, der er lagt for virksomheden af CEO’en. 

Eksempel 3 - arbejdsopgaver: Turn around

I nogle tilfælde ansættes en COO til en meget specifik opgave på det øverste ledelsesniveau. De kan for eksempel hyres ind til at lave en turn around for virksomheden. 

Konkret kunne det være, at implementere større organisatoriske ændringer. Opgaven kunne også gå på at eksekvere en effektiv og hurtig ekspandering. Der er selvfølgelig utallige muligheder, for hvilke parametre der skrues på i en turn around. 

Hvilke kompetencer har en COO? 

Helt grundlæggende skal en COO have gode ledelseskompetencer. Det giver næsten sig selv i form af deres titel og ledelsesniveauet. 

Men hvad skal de ellers byde ind med? 

De er en af de helt tunge aktører i virksomhedens øverste ledelse. Derfor skal de også favne bredt og have en lang række kompetencer. 

Her får du et overbliver over COO’ens kompetencer:

 • Tidligere erfaring i jobbet som COO
 • En længere videregående forretningsorienteret uddannelse
 • Dybdegåenden viden om virksomhedens forskellige afdelinger fx HR, økonomi, marketing osv. 
 • Dybdegående erfaring med fundraising, strategisk planlægning og forretningsudvikling.
 • Viden om dataanalyse og KPI’s (Key Performance Indicators)
 • Viden om infrastrukturen fra et IT perspektiv
 • Eminente præsentations- og kommunikationsevner
 • Strategisk tænkning
 • En kreativ og forandringsorienteret tilgang
 • Ledelse af innovative tiltage

Lige så vigtigt er det, at de kan tænke strategisk, være kreative og forandringsorienterede, evne at se virksomheden fra forskellige perspektiver, være visionære og kunne lede innovative tiltag. Et problemløsende mindset er absolut også en kompetence, som er værdsat hos COO’en.  

Hvad tjener en COO?

I gennemsnit tjener en COO 1-2 millioner om året. På månedsbasis giver et et spænd mellem 90.000 til 130.000 kr. 

Men det varierer selvfølgelig fra virksomhed til virksomhed, hvad lederjobbet giver i kroner og øre. Virksomhedens størrelse har stor betydning for lønniveauet. Jo større virksomhed, des mere komplekse opgaver og større økonomisk ansvar. COO’ens kompetencer har i den grad også indflydelse på lønniveauet fx tidligere erfaring, resultater og uddannelsesniveau. 

Hvad er forskellen på CEO og COO?

Forskellen på en CEO og en COO er hovedsageligt rangordenen. 

Sådan fungerer samarbejdet mellem de to ledelsesroller: 

 • COO’en rapporterer til CEO’en.
 • En CEO er virksomhedens ansigt ud ad til, hvor en COO håndterer interne anliggender. 
 • CEO’en lægger strategien og udformer forretningsplanen, hvor COO’en eksekverer det. 
 • COO’en udvælges ofte, så de komplimenterer CEO’ens kompetenceområder. Typisk har de en tung profil med stor erfaring indenfor branchen. Kompetencer direktøren kan trække på for at sikre den bedst mulige eksekvering af en strategi.
 • COO’en fungerer også som CEO’ens rådgiver og sparringspartner. 

Der er altså et tæt samarbejde mellem de to ledelsesroller.

Få overblik over din økonomi

I Billy gør vi regnskab og bogføring nemt for alle. Send let fakturaer, upload dine kvitteringer med din smartphone og afregn moms med et enkelt klik. Du kan få support alle ugens 7 dage både på mail, telefon og chat.

Prøv Billy gratis i 30 dage