BillypediaHvad er en COO?

Hvad er en COO?

Forkortelsen COO står for Chief Operating Officer. På dansk kaldes det for en vicedirektør. En COO ligger nemlig lige i kølvandet på en CEO - de er den næst øverste leder i organisationen efter CEO’en. De fungerer ofte som CEO’ens højre hånd. 

Det er ikke alle organisationer som har en COO. Men de store organisationer har for det meste  én eller flere. I nogle tilfælde kan de også hyres ind i en periode for at løse specifikke opgaver.

COO - definition af ansvarsområder

Som COO har man ansvaret for den daglige drift af virksomheden dvs. administrative og operationelle opgaver. 

Ofte har de til opgave at eksekvere virksomhedens forretningsplan

De arbejder med hele virksomhedens værdikæde, hvor de står for den operationelle procesoptimering. De menneskelige ressourcer styringsopgaver ligger også under deres ansvarsområde. 

Arbejdsområderne kan opsummeres til: 

 • Produktion
 • Indkøb
 • Logistik
 • Markedsføring og salg
 • Forskning og udvikling.

Det er dog ikke en facitliste over deres ansvarsområder. Opgaverne er varierede, og de afhænger af hvilke opgaver CEO’en ønsker løst.

Her får du tre konkrete eksempler på COO’ens opgaver: 

Eksempel 1 - arbejdsopgaver: Den daglige drift

COO’en har til opgave at lede den daglige drift af virksomheden. Det sker i et samarbejde med ledelsen for IT, marketing, salg, økonomi og virksomhedens andre afdelinger. 

Eksempel 2 - arbejdsopgaver: Performance

Virksomhedens performance tolkes og analyseres af COO’en. De sørger altså for at planlægge og igangsætte tiltag på det operationelle niveau med udgangspunkt i den tilgængelige data om virksomhedens performance. Det skal selvfølgelig eksekveres i tråd med den strategi, der er lagt for virksomheden af CEO’en. 

Eksempel 2 - arbejdsopgaver: Turn around

I nogle tilfælde ansættes en COO til en meget specifik opgave på det øverste ledelsesniveau. De kan for eksempel hyres ind til at lave en turn around for virksomheden. 

Konkret kunne det være, at implementere større organisatoriske ændringer. Opgaven kunne også gå på at eksekvere en effektiv og hurtig ekspandering. Der er selvfølgelig utallige muligheder, for hvilke parametre der skrues på i en turn around. 

Hvilke kompetencer har en COO? 

Helt grundlæggende skal en COO have gode ledelseskompetencer. Det giver næsten sig selv i form af deres titel og ledelsesniveauet. 

Men hvad skal de ellers byde ind med? 

De er en af de helt tunge drenge i virksomhedens øverste ledelse. Derfor skal de også favne bredt og have en lang række kompetencer. 

Her får du et overbliver over COO’ens kompetencer:

 • Tidligere erfaring i jobbet som COO
 • En længere videregående forretningsorienteret uddannelse
 • Dybdegåenden viden om virksomhedens forskellige afdelinger fx HR, økonomi, marketing osv. 
 • Dybdegående erfaring med fundraising, strategisk planlægning og forretningsudvikling.
 • Viden om dataanalyse og KPI’s (Key Performance Indicators)
 • Viden om infrastrukturen fra et IT perspektiv
 • Eminente præsentations- og kommunikationsevner
 • Strategisk tænkning
 • En kreativ og forandringsorienteret tilgang
 • Ledelse af innovative tiltage

Lige så vigtigt er det, at de kan tænke strategisk, være kreative og forandringsorienterede, evne at se virksomheden fra forskellige perspektiver, være visionære og kunne lede innovative tiltag. Et problemløsende mindset er absolut også en kompetence, som er værdsat hos COO’en.  

COO løn - det tjener de

I gennemsnit tjener en COO 1-2 millioner om året. På månedsbasis giver et et spænd mellem 90.000 til 130.000 kr. 

Men det varierer selvfølgelig fra virksomhed til virksomhed, hvad lederjobbet giver i kroner og øre. Virksomhedens størrelse har stor betydning for lønniveauet. Jo større virksomhed, des mere komplekse opgaver og større økonomisk ansvar. COO’ens kompetencer har i den grad også indflydelse på lønniveauet fx tidligere erfaring, resultater og uddannelsesniveau. 

CEO vs COO

Forskellen på en CEO og en COO er hovedsageligt rangordenen. 

Sådan fungerer samarbejdet mellem de to ledelsesroller: 

 • COO’en rapporterer til CEO’en.
 • En CEO er virksomhedens ansigt ud ad til, hvor en COO håndterer interne anliggender. 
 • CEO’en lægger strategien og udformer forretningsplanen, hvor COO’en eksekverer det. 
 • COO’en udvælges ofte, så de komplimentere CEO’ens kompetanceområder. Typisk har de en tung profil med stor erfaring indenfor branchen. Kompetencer direktøren kan trække på for at sikre den bedst mulige eksekvering af en strategi.
 • COO’en fungerer også som CEO’ens rådgiver og sparringspartner. 

Der er altså et tæt samarbejde mellem de to ledelsesroller.

Hvad betyder de mange andre forkortelser for topledelsen?

Ledelsesrollerne på executive niveau kaldes også for C-suits. Her får du en definition af de c-suits, som typisk er repræsenteret i virksomhederne: 

CEO - Chief Executive Officer: Her har vi fat i den administrerende direktør, som er den øverst ledelse i en virksomhed. De rapporterer til bestyrelsen og tager beslutningerne om virksomhedens strategi og vision. 

CFO - Chief Financial Officer: Økonomichefen har ansvaret for alle finansielle aktiviteter i virksomheden. På opgavelisten står der finansielle analyser og beslutninger. I forhold til CEO’en bidrager de med sparring omkring økonomi og finansielle investeringer.

CMO - Chief Marketing Officer: Alt indenfor marketing, produktudvikling og salg ligger på marketingchefens bord. Deres primære opgave, er, at vækste virksomhedens salg. De refererer ofte til COO’en, men det kan også være CEO’en.  

CPO - Chief Product Officer: Produktchefen står for virksomhedens produkter og processer. Overordnet har de ansvaret for fremstilling af produkterne, produktudvikling, distribution og indkøb. 

CINO - Chief Innovation Officer: Innovationschefen har opgaver inden for moderne teknologier og innovative løsninger. De sørger for at gøre virksomheden konkurrencedygtig. Det kan for eksempel være, at imødekomme kundernes forventninger om hurtig feedback eller effektive interne kommunikationsredskaber. 

Nu har du fået et kort brief af de mest typiske ledelsesroller. Men der findes endnu flere titler på c-suit niveau. 

Det kan for eksempel være: 

 • CCO - Chief Communication Officer
 • CIO - Chief Information Officer
 • CVO - Chief Visionary Officer
 • CLO - Chief Legal Officer 
 • CQO - Chief Quality Officer
 • CTO - Chief Technology Officer 
 • CSO - Chief Sales Officer
 • CHRO - Chief Human Resource Officer 
 • CDO - Chief Digital Officer

… Og der er flere endnu. For at en virksomhed rummer de mange mange titler, så skal den virkelig være stor.

Få overblik over din økonomi

I Billy gør vi regnskab og bogføring nemt for alle. Send let fakturaer, upload dine kvitteringer med din smartphone og afregn moms med et enkelt klik. Du kan få support alle ugens 7 dage både på mail, telefon og chat.

Prøv Billy gratis i 30 dage