Morarenter - Hvad er morarenter?

Mangler du som kreditor en betaling fra en kunde, kan det skyldige beløb tillægges en morarente, som er en ekstra renteomkostning. 

Mangler du hjælp til regnskabet i din virksomhed? Det kan vi hjælpe med. Prøv Billy gratis.

Morarenten kan ses som en form for kompensation til kreditor, for den manglende betaling fra debitor

Hvornår kan du opkræve morarente?

Du har som kreditor lovmæssigt ret til at opkræve morarente, såfremt at debitor ikke har betalt til tiden. Det vil sige, at pengene ikke er modtaget inden forfaldsdatoen. 

Beregningen for morarenten følger den sædvanlige praksis i Danmark, som lyder på 360 rentedage på et år, og 30 rentedage på en måned. 

Indtægter i form af morarenter skal i virksomheden bogføres som en finansiel indtægt under finansielle poster. Har du ikke skrevet en betalingsfrist på den pågældende faktura, skal der gå 30 dage uden betaling, før du kan pålægge renter. 

Hvad ligger morarenten på?

Når morarenten skal beregnes, er der to parametre der spiller ind. Disse to parametre er nationalbankens udlånsrente og et lovbestemt tillæg. For at komme frem til morarentens gældende sats, skal disse to parametre sammenlægges. I 2022 ligger nationalbankens udlånsrente på 1,40% og det lovbestemte tillæg på 8%. 

Det vil sige, at du i 2022 kan pålægge en morarente på 9,40%. Du skal være opmærksom på, at disse parametre kan ændre sig, og det er derfor vigtigt at tjekke op på satserne løbende. Nationalbanken regulerer udlånsrenten to gange om året, henholdsvis d.1 januar og d.1 juni. 

Fremsendelse af rykker som alternativ til morarente

Et alternativ til at pålægge morarente på et skyldigt beløb, kan være at sende en rykker med et rykkergebyr. At pålægge rykkergebyr på en rykker fungerer således, at rykkergebyret kan pålægges af tre omgange. Som erhvervsdrivende kan en rykker tillægges et rykkergebyr på højst 100 kr. inkl. moms. Mellem hver rykker med gebyr skal der gå minimum 10 dage.

Få overblik over din økonomi

I Billy gør vi regnskab og bogføring nemt for alle. Send let fakturaer, upload dine kvitteringer med din smartphone og afregn moms med et enkelt klik. Du kan få support alle ugens 7 dage både på mail, telefon og chat.

Prøv Billy gratis i 30 dage