Afskrivning af varer

Oliver Storm Pallesen2017-05-30
Tilbage til Regnskab og bogføring

Afskrivning bruger du bl.a., når du køber udstyr til over 14.100 kr. eksklusiv moms. Det er en sats, som SKAT har fastsat, så det er nemt at huske, at hvis du køber udstyr for over 14.100 kr., skal du afskrive udstyret.

Det vil sige, at når du køber ting til din virksomhed, der mister værdi efterhånden, som årene går, skal du afskrive værdien over tidsperioden. Det kan fx. være afskrivning af en computer eller bil, som har kostet mere end 14.100 kr.,-

For driftsmidler som skal afskrives, kan du altså ikke trække alt fra straks - også kaldet straksafskrivning.

Du kan læse mere om SKATS regler omhandlende afskrivninger her:

SKATS regler

I følgende hjælpeartikel forklarer vi, hvordan du praktisk gør det.

Registrering af udstyr, der koster over 14.100 kr,-

 • Gå under Regninger
 • Indtast produktbeskrivelse
 • Vælg kontoen 5310 - Driftmidler og inventar (kostpris)
 • Vælg momssatsen Købsmoms 25 %
 • Skriv beløbet på produktet

Bogføring af afskrivninger på udstyret

 • Det første du skal tage stilling til, når du bogfører afskrivninger er, hvor meget kan du afskrive?
 • Den maksimale skattemæssige afskrivning på driftsmidler er 25 %.
 • Dvs. at har man købt udstyr for 48.000 eksl. moms, så må man afskrive maksimalt 12.000 det første år. Næste år kan man så afskrive maksimalt 25 % af det beløb, der er tilbage. I vores tilfælde vil der være (48.000 – 12.000) 36.000 kr. tilbage at afskrive på, hvilket så vil give en afskrivning på 9.000.
 • Sådan fortsætter man indtil det beløb der er tilbage, kommer under grænsen på de 14.100 kr., hvorefter man afskriver resten fuldt ud.

For at bogføre en afskrivning, skal du gøre følgende:

 • Vælg Regnskab
 • Vælg Transaktioner
 • Klik på Ny transaktion
 • Vælg Manuel transaktion
 • Sæt datoen til den sidste dato i året
 • Skriv Årets afskrivninger i tekstfeltet
 • Vælg kontoen 2010 - Afskrivninger og angiv beløbet i debet
 • Vælg kontoen 5320 Driftmidler og inventar, akkumulerede afskrivninger og angiv beløbet i kredit
 • Klik Godkend
 • Du har nu afskrevet på det udstyr du købte, og du kan se i din resultatopgørelse, at afskrivningerne er faldet med det afskrevne beløb.