Afskrivning af varer

Forfatter:Michael Boman Hvid
Dato:15. januar 2024
Læsetid:3 minutter

Skal du lave afskrivninger på et aktiv? Aktiver, som kan afskrives, kan være alt fra en dyr computer, kameraudstyr til større maskiner, bygninger og biler. Ved at afskrive et aktiv, vil du fordele skattefradraget over nogle år. Man vil typisk afskrive på selvstændige aktiver, som har en værdi på over 33.100 kr. (2024) eksklusiv moms, og som har en forventet levetid på mere end ét år. 

Med et selvstændigt aktiv menes der uafhængige produkter, som hver har en værdi på over 33.100 kr. eksklusiv moms. Hvis du f.eks. har købt en maskine til 60.000 kr. eksklusiv moms, kan du bogføre denne i balancen og derefter lave afskrivninger på den. Hvis du i stedet har købt tre computere til dine medarbejder, som hver har en værdi af 10.000 kr. eksklusiv moms, skal du i stedet straksafskrive dem, da de enkeltvis går under grænsen for straksafskrivninger (33.100 kr.).

Men hvordan bogføres afskrivninger? Vi vil i denne artikel give et eksempel på en afskrivning af en maskine med hhv. saldometoden og den lineære metode. En mere uddybende forklaring på afskrivningsmetoderne bliver beskrevet i vores Billypedia artikel om afskrivninger. Til sidst har vi en video som viser, hvordan du bogføre afskrivninger i Billy.

Sådan laves en afskrivning i Billy

Inden du kan lave en afskrivning på et aktiv (driftsmiddel), skal du sikre dig at aktivet er bogført på kontoen 5310 - Driftsmidler og inventar (kostpris)

Derefter skal du vælge hvilken metode, du vil benytte til afskrivningen. Du kan vælge mellem saldometoden eller den lineære metode. Når du har valgt metoden for afskrivningen, kan du bogføre den i Billy. 

Vi giver et eksempel med en maskine til 1 mio. kr. som afskrives med hver metode. Vi bruger kassekladden til bogføringen.

Sådan afskriver man med saldometoden

Når man bruger saldometoden, må man højest afskrive med 25% pr. år. Man skal derfor lave beregningen af afskrivningen på ny hvert år. I eksemplet med en maskine til 1 mio. kr. vil der efter første år kunne afskrives med 250.000 kr. (1.000.000*25%). Året efter vil der skulle afskrives med 187.500 kr. ((1.000.000-250.000)*25%). 

  • Sæt datoen til den sidste dato i året
  • I beskrivelsen skriver du Afskrivning + aktivet + Saldometode, for at sikre at SKAT og dig selv kan se hvad der afskrives på og hvordan
  • Vælg kontoen 2010 - Afskrivninger og angiv beløbet 250.000 kr. i debet. Husk at beløbet skal beregnes på ny hvert år.
  • Vælg kontoen 5320 - Driftsmidler og inventar, akkumulerede afskrivninger og angiv beløbet i kredit
  • Klik Godkend

Sådan afskriver man med den lineære metode

Hvis du vil benytte dig af den lineære metode til dine afskrivninger, skal du først vurdere aktivets forventede levetid samt en eventuel scrapværdi. Man beregner den lineære metode ved at sige (Kostpris-Scrapværdi)/Levetid. Scrapværdien er en eventuel værdi som aktivet kan have ved endt brug.

Vi bruger et eksempel med en maskine til 1 mio. kr. som har en forventet levetid på 10 år og en scrapværdi på 120.000 kr. Vores årlige afskrivning vil være: (1.000.000-120.000)/10 = 88.000 kr.

  • Sæt datoen til den sidste dato i året
  • I beskrivelsen skriver du Afskrivning + aktivet + Lineær metode, for at sikre at SKAT og dig selv kan se hvad der afskrives på og hvordan
  • Vælg kontoen 2010 - Afskrivninger og angiv beløbet 88.000 kr. i debet. Husk at beløbet skal beregnes på ny hvert år.
  • Vælg kontoen 5320 - Driftsmidler og inventar, akkumulerede afskrivninger og angiv beløbet i kredit
  • Klik Godkend

Nogle afskrivninger kan være temmelig komplicerede, og derfor er det altid en god ide at rådføre sig med en revisor.