Afskrivning af varer

Billy regnskabsprogram forfatter Billy regnskabsprogram forfatter

Oliver Storm Pallesen

30. maj 2017

Afskrivning bruger du bl.a., når du køber udstyr til over 14.100 kr. Det er en sats, som SKAT har fastsat, så det er nemt at huske, at hvis du køber udstyr for over 14.100 kr., skal du afskrive udstyret.

Det vil sige, at når du køber ting til din virksomhed, der mister værdi efterhånden, som årene går, skal du afskrive værdien over tidsperioden. Det kan fx. være afskrivning af en computer eller bil, som har kostet mere end 14.100 kr.,-

For driftsmidler som skal afskrives, kan du altså ikke trække alt fra straks - også kaldet straksafskrivning.

Du kan læse mere om SKATS regler omhandlende afskrivninger her:

SKATS regler

I følgende hjælpeartikel forklarer vi, hvordan du praktisk gør det.

Oprettelse af konti

 • Vælg Regnskab
 • Vælg Kontoplan
 • Klik på Opret konto
Afskrivning
 • Skriv Afskrivning til indkøbspris
 • Vælg kontogruppen Anlægsaktiver
 • Klik på Gem
Afskrivning
 • Opret endnu en konto
 • Skriv Afskrivninger af udstyr
 • Vælg kontogruppen Anlægsaktiver
 • Klik på Gem
Afskrivning

Registrering af udstyr, der koster over 14.100 kr,-

 • Vælg Regning
 • Indtast produktbeskrivelse
 • Vælg kontoen Afskrivning til indkøbspris
 • Vælg momssatsen Købsmoms 25 %
 • Skriv beløbet på produktet
Afskrivning

Bogføring af afskrivninger på udstyret

 • Det første du skal tage stilling til, når du bogfører afskrivninger er, hvor meget kan du afskrive?
 • Den maksimale skattemæssige afskrivning på driftsmidler er 25 %.
 • Dvs. at har man købt udstyr for 48.000 eksl. moms, så må man afskrive maksimalt 12.000 det første år. Næste år kan man så afskrive maksimalt 25 % af det beløb, der er tilbage. I vores tilfælde vil der være (48.000 – 12.000) 36.000 kr. tilbage at afskrive på, hvilket så vil give en afskrivning på 9.000.
 • Sådan fortsætter man indtil det beløb der er tilbage, kommer under grænsen på de 14.100 kr., hvorefter man afskriver resten fuldt ud.

For at bogføre en afskrivning, skal du gøre følgende:

 • Vælg Regnskab
 • Vælg Transaktioner
 • Klik på Ny transaktion
Afskrivning
 • Vælg Manuel transaktion
Afskrivning
 • Sæt datoen til den sidste dato i året
 • Skriv Årets afskrivninger i tekstfeltet
 • Vælg kontoen Afskrivninger og angiv beløbet i debet
 • Vælg kontoen Afskrivninger af udstyr og angiv beløbet i kredit
 • Klik Godkend
Afskrivning
 • Du har nu afskrevet på det udstyr du købte, og du kan se i din resultatopgørelse, at afskrivningerne er faldet med det afskrevne beløb.

Før:

Afskrivning

Efter:

Afskrivning
Prøv gratis i 30 dage
Prøv Billy Prøv selv at indtaste en afskrivning