Bogføring af aktiver på balancen

Forfatter:Frederik Damgaard Kornvig
Dato:1. november 2021
Læsetid:1 minut

Er du i tvivl om, hvad et aktiv på balancen er for en størrelse? Så kan du læse denne artikel, som vil prøve at forklare hvad det hele går ud på.

Aktiver er defineret som aktiver der har en vis værdi for virksomheden, og hvor anvendelsen af aktivet strækker sig over flere regnskabsperioder, det kan fx være en bil eller et varelager. I balancen står de enten under anlægsaktiver eller omsætningsaktiverAnlægsaktiver er anskaffet til vedvarende eje eller brug som kan bestå af bygninger, biler og andre tekinske anlæg. Omsætningsaktiver indgår i det normale varekredsløb, som består i almindelighed af varebeholdninger, kundetilgodehavender og likvide midler.

Disse aktiver deles normalt op i materielle, immaterielle og finansielle anlægsaktiver. Dog ikke i Billy, der er kun omsætningsaktiver og anlægsaktiver at holde styr på. Forneden kan du se eksempler på, hvad en konto kan være under hver af de 3 opdelinger.

Materielle anlægsaktiver

  • Grunde
  • Bygninger
  • Anlæg

Immaterielle anlægsaktiver

  • Forskningsudgifter
  • Udviklingsudgifter
  • Patenter
  • Goodwill

Finansielle anlægsaktiver

  • Kapitalandele
  • Værdipapirer
  • Udlån

Prøv gratis i 30 dage

Prøv Billy Danmark letteste regnskabsprogram