Sådan bogføres værktøj i Billy

Dato:9. januar 2023
Læsetid:2 minutter

Har din virksomhed købt værktøj? Hvis værktøjet bruges til virksomhedens momspligtige aktiviteter, kan man opnå momsfradrag for udgifterne. Dog skal man være opmærksom på at der er en grænse på 32.000 kr. (2023) eksklusiv moms for småanskaffelser som påvirker bogføringen.

Hvis værktøjet har kostet mindre end 32.000 kr., kan virksomheden straksafskrive værktøjet og derved opnå et fuldt skattefradrag i købsåret. Hvis værktøjet derimod har kostet mere end 32.000 kr., vil man i stedet bogføre værktøjet i balancen, hvor man får et lineært fordelt skattefradrag i værktøjets levetid. 

Vi viser i denne artikel, hvordan man bogfører værktøj for hhv. mindre og mere end 32.000 kr. 

Bogføring af værktøj for under 32.000 kr

Vi bruger regningsmodulet til at bogføre købet af værktøj. 

 • Gå til Udgifter → Regninger
 • Klik Opret regning
 • Udfyld leverandør, dato mv.
 • Skriv Værktøj i beskrivelsen og evt. også hvilken type værktøj.
 • Vælg kontoen 1840 - Småanskaffelser og momssatsen Købsmoms (25%)
 • Skriv beløb og klik Godkend

Bogføring af værktøj for mere end 32.000 kr

Hvis du har købt værktøj (eller inventar) som koster mere end 32.000 kr. eksklusiv moms, skal vi bogføre det i balancen. Vi bruger regningsmodulet til at bogføre købet af en gaffeltruck. 

 • Gå til Udgifter → Regninger
 • Klik Opret regning
 • Udfyld leverandør, betalingsdato mv.
 • I beskrivelsen kan du skrive type af værktøj/inventar
 • Vælg kontoen 5310 - Driftsmidler og inventar (kostpris) og momssatsen Købsmoms (25%)
 • Skriv beløb 
 • Klik Godkend

Hvordan bogføres værktøj til videresalg?

Hvis du køber værktøj til videresalg, skal det i stedet på kontoen 1210 - Vareindkøb. Hvis leverandøren er udenlandsk, kan man vælge 1220 for varer købt i EU eller 1240 for varer købt udenfor EU. 

Hvis man køber et større parti af varer, kan man i stedet bogføre det i balancen på kontoen 5830 - Varelager, hvor det kan afskrives på hvis det mister værdi. Dette er typisk hvis det tager længere tid at omsætte varerne.