Betalingsbalance - Hvad er en betalingsbalance?

Betalingsbalancen giver indsigt i, hvordan et lands økonomi interagerer med andre landes økonomier. Det sker gennem handel med varer, tjenester, investeringer mm.

Vil du have hjælp med at holde styr på økonomien i din virksomhed? Det kan vi hjælpe med. Prøv Billy gratis.

Det vil sige, at det er en opgørelse af, hvor meget af den fremmede valuta der strømmer ind og ud af landet.

Hvad viser betalingsbalancen? 

Når man kigger på et lands betalingsbalance, kan man få et meget godt billede af landets økonomiske situation. Ligesom med en virksomhed, så vil der opstå problemer, hvis der strømmer flere penge ud, end der strømmer ind. Hvis der fx strømmer flere penge ud end ind, vil det give et underskud på betalingsbalancen. Modsat vil det give et overskud på betalingsbalancen, hvis der strømmer flere penge ind end ud.

Konsekvenserne ved at have et underskud på betalingsbalancen er, at landet vil opbygge mere gæld til udlandet, hvilket vil være negativt for samfundsøkonomien.

Hvordan beregner man et lands betalingsbalance?

Betalingsbalancen er opdelt i forskellige kategorier, herunder driftsbalancen, kapitalbalancen og finansbalancen. Driftsbalancen fanger transaktioner relateret til varer, tjenester, indkomst og overførsler. Kapitalbalancen dækker ændringer i nationale aktiver og gæld i udlandet, mens finansbalancen afspejler ændringer i offentlige og private valutareserver.

Den internationale valutafond fastlægger de retningslinjer, som betalingsbalancens opgørelse følger. Det vil sige, at der er nogle fastsatte retningslinjer for, hvordan et land skal udregne deres betalingsbalance. Dette gøres for, at landenes betalingsbalance kan sammenlignes.

Betalingsbalancen i Danmark

Vi har i Danmark haft et overskud på vores betalingsbalance igennem mange år efterhånden. Det vil sige, at der strømmer flere penge ind i Danmark end ud, hvilket er positivt. Det giver et godt billede af Danmark over for omverdenen. Det viser nemlig, at det er sikkert at handle med Danmark.

Hvilke poster indeholder betalingsbalancen?

De poster, som indgår i betalingsbalancen, samles i nogle forskellige delbalancer. Disse delbalancer kan hver især være i enten underskud eller overskud. En vigtig delbalance er vare- og tjenestebalancen, som består af landets import og eksport.

Derudover er der to poster i regnskabet for betalingsbalancen, som man oftest kigger på. Det er de løbende poster og kapitalposterne.

Hvad består de løbende poster af?
De løbende poster består af:

  • Vare- og tjenestebalancen
  • Valutaindtægter og valutaudgifter

Det er under de løbende poster, at danmarks valutabetalinger til og fra udlandet beregnes, men også her, hvor vi kan se et eventuelt overskud på vores handel med udlandet.

Hvad består kapitalposterne af?

Kapitalposterne kommer i spil, når Danmark enten har et overskud eller et underskud på betalingsbalancen. Det betyder, at hvis Danmark har et underskud på betalingsbalancen, så dækker kapitalposterne over, hvordan underskuddet skal finansieres. Derudover dækker kapitalposterne også over, hvordan et overskud skal anvendes.

Få overblik over din økonomi

I Billy gør vi regnskab og bogføring nemt for alle. Send let fakturaer, upload dine kvitteringer med din smartphone og afregn moms med et enkelt klik. Du kan få support alle ugens 7 dage både på mail, telefon og chat.

Prøv Billy gratis i 30 dage