Driftsselskab - Hvad er et driftsselskab?

Et driftsselskab (datterselskab) ejes typisk af et holdingselskab (moderselskab) for at opnå økonomiske fordele. Driftsselskabet står for alle forretningsmæssige aktiviteter f.eks. produktion, salg, marketing, økonomi og HR. Holdingselskabet spiller udelukkende en økonomisk rolle. 

De to virksomheder kan med fordel oprettes samtidigt. Et driftsselskab kan oprettes som flere forskellige virksomhedstyper. Typisk vælges et anpartsselskab eller aktieselskab, fordi du kun hæfter med startkapitalen.

Du kan starte din virksomhed for 2.495 kr. med Billys opstartspakke. Du får oprettet din virksomhed, en erhvervskonto, et regnskabsprogram, dit første årsregnskab og meget mere.

Driftsselskabet drives som en helt almindelig og selvstændigt ejet virksomhed, som kan sælge ejerandele til dit holdingselskab. Når holdingselskabet har ejerandele i driftsselskabet, så kan driftsselskabet overføre overskud til holdingselskabet. Du (I) kan eje begge selskaber 100 % eller sælge ejerandele i driftsselskabet til andre holdingselskaber.

Både driftsselskabet og holdingselskabet har selvstændig økonomi. Driftsselskabet skal derfor føre eget regnskab og årsregnskab. 

Driften af driftsselskabet er separat fra driften i holdingselskabet. Driftsselskabet står som sagt for alle arbejdsopgaver i virksomheden f.eks. bogføring, salg, produktion, indkøb, lager, produktudvikling, markedsføring og HR. Typisk er der ingen drift i holdingselskabet, fordi formålet med selskabet, er, at overføre og sikre overskuddet fra driftsselskabet, samt at opnå skattemæssige fordele. Holdingselskabet har oftest kun økonomiske/regnskabsmæssige opgaver.

Hvilke fordele er der ved oprettelse af et driftsselskab og et holdingselskab?

De økonomiske fordele ved et driftsselskab (datterselskab) og et holdingselskab kræver i udgangspunktet, at du løbende overfører overskuddet fra driftsselskabet til holdingselskabet. Pengeoverførslerne fra driftsselskabet er især attraktive i forhold til SKAT og ved økonomiske problemer i driftsselskabet. 

Går driftsselskabet konkurs eller møder erstatningskrav, så kan det overførte overskud til holdingselskabet ikke røres. Holdingselskabet kan ses som din topsikrede bankboks, hvor pengene er afskåret fra økonomien i driftsselskabet. Du slipper desuden for at betale udbytteskat af overskuddet i driftsselskabet, når pengene overføres til holdingselskabet. Når du vil udbetale udbytte fra holdingselskabet, så beskattes du efter reglerne for aktieindkomst eller lønindkomst.

Overfør skattefrit overskud fra driftsselskabet til holdingselskabet

Det er skattefrit at overføre overskud (udbytte) fra driftsselskabet til holdingselskabet, når holdingselskabet ejer 10 % eller mere af driftsselskabet. Du slipper således for at betale en udbytteskat på 27 % for de første ca. 56.000 kroner og herefter 42 % i udbytteskat.

Undgå tab af overskud ved økonomiske udfordringer i driftsselskabet

Pengeoverførslerne mellem de to selskaber kan sikre din selskabsformue. Det gælder særlig for to scenarier. 

  1. Du eliminerer risikoen for tab ved en potentiel konkurs i driftsselskabet. 
  2. Du begrænser de økonomiske konsekvenser ved et erstatningskrav til driftsselskabet.

Køb ejerandele i et driftsselskab med et holdingselskab

Køber du dig ind i et driftsselskab som holdingselskab, så kan ejerne af driftsselskabet med fordel trække overskud ud af driftsselskabet ved overførsler til de holdingselskaber ejerne i driftsselskabet har. På den måde undgås det, at den nye ejer (holdingselskabet) betaler for opsparet overskud i driftsselskabet. 

Sælg driftsselskabet skattefrit

Du kan sælge dit driftsselskab uden at betale personskat og selskabsskat. Det kan du, fordi holdingselskabet ejer og derved sælger driftsselskabet. Holdingselskabet kan nøjes med at sælge nogle eller alle andele i driftsselskabet.

Hvilke ulemper er der ved oprettelse af et driftsselskab og et holdingselskab?

Ulemperne ved oprettelse af et driftsselskab og et holdingselskab er oftest få. Særligt når det gælder udbyttet. 

Separat regnskab for begge selskaber

En ulempe ved at eje et driftsselskab og et holdingselskab, er, at der skal føres separate regnskaber og eventuelt indsendes separate årsrapporter. Sidstnævnte afhænger af virksomhedstypen for de to selskaber. Er driftsselskabet for eksempel en enkeltmandsvirksomhed, så er der ingen krav om et årsregnskab. Er holdingselskabet et anpartsselskab, så er årsregnskabet et lovmæssigt krav.

Værdien og kreditværdigheden i driftsselskabet

Driftsselskabet kan have en mindre egenkapital grundet pengeoverførslerne til holdingselskabet. Det kan påvirke værdien af driftsselskabet og kreditværdigheden. Den lavere værdi af driftsselskabet kan omvendt være smart økonomisk ved salg af anparter til et holdingselskab. Den lavere værdisætning mindsker prisen på anparterne i driftsselskabet. Kreditværdigheden er særligt aktuel ved optagelse af lån eller samarbejdspartneres risikovillighed.

Få overblik over din økonomi

I Billy gør vi regnskab og bogføring nemt for alle. Send let fakturaer, upload dine kvitteringer med din smartphone og afregn moms med et enkelt klik. Du kan få support alle ugens 7 dage både på mail, telefon og chat.

Prøv Billy gratis i 30 dage