Hvordan udbetaler du udbytte fra et holdingselskab?

Dato:22. november 2022
Læsetid:5 minutter

Gør du klar til at udbetale udbytte (overskud) til dig selv fra dit holdingskab? Hvis du gør, så er det værd at overveje hvordan du gør det mest økonomisk fordelagtigt. Du kan udbetale udbytte til dig selv fra holdingselskabet som aktieindkomst og lønudbetalinger. Den største forskel ligger i beskatningen og administrationsopgaverne.

I dette blogindlæg får du indblik i mulighederne for udbetaling af udbytte fra dit holdingselskab, samt hvilke selskabskonstruktioner du i udgangspunktet kan oprette. 

Sådan udbetaler du udbytte fra dit holdingselskab

Du kan udbetale udbytte til dig selv fra holdingselskabet på to måder: Aktieindkomst og lønudbetalinger. Den største forskel ligger i beskatningen og omfanget af de administrative opgaver. 

Udbetaling af aktieindkomst fra holdingselskabet til ejerne

Når du udbetaler udbytte direkte til dig selv fra holdingselskabet, så betaler du udbytteskat. For de første 56.000 kr. beskattes pengene med 27 % og alt derover beskattes med 42 %. Det udbetalte udbytte betragtes som aktieindkomst, fordi din private økonomi er adskilt fra holdingselskabets økonomi.

Udbytte udbetales typisk én gang ved afslutningen af regnskabsåret. Beslutningen om udbetaling af udbytte sker ved en generalforsamling. 

Du kan også vælge, at investere pengene mens de står i holdingselskabet. Din investering kan for eksempel være i andre selskaber. I sidste ende kan dine investeringer føre til, at du kan udbetale et potentielt større beløb.

Lønudbetaling fra holdingselskabet til ejerne

Når du udbetaler løn til dig selv fra holdingselskabet, så gælder de samme regler som ved udbetaling af løn som selvstændig. Du betaler personskat af de månedlige lønudbetalinger, og du skal have en ansættelseskontrakt. Du skal desuden registrere dit holdingselskab som ‘arbejdsgiver’ på virk.dk.

Udgangspunktet for de fleste holdingselskaber er dog, at der ingen ansatte er i selskabet. Holdingselskabet har til formål at eje aktier eller anparter i én eller flere driftsselskaber. Det er derfor ikke den typiske metode, når der skal udbetales udbytte fra et holdingselskab.

Hvad er et holdingselskab? 

Et holdingselskab har ingen traditionel virksomhedsdrift. Du kan betragte selskabet som en bankboks, hvor indtjeningen fra andre virksomheder eller investeringer overføres til. Med et holdingselskab opnår du økonomiske fordele i form af attraktive beskatningsprocenter m.m. 

Der findes sjældent et holdingselskab uden et driftsselskab. Driftsselskabet tjener pengene ved traditionel virksomhedsdrift f.eks. bogføring, produktion, lager,  salg og marketing. Holdingselskabet ejer anparter i driftsselskabet. Det gør det muligt at overføre overskuddet i driftsselskabet til holdingselskabet skattefrit. De to selskaber har separat økonomi, og derfor vil det overførte overskud/ udbytte være sikret mod en eventuel konkurs eller erstatningskrav i driftsselskabet.

Hvordan opretter du et holdingselskab?

Oprettelsen af et holdingselskab sker hos Erhvervsstyrelsen. I første omgang skal du vælge virksomhedsklassen. Det har indflydelse på størrelsen på startkapitalen, hvordan du hæfter økonomisk og kravene til regnskabet.

Der 4 ting du skal vide, hvis du opretter et holdingselskab. Det mest centrale er, at det er en fordel, at oprette et driftsselskab samtidig med oprettelsen af holdingselskabet. Du kan vælge at oprette selskaberne med tre forskellige selskabskonstruktioner: 

 1. Én person ejer holdingselskabet og driftsselskabet. 
 2. Der kan oprettes flere holdingselskaber med hver deres ejer. Hvert holdingselskab er medejere i driftsselskabet. 
 3. Der kan også være flere ejere af ét holdingselskab, hvor holdingselskabet ejer ét driftsselskab. 

Genbrug startkapitalen fra holdingselskabet til driftsselskabet

Du kan genbruge startkapitalen fra holdingselskabet, når du opretter driftsselskabet med rullende kapital. Den startkapital du skyder ind i holdingselskabet kan du rulle over i driftsselskabet. Det skal forstås sådan, at startkapitalen du brugte til oprettelse af holdingselskabet overføres til driftsselskabet, mod at holdingselskabet ejer anparter i driftsselskabet. 

Opret holdingselskabet forskudt med apportindskud

Når et driftsselskabs ejer(e) opretter et holdingselskab forskudt af oprettelsen af driftsselskabet, så kan det gøres ved hjælp af apportindskud. Driftsselskabet skaffer således startkapitalen til holdingselskabet ved at indskyde anparter fra driftsselskabet. Apportindskud er økonomiske værdier, som ikke er kontanter. I dette tilfælde er det værdien af driftsselskabet. Hvis konstruktionen skal være skattefri, så må holdingselskabet ikke sælge driftsselskabets aktier de første 3 år efter oprettelse af holdingselskabet. 

Opretter du omvendt de to selskaber samtidigt, så slipper du for forbudet om frasalg af driftsselskabets aktier de første 3 år.

Omdan dit nuværende driftsselskab til et holdingselskab 

En sidste mulighed, er, at du overdrager dit nuværende driftsselskab til et nyt driftsselskab. Det nuværende driftsselskab omdanner du efterfølgende til et holdingselskab. Denne mulighed er den meste komplicerede af de tre muligheder, og det kræver at alle dine samarbejdspartnere er med på planen.

Hvad koster et holdingselskab?

Et holdingselskab koster 40.000 kr. for et ApS selskab og 400.000 kr. for at A/S selskab. Det er beløbene for den påkrævede startkapital. Det er således dit valg af virksomhedsklassen, som afgør hvad det koster i oprettelse af selskabet.

Hvilke krav er der til et holdingselskabs regnskab? 

Regnskabskravene til et holdingselskab afhænger af virksomhedsklassen. Der er færre krav til et anpartsselskab end et aktieselskab. Regnskabskravene til din virksomhed finder du i årsregnskabsloven og bogføringsloven.

Regnskabskrav til ApS selskaber og A/S selskaber: 

 • Bogføring af udgifter (passiver) og indtægter (aktiver) under balancen.
 • Opgørelse af virksomhedens overskud eller underskud i resultatopgørelsen. 
 • Indsendelse af et årsregnskab til Erhvervsstyrelsen ved årsafslutningen. 
 • En ledelsespåtegning med ledelsens underskrift på, at årsrapporten er udarbejdet efter gældende lovgivning. 
 • En ledelsesberetning med ledelsens beretning om regnskabsårets aktiviteter, samt deres forventninger til det kommende regnskabsår. 
 • En redegørelse for den anvendte regnskabspraksis. 
 • Eventuelt en revisionspåtegning. 

Yderligere regnskabskrav til et A/S selskab

 • En hoved- og nøgletalsoversigt, som beregnes på baggrund af regnskabstallene. 
 • En egenkapitalopgørelse med de transaktioner og posteringer, som påvirker egenkapitalen. 
 • En pengestrømsopgørelse med virksomhedens indbetalinger og udbetalinger (cash flow).
 • En revisionspåtegning med revisorens underskrift på, at årsregnskabet er retvisende. 

Det er vigtigt at være opmærksom på, at der skal laves to separate regnskaber for henholdsvis holdingselskabet og driftsselskabet uanset virksomhedsklassen. Det gælder lige såvel, hvis du har flere holdingselskaber og/eller driftsselskaber.

 • Start din virksomhed smart med et holdingselskab oveni
 • Billy vs. Dinero: Hvilket regnskabsprogram skal jeg vælge?
 • Sådan forhandler du løn med en medarbejder