Alt du skal vide om et aktieselskab (A/S)

Forfatter:Amanda Nielsen
Dato:30. juli 2021
Læsetid:4 minutter

Overvejer du at starte et aktieselskab, skal du have styr på de krav, der er til selskabstypen. Vi vil se nærmere på, hvad et aktieselskab er, hvilke fordele og ulemper virksomhedstypen har - og hvilke krav, der er til stiftelsen og driften af et aktieselskab.

Hvad er et aktieselskab (A/S)? 

Et aktieselskab er et selskab, hvor ejernes indskud er fordelt på aktier. Ejerne af et aktieselskab kaldes aktionærer. Aktionærerne hæfter kun for deres indskud i selskabet.

Du kan stifte et aktieselskab alene eller sammen med andre, og der er et krav om startkapital på minimum 400.000 kroner. 

Fordele og ulemper ved et aktieselskab (A/S)

Der er altid nogle fordele og ulemper afhængig af hvilken virksomhedstype, du vælger ved opstart af virksomhed. Vi ser nærmere på dem for et aktieselskab her.

Fordele

 • Du hæfter ikke personligt for virksomhedens forpligtelser
 • Virksomhedstypen har et bedre ry blandt kreditorer
 • Hvis I er flere ejere, hæfter I ikke solidarisk
 • Mulighed for kapitalejere, så det er nemmere at få en investering
 • Der skal betales selskabsskat, så det er nemmere at spare op

Ulemper

 • Du kan ikke fradrage underskud i din personlige indkomst
 • Der er et krav om opstartskapital på minimum 400.000 kr.
 • Der er strenge krav til udarbejdelse af årsrapport, og det skal offentliggøres
 • Du skal oprette en del dokumenter fx vedtægter og ejerbog
 • Flere opstartsudgifter fx stiftelsesgebyr og lovpligtige arbejdsskadeforsikring 

Hvad er kravene til et aktieselskab? 

Når du starter din egen virksomhed, skal du være opmærksom på de krav, der er, som afhænger af din virksomhedstype.

Vi vil derfor se nærmere på de krav, der er, når du starter et anpartsselskab (ApS). 

Kapital

Et aktieselskab (A/S) skal indskyde en startkapital på mindst 400.000 kr. Kapitalindskuddet kan ske i form af kontanter eller andre værdier, fx maskiner, værdipapirer eller andre virksomheder.

Hvis du bruger andre værdier end kontanter til kapitalindskuddet - et såkaldt apportindskud - så skal der laves en særskilt vurderingsberetning, der fastslår værdien af det, du indskyder. Det betyder, at du ikke blot selv kan værdiansætte fx en virksomhed, og så bruge din egen værdiansættelse til indskuddet. 

Hæftelse

Du hæfter ikke personligt for virksomhedens forpligtelser, når du vælger aktieselskab som virksomhedstype. Du hæfter kun for din indskudte kapital, fx i forbindelse med oprettelse og løbende indskud, hvis virksomheden går konkurs eller lignende. 

Der er dog nogle banker, der vil have at du stiller personlig garanti, hvis virksomheden skal låne penge. I de tilfælde vil du komme til at hæfte personligt for lånet. Undersøg derfor altid de forskellige muligheder for banklån, inden du vælger et. 

Ejerforhold og ledelse

Dit A/S kan både være ejet alene eller sammen med andre, og aktionærerne kan både være andre selskaber eller fysiske personer. 

Det er vigtigt, at selskabet fører ejerbog over samtlige ejere og panthavere samt registrerer både legale og reelle ejerforhold. De ejere, der ejer mere end 5 % af selskabets kapital eller stemmer, skal registreres i Det Offentlige Ejerregister. 

Selskabsloven dikterer, at et aktieselskab skal have en direktion og en bestyrelse eller en direktion og et tilsynsråd. Hvis du vælger en direktion og en bestyrelse, står direktionen for den daglige drift og ledelse, hvor bestyrelsen sætter den strategiske retning. Hvis du vælger en direktion og et tilsynsråd, står direktionen for både den strategiske og daglige ledelse, hvor tilsynsrådet fører tilsyn med direktionen og laver generel kontrol af selskabet. 

Alle beslutninger i et aktieselskab træffes på en generalforsamling.

Administrative forhold 

Når du stifter et aktieselskab, skal der laves et stiftelsesdokument og tegnes vedtægter. Derudover er der krav til, at du har en arbejdsskadeforsikring for dig selv og alle dine ansatte - og du skal have en særskilt erhvervskonto.

Selskabsloven udstikker også retningslinjer for, hvad der skal ske ved en ændring i aktiekapitalen, hvornår der skal afholdes generalforsamlinger, og hvordan beslutningerne i virksomheden skal træffes.

Hvorvidt din virksomhed skal momsregistreres eller ej, afhænger af dit erhverv. De fleste aktieselskaber skal momsregistreres. 

Årsregnskab 

Et aktieselskab skal altid bogføre efter bogføringsloven, og så skal de udarbejde et årsregnskab, der skal indsendes til Erhvervsstyrelsen. Selskabets årsregnskab skal godkendes på en generalforsamling, før det indsendes. 

Årsregnskabet skal offentliggøres, så andre kan følge med i din virksomheds økonomiske situation. Det kan fx være interessant for dine konkurrenter, aktionærer og potentielle investorer og kunder. 

Beskatning

Et aktieselskab er en selvstændig juridisk enhed, der betaler selskabsskat af virksomhedens overskud. Hvis selskabet har underskud, kan det ikke fradrages i din personlige indkomst, men kan bruges til at trække fra virksomhedens overskud det efterfølgende år. 

Som ejer af et A/S kan du enten få udbetalt løn eller udbytte (udbetalt andel af virksomhedens overskud) - du kan også få udbetalt begge ting. Du bliver beskattet som helt almindelig lønmodtager, hvis du får udbetalt løn, og du skal betale udbytteskat af det beløb, du får udbetalt i udbytte.

Hvordan opretter jeg et aktieselskab?

Lyder et aktieselskab som det rigtige match for dig, så kan du oprette det via virk.dk

Inden du kan oprette dit aktieselskab, skal du bruge:

 • Stiftelsesdokumenter
 • Vedtægter
 • E-mailadresse på den, der skal dokumentere kapital (fx revisor eller bank)

Når du har oprettet de forskellige ting til offentlige myndigheder, får du typisk dit CVR nummer indenfor 24 timer.

 • Lav en forretningsplan: Gratis forretningsplan skabelon og guide
 • Sådan får din webshop en stærk position online
 • Hobbyvirksomhed: Se krav og regler her