Billypedia>Hvad er Selskabsloven?

Hvad er Selskabsloven?

Selskabsloven, som Aktieselskabsloven i dag hedder, lovgiver om de tre forskellige virksomhedstyper, man kan oprette i Danmark. Det drejer sig om de tre typer: aktieselskab, anpartsselskab og iværksætterselskab. Alle tre selskabstyper omtales under en paraply som kapitalselskaber.

Hvad går loven ud på?

Selskabslovens hovedfokus er at sætte rammerne for, hvordan man administrerer et kapitalselskab. Det betyder, at den blandt andet lovgiver om, hvordan kapitalen skal deles op i selskabet, hvordan ejerne fordeler sig, bestyrelsens hovedopgaver og, hvem der kan eje andele af selskabet.

De tre kapitalselskabs-typer viser, hvordan indskuddet i virksomheden er fordelt og til hvem.

Vi giver hovedpunkterne under hvert selskabstype her:

Aktieselskab - A/S

I et aktieselskab er indskudskapitalen fordelt på aktier. Der er derfor ikke direkte penge liggende på kistebunden, men de er i stedet anbragt som aktier. Selskabet kan vælge at blive børsnoteret, og derved kan andre købe aktierne. Hvis et børsnoteret selskab går konkurs, hæfter aktionærerne ikke for andet end deres aktier i firmaet. Dem, der køber aktierne i firmaet hæfter ikke andet end deres aktier i firmaet.

Anpartsselskab - ApS

Den store forskel mellem aktieselskaber og anpartsselskaber er, at kapitalejerne i et anpartsselskab ikke kan sælge dele af deres selskab til offentligheden - modsat af, når man sælger aktier i et aktieselskab". Ejerne af anparterne hæfter ikke for andet end deres anpart. Anpartsselskaber har lov til at bruge forkortelsen ApS i deres navn.

Iværksætterselskab - IVS

Et iværksætterselskab er egentlig bare et anpartsselskab, men forskellen ligger i virksomhedernes kapital. Har selskabet under 50.000 kr i selskabskapital, er selskabet klassificeret som et iværksætterselskab. Ejeren (ejerne) hæfter ikke for andet end deres andel af firmaet. Iværksætterselskaber har lov til at bruge forkortelsen IVS i deres navn. Iværksætterselskaber skal være opmærksomme på, at når deres selskabskapital overstår de 50.000 kr, skal de overgå til at være et anpartsselskab og må derfor ikke længere bruge forkortelsen IVS i deres navn.

Ledelsen af kapitalselskaber

Fælles for de tre selskabstyper er, at ledelsen af selskaber sker i en bestyrelse. Dog kan man som kapitalselskab vælge at have en direktion også i ledelsen. Bestyrelsens arbejde er så at føre tilsyn med direktionen. Anpartsselskaber og Iværksætterselskaber kan fravælge at have en bestyrelse. I de tilfælde overgår ansvaret for virksomheden til direktionen, som ofte er den administrerende direktør og andre chefer.

Få overblik over din økonomi

I Billy gør vi regnskab og bogføring nemt for alle. Send let fakturaer, upload dine kvitteringer med din smartphone og afregn moms med et enkelt klik. Du får gratis support alle ugens 7 dage på både mail, telefon og chat.

Få overblik over din økonomi

I Billy gør vi regnskab og bogføring nemt for alle. Send let fakturaer, upload dine kvitteringer med din smartphone og afregn moms med et enkelt klik. Du kan få support alle ugens 7 dage både på mail, telefon og chat.

Prøv Billy gratis i 30 dage