Selskabsloven - Hvad er selskabsloven?

Selskabsloven er en samlet lov der omfatter anpartsselskaber, aktieselskaber og partnerselskaber, der samlet går under betegnelsen kapitalselskaber

Er du i tvivl om hvilken virksomhedstype, der er bedst for dig? Få et overblik over de forskellige virksomhedstyper.

Selskabslovens regler dækker over administrative områder såsom stiftelse, startkapital, ejerforhold og aktier og anparter for kapitalselskaber.

Hvad går selskabsloven ud på?

Selskabsloven lovgiver om de tre selskabstyper, anpartsselskaber, aktieselskaber og partnerselskaber, som man kan oprette i Danmark. Loven fastsætter regler om, hvordan kapitalen skal deles op i selskabet, hvordan ejerne fordeler sig, bestyrelsens hovedopgaver og hvem der kan eje andele af selskabet.

Fælles for disse selskabstyper er, at de betaler selskabsskat, og at ejerne ikke hæfter personligt. Desuden skal de i deres navn benytte betegnelsen for selskabstypen, henholdsvis A/S, P/S eller ApS.

Selskabsloven om aktieselskaber

I et aktieselskab er kapitalejernes indskudskapital fordelt på aktier. Et aktieselskab kan vælge at blive børsnoteret, og derved udbyde aktier til offentligheden. Selskabsloven stiller krav til et kapitalindskud på mindst 400.000 kr. for at oprette et aktieselskab. Det er desuden et krav at have en direktion og en bestyrelse eller et tilsynsråd. Derudover skal der laves et stiftelsesdokument og vedtægter, samt en arbejdsskadeforsikring for dig og dine ansatte. 

Selskabslovens regler om aktieselskaber, gælder med de fornødne tilpasninger også for partnerselskaber.

Selskabsloven om anpartsselskaber

I et anpartsselskab er kapitalejernes indskudskapital fordelt på anparter. Modsat aktieselskaber, kan anpartsselskaber ikke udstede kapitalandele til offentligheden. Hvis du vil oprette et anpartsselskab, er der et krav på indskud på 40.000 kr. Der er krav om at anpartsselskabet har en direktion, men det er valgfrit om virksomheden har en bestyrelse. Ligesom for aktieselskaber, er der krav om at udarbejde et stiftelsesdokument og vedtægter, og at der tegnes en arbejdsskadeforsikring

Årsregnskab og revisionspligt for kapitalselskaber

Fælles for både aktieselskaber og anpartsselskaber er kravet om at udarbejde en årsrapport, som skal offentliggøres og indsendes til Erhvervsstyrelsen. På den måde kan andre følge med i selskabets økonomiske situation. Derudover har selskaber som udgangspunkt revisionspligt, medmindre det er et mindre selskab. 

Få overblik over din økonomi

I Billy gør vi regnskab og bogføring nemt for alle. Send let fakturaer, upload dine kvitteringer med din smartphone og afregn moms med et enkelt klik. Du kan få support alle ugens 7 dage både på mail, telefon og chat.

Prøv Billy gratis i 30 dage