BillypediaHvad er en anpart?

Hvad er en anpart?

En anpart er den ejerandel man har i et anpartsselskab eller et IVS. For en anpartshaver er anparten svarende til det beløb man har investeret i anpartsselskabet. ApS virksomheden stiftes med en indskudt startkapital, som er delt op i anparter. Man kan frit fastsætte hvilken størrelse hver anpart har, men de sættes ofte til 1 kr. per anpart. Med god vækst i selskabet, bliver der genereret et overskud, som vil blive udbetalt til ejerne af anparterne som udbytte. Ejerne kan også vælge at geninvestere udbyttet.

Som virksomheden vokser, bliver virksomheden mere værd, men selskabskapitalen forbliver konstant på den oprindelse startkapital, der blev indskudt. På den måde bliver selskabskapitalen mere værd krone for krone, således at anparterne også bliver mere værd, og for eksempel kan gå fra at være 1 krone værd til 10 kr per anpart.

Hvad er et anpartsselskab?

Et anpartsselskab, forkortet ApS, er et kapitalselskab, hvor man indskyder 50.000 kr. for at oprette selskabet. Fordelen ved denne selskabsform er at man kun hæfter for startkapitalen på de 50.000 og derved ikke risikerer hele sin formue, hvis virksomheden går konkurs. Det kan på den måde opfattes som mere risikofrit end for eksempel en enkeltmandsvirksomhed eller et interessentselskab, hvor man hæfter for hele sin formue. Dette kan være en af grundene til at ApS er den mest populære selskabsform i Danmark.

Der følger flere krav med til at oprette et ApS. Der skal både oprettes stiftelsesdokument, en anpartsfortegnelse og en protokol. Derudover er der krav til at virksomheden følger bogføringsloven og har styr på regnskabet. Regnskabet skal som hovedregel udføres af en revisor og offentliggøres årligt til erhvervs- og selskabsstyrelsen. Overholdes disse primære krav ikke, kan det have flere konsekvenser.

Et anpartsselskab kan med fordel vælges hvis man er flere ejere i virksomheden og har en forventning om at selskabet vil vokse på sigt. På den måde hæfter ejerne nemlig ikke af egen lomme og det holdes ikke at opdele anparterne mellem alle involverede.

Få overblik over din økonomi

I Billy gør vi regnskab og bogføring nemt for alle. Send let fakturaer, upload dine kvitteringer med din smartphone og afregn moms med et enkelt klik. Du får gratis support alle ugens 7 dage på både mail, telefon og chat.

Få overblik over din økonomi

I Billy gør vi regnskab og bogføring nemt for alle. Send let fakturaer, upload dine kvitteringer med din smartphone og afregn moms med et enkelt klik. Du kan få support alle ugens 7 dage både på mail, telefon og chat.

Prøv Billy gratis i 30 dage