Stiftelsesdokument - Hvad er et stiftelsesdokument?

Når en virksomhed skal oprettes, skal pågældende stifter eller stiftere, først udfylde og underskrive et stiftelsesdokument. 

Har du startet en ny virksomhed? Så kan vi hjælpe med at få styr på regnskabet. Prøv Billy gratis.

Et stiftelsesdokument skal være uploaded på virk.dk inden for to uger efter underskrivelse. Dette er en betingelse for at få tildelt virksomheden et CVR-nummer samt blive momsregistreret

Hvad skal indgå i et stiftelsesdokument?

Et stiftelsesdokument skal indeholde grundlæggende informationer omkring virksomheden. Et stiftelsesdokument skal blandt andet indeholde:

  • Stifternes navne, adresser 
  • Anparternes eller aktiernes tegningskurs
  • Frist for tegning af anparter eller aktier
  • Dato for stiftelsens retsvirkning 
  • Dato for stiftelsens regnskabsmæssige virkning
  • Afholdelse af stiftelsesomkostninger

Yderligere skal der i forlængelse af stiftelsesdokumentet laves ejerbog samt vedtægter for virksomheden.

Hvad er en tegningskurs?

Når stiftelsesdokumentet udarbejdes, skal det angives hvor meget det koster at tegne / købe en anpart eller en aktie i virksomheden. Denne kurs hænger sammen med selskabskapitalen, som for et anpartsselskab typisk vil være på 40.000 kr.. 

Tegningskursen kan beregnes med følgende formel: Indbetalt beløb / Nominel selskabskapital x 100 = tegningskurs

Hvad indebærer frist for tegning af anparter eller aktier?

I forbindelse med stiftelsen et selskab, kan der ustedes aktier eller anparter. I stiftelsesdokumentet skal der angives en frist for hvornår disse senest kan tegnes / købes. Yderligere skal det også angives, hvornår betalingen for aktier eller anparter senest skal være indbetalt. De to frister behøver ikke at være ens, men må ikke ligge senere, end to uger efter underskrivningen af stiftelsesdokumentet. 

Hvad betyder en retsvirkningsdato?

Når der i stiftelsesdokumentet bliver angivet en retsvirkningdato, er det den dato der angiver hvornår virksomheden har virkning fra. Virksomheden har retsvirkning fra den dato, hvorpå stilftelsesdokumentet er underskrevet, såfremt andet ikke er angivet i dokumentet. 

Det samme er gældende for virksomhedens regnskabsmæssige virkningsdato, som angiver hvornår virksomheden fører regnskab fra.

Hvad går ind under stiftelsesomkostninger?

Stiftelsesomkostninger kan f.eks. indebære honorar til rådgivere, som har udarbejdet dokumentet. Såfremt virksomheden selv skal betale disse omkostninger, skal disse angives i stiftelsesdokumentet. Skal virksomheden ikke selv betale omkostningerne, skal dette også angives i dokumentet.

Få overblik over din økonomi

I Billy gør vi regnskab og bogføring nemt for alle. Send let fakturaer, upload dine kvitteringer med din smartphone og afregn moms med et enkelt klik. Du kan få support alle ugens 7 dage både på mail, telefon og chat.

Prøv Billy gratis i 30 dage