Opret ApS: Fuld guide til anpartsselskab

Forfatter:Amanda Nielsen
Dato:30. juli 2021
Læsetid:5 minutter

Det er en spændende rejse ved opstart af virksomhed, men der er også en masse beslutninger, som skal tages, før rejsen for alvor kan gå i gang.

En af de første beslutninger omhandler hvilken type virksomhed, du ønsker at starte. Du kan nemlig vælge mellem en masse forskellige virksomhedstyper.

Mange selvstændige starter ud med at oprette et ApS, som er et selskab, hvor du ikke hæfter personligt for virksomhedens forpligtelser. Vi vil se nærmere på de fordele og ulemper samt krav, der er til starte et anpartsselskab i denne blog.

Hvad er et anpartsselskab (ApS)?

Det er en spændende rejse ved opstart af virksomhed, men der er også en masse beslutninger, som skal tages, før rejsen for alvor kan gå i gang.

En af de første beslutninger omhandler hvilken type virksomhed, du ønsker at starte. Du kan nemlig vælge mellem en masse forskellige virksomhedstyper.

Mange selvstændige starter ud med at oprette et ApS, som er et selskab, hvor du ikke hæfter personligt for virksomhedens forpligtelser. Vi vil se nærmere på de fordele og ulemper samt krav, der er til starte et anpartsselskab i denne blog.

Fordele og ulemper med et anpartsselskab (ApS)

Der er altid nogle fordele og ulemper afhængig af hvilken virksomhedstype, du vælger til din virksomhed. Vi ser nærmere på dem for et anpartsselskab nedenfor. 

Fordele

 • Du hæfter ikke personligt for virksomhedens forpligtelser
 • Virksomhedstypen har et bedre ry blandt kreditorer
 • Hvis I er flere ejere, hæfter I ikke solidarisk
 • Mulighed for kapitalejere, så det er nemmere at få en investering
 • Der skal betales selskabsskat, så det er nemmere at spare op

Ulemper

 • Du kan ikke fradrage underskud i din personlige indkomst
 • Der er krav om opstartskapital på 40.000 kr.
 • Der er strengere krav til udarbejdelse af årsrapport, og den skal offentliggøres
 • Du skal udarbejde en del dokumenter fx vedtægter og ejerbog
 • Flere opstartsudgifter fx stiftelsesgebyr og lovpligtig arbejdsskadeforsikring

Læs mere: Alt du skal vide om forsikring til selvstændige

Hvad er kravene til et anpartsselskab?

Ved opstart af virksomhed, skal du være opmærksom på de krav, der er, som afhænger af din virksomhedstype.

Vi vil derfor se nærmere på de krav, der er, når du starter et anpartsselskab (ApS). 

Kapital

Anpartsselskab kapital: Når du stifter et ApS er der et kapitalkrav. Pris for et Aps er, at du skal indskyde mindst 40.000 kr. i selskabet. De kan enten blive indskudt i form af kontanter eller værdier - kaldet apportindskud

Andre værdier, du kan indskyde i firmaet, kan fx være maskiner. Det vigtigste er, at det er nogle genstande, der har en økonomisk værdi. Du kan også indskyde en del af startkapitalen i kontanter og resten i værdier.

Hvis din startkapital består af andet end kontanter, fx at du har indskudt nogle maskiner, så skal der laves en vurderingsberetning, der fastslår værdien på det indskudte.

Hæftelse

I et anpartsselskab hæfter du ikke personligt for din virksomheds forpligtelser. Du hæfter kun for det indskud, du har lavet i virksomheden. Hvis du er ene ejer, vil du altså hæfte for minimum 40.000 kr. 

Der er på den måde bedre forhold som ejer, når det kommer til hæftelse i et selskab frem for i en personligt ejet virksomhed. Hvis dit anpartsselskab går konkurs eller kommer i økonomisk uføre, kan kreditorerne ikke gå efter din private formue.

Ejerforhold og ledelse

At stifte et anpartsselskab betyder for ejerforholdene at selskabets ejere både være dig, alene, eller af flere. Ejerne kan være fysiske mennesker eller andre selskaber, fx andre anpartsselskaber. Ejerne af selskabet vedtager og gennemfører alle selskabets beslutninger på en generalforsamling. 

Ifølge selskabsloven skal et anpartsselskab føre ejerbog over samtlige ejere og panthavere. De ejere, der ejer mere end 5% af selskabet, skal registreres i Det Offentlige Ejerregister. Du skal også huske at registrere både legale og reelle ejerforhold.

Der er også krav til ledelsen i et anpartsselskab, hvor selskabet skal have en direktion. Det er valgfrit, om virksomheden har en bestyrelse. 

Administrative forhold 

Anpartsselskabet som virksomhedstype har flere formelle krav og regler end personligt ejede virksomheder, fordi virksomheden er underlagt selskabsloven.

Ved stiftelse af et ApS skal der laves et stiftelsesdokument og vedtægter. Der er krav til, at du skal have en erhvervskonto, og arbejdsskadeforsikringen er lovpligtig, også selvom du ikke har ansatte i din virksomhed.

Hvorvidt din virksomhed skal momsregistreres eller ej, afhænger af dit erhverv. De fleste anpartsselskaber skal momsregistreres. 

Derudover sætter selskabsloven flere rammer for virksomheden, fx hvornår der skal afholdes generalforsamlinger, regler for ændring i anpartskapitalen mv. 

Årsregnskab 

Ligesom der er flere krav til oprettelse, dokumenter og ledelse i et anpartsselskab, er virksomheden også underlagt en del krav i forhold til deres årsregnskab. 

Book en uforpligtende snak om dit selskabs årsregnskab her

Du skal udarbejde en årsrapport, der overholder lovkravene i årsregnskabsloven, som skal indberettes til Erhvervsstyrelsen. Og dit årsregnskab skal offentliggøres, så det er ikke muligt at hemmeligholde virksomhedens økonomiske forhold fra fx konkurrenter. 

Derudover har de fleste selskaber revisionspligt, hvilket betyder, at der er flere udgifter forbundet med udarbejdelsen af dit årsregnskab. Om du har revisionspligt eller ej afhænger af din virksomheds størrelse.

Se Billys muligheder for at få lavet dit årsregnskab

Beskatning

Hvis du har et ApS, betaler du selskabsskat af overskuddet. Beskatningen sker altså i selskabet og ikke hos dig personligt som ejer, og din personlige formue er derfor ikke i fare. Det er også en fordel, da selskabsskatten er lavere end personskatten. 

I tilfælde af underskud i virksomheden kan du ikke trække det fra på din personlige selvangivelse, som du kan i en personligt ejet virksomhed. Du kan i stedet overføre underskuddet til næste regnskabsår, hvor det trækkes fra et eventuelt overskud - så selskabet på den måde betaler mindre i skat året efter.

Som ejer af et ApS skal du betale almindelig personskat af den løn, du får udbetalt i virksomheden. Og hvis du får udbetalt udbytte - og dermed får andel i virksomhedens overskud - skal du betale udbytteskat af det beløb, der udbetales.

Hvordan opretter jeg et ApS?

Føler du, at et ApS er den rigtige virksomhedstype for dig, så du kan starte din rejse som selvstændig? Så er det bare at komme i gang med at oprette det på virk.dk’s hjemmeside. 

Inden du kan oprette dit anpartsselskab, skal du bruge:

 • Stiftelsesdokumenter
 • Vedtægter
 • E-mailadresse på den, der skal dokumentere kapital (fx revisor eller bank)

Når du har oprettet de forskellige ting til offentlige myndigheder, får du typisk dit CVR nummer indenfor 24 timer.

Tjek vores komplette guide ud, hvis du har brug for mere hjælp til opstart af virksomhed.

 • Lav en forretningsplan: Gratis forretningsplan skabelon og guide
 • Sådan får din webshop en stærk position online
 • Hobbyvirksomhed: Se krav og regler her