Kreditorbogholderi - Hvad er kreditorbogholderi?

Et kreditorbogholderi har til formål, at holde styr på virksomhedens forpligtelser til kreditorer, og hvad de skal have for deres varer eller ydelser. 

Vil du have hjælp med at holde styr på fakturaer og regnskab i din virksomhed? Det kan vi hjælpe med. Prøv Billygratis.

Kreditorbogholderiet kan enten indgå som en del af virksomhedens samlede bogholderi eller fungere som et særskilt bogholderi. Dette kommer som regel an på virksomhedens størrelse eller behov. 

Hvad er kreditorer og debitorer?

For at få en forståelse for et kreditorbogholderis funktion, er det vigtigt at vide hvad en kreditor og en debitor egentlig er. 

Har du som virksomhed modtaget en vare eller ydelse, skal du betale for dette, til den fysiske eller juridiske person, som har leveret denne vare eller ydelse. Kreditoren er dem, som du skylder penge til, for den vare eller ydelse de har leveret. 

Det modsatte af en kreditor er en debitor. Det er derfor den, der modtager varen eller ydelsen, og derfor skylder penge for den modtagede vare eller ydelse, som er debitoren. 

Både som kreditor og debitor, er der en række krav som du skal opfylde. For kreditor kan det indebære krav som overholdelse af leveringsaftaler eller renter og gebyrsatser, og for debitor at betale rettidigt og efter aftale. 

Hvad er fordelene ved at lave kreditorbogholderi?

Har du en virksomhed med mange forskellige kreditorer, kan det være en fordel at lave særskilt bogholderi for virksomhedens kreditorer. På den måde sikrer du, at virksomheden har en klar oversigt over ubetalte fakturaer samt hvor meget og hvilke kreditorer de skylder penge. Derudover bliver det også lettere at holde styr på, om de forskellige kreditorer har leveret efter aftalte samt betalingsfrister for leverancerne.

Er der styr på betalinger til virksomhedens kreditorer, hjælper det også til at sikre, at virksomheden opretholder gode relationer til sine leverandører, og undgår uforudsete eller ubetalte regninger.  

Hvem har brug for at lave kreditorbogholderi?

Selvom der for nogle virksomheder kan være fordele ved at føre kreditorbogholderi, kan det for mindre virksomheder med en lille mængde kreditorer, være unødvendigt.

Det kan dog især være fordelagtigt at føre kreditorbogholderi, hvis der er tale om en virksomhed, som handler meget med andre virksomheder og derfor har mange fakturaer og leverandører at holde styr på.

Få overblik over din økonomi

I Billy gør vi regnskab og bogføring nemt for alle. Send let fakturaer, upload dine kvitteringer med din smartphone og afregn moms med et enkelt klik. Du kan få support alle ugens 7 dage både på mail, telefon og chat.

Prøv Billy gratis i 30 dage