Supplerende oplysninger - Hvad er supplerende oplysninger?

Hvis der ses et behov, kan du eller en revisor vælge at tilføje supplerende oplysninger til virksomhedens årsregnskab.

 Vil du have et bedre overblik over din virksomheds regnskab? Det kan vi hjælpe med. Prøv Billy gratis.

Det er ikke et krav at tilføje supplerende oplysninger til årsregnskabet, men det kan bidrage til en bedre forståelse af regnskabet, eller hvis der er nogle specielle forhold heri. 

Hvilken funktion har supplerende oplysninger?

Formålet med at vedlægge supplerende oplysninger i en virksomheds årsregnskab er, at gøre regnskabet mere forståeligt for læseren. Det kan være ekstra oplysninger omkring tal, der kan påpege, hvis der er nogle særlige forhold eller omstændigheder relateret til nogle poster. 

Det skal understreges, at supplerende oplysninger ikke skal bestå af større problemer, men fungere mere som en måde at give en bedre helhedsforståelse af regnskabet. 

Typer af supplerende oplysninger

Supplerende oplysninger kan opdeles i to forskellige typer, som er oplysninger vedrørende regnskabet, og oplysninger vedrørende andre forhold. 

Er de supplerende oplysninger vedrørende regnskabet, må oplysningerne ikke præsentere ukendte problemer, men kun hjælpe til forståelsen af selve regnskabets poster.

Hvis der er tale om supplerende oplysninger vedrørende andre forhold, vil det sige at oplysninger ikke direkte har noget at gøre med selve årsregnskabet. Dette kan f.eks. være, hvis bogføringsloven ikke er overholdt i det pågældende regnskab, grundet manglende bilag.

Er der tale om oplysninger af større betydning, skal de ikke fremstå som supplerende oplysninger, men kan i stedet kategoriseres som forbehold.

Hvorfor tilføje supplerende oplysninger?

Der er flere gode grunde til, at du bør vedlægge supplerende oplysninger til din årsrapport. En af grundene kan være, at din revisor ser det som en nødvendighed at nogle forhold påpeges, for at regnskabet er retvisende. 

Der kan også være nogle lovmæssige krav til, at din virksomhed skal oplyse omkring eventuelle bestemte forhold, som er gældende for virksomheden.

Få overblik over din økonomi

I Billy gør vi regnskab og bogføring nemt for alle. Send let fakturaer, upload dine kvitteringer med din smartphone og afregn moms med et enkelt klik. Du kan få support alle ugens 7 dage både på mail, telefon og chat.

Prøv Billy gratis i 30 dage