Din låneguide

Forretningsplan - Analysen

Blå billy bog

Få guiden som e-bog

Jeg accepterer Billys betingelser for opbevaring af personoplysninger

Din forretningsplan skal indeholde en beskrivelse af det grundlag, som du vil basere din virksomhed på. Derfor er det essentielt, at du har lavet en analyse heraf, inden du går i banken og spørger om penge. Vi giver dig her fem konkrete forslag til, hvordan du kan gribe arbejdet an.

Konceptet

Sørg for at have en beskrivelse af din idé og dit forretningskoncept. Den skal være konkret, enkel og tydelig, så du let kan forklare din bankrådgiver, hvad du vil med din virksomhed. Forklar også gerne, hvordan din idé repræsenterer noget nyt, er innovativ eller bidrager til samfundet.

Markedsgrundlaget

Du skal forklare markedsgrundlaget for din forretningsidé. Det vil sige, hvordan er den nuværende situationen på det marked, din virksomhed opererer i eller planlægger at operere i – og hvordan forventer du, at situationen er fremadrettet. Du skal også fortælle, hvilken vision har du for din virksomhed, det vil sige, hvor stor markedsandel du regner med at kunne tage. Husk at være realistisk, og begrund dine antagelser.

Når du definerer dit markedsgrundlag, er det en god idé at starte udefra og segmentere dine kunder så meget som muligt. Du bør derfor starte med at sige, hvor stort er hele markedet? Er det stigende eller faldende?

Derefter segmenterer du markedet ved at præcisere, hvem din målgruppe er. Er dine kunder BtC eller BtB? Hvad er deres alder? Køn? Adfærd? Geografi? Osv. På den måde bliver dine antagelser mere præcise og realistiske.

Du skal desuden finde ud af, hvordan du vil angribe markedet for at gøre din virksomhed synlig over for dine potentielle kunder.

Omverdensanalyse

Med en omverdensanalyse kan du vise din bankrådgiver, at du har sat dig grundigt ind i, hvilke udefrakommende faktorer og trends der kan påvirke dit marked. Det er ikke altid nødvendigt med en omverdensanalyse, men den er som regel en god idé.

PEST-modellen, som mange lærer i skolen, er et godt redskab til at lave en omverdensanalyse. I en PEST-analyse bliver omverdenen analyseret ud fra PEST-modellens fire faktorer: politcal (politiske), economic (økonomiske), sociocultural (sociokulturelle) og technological (teknologiske). Alle fire faktorer kan påvirke markedet, du befinder dig i og dermed din virksomheds værdiskabelse.

Brancheanalyse

Ligesom omverdensanalysen bør du gøre dig overvejelser om branchen, som din virksomhed enten skal indtræde i eller allerede befinder sig i. Analysen giver en indikation om, hvordan konkurrencesituationen er, og hvor let det er at komme i gang med din virksomhed. Hvis det er en attraktiv branche, er det lettere at låne penge.

Du kan bruge teorien om Porters Five Forces til at lave en analyse af, hvilke markedskræfter der er i spil i din branche. Ved at se på og vurdere markedskræfternes styrker og svagheder, kan du vurdere, om din branche er attraktiv at være i.

Når du laver analysen, skal du undersøge disse fem markedskræfter:

  • Konkurrencesituationen i branchen
  • Konkurrencen fra produkter der kan opfylde samme behov hos kunden som dit produkt
  • Købernes forhandlingsstyrke
  • Leverandørernes forhandlingsstyrke
  • Truslen fra nye udbydere.

Ledelsen og teamet

Det er vigtigt for bankrådgiveren at vide, hvem der står bag dig og din idé. Det kan endda være alfa omega at fokusere på menneskerne bag virksomheden, og dem som virksomheden samarbejder med. Ingen virksomhed fungerer uden menneskelige ressourcer, og det er vigtig at udnytte det store potentiale, der ligger i partnerskaber med andre virksomheder. Forklar gerne hvilke styrker og svagheder, som samarbejdspartnere og de enkelte personer i dit teamet har.

Toke Kruse har skrevet bogen Den ottekantede virksomhed, som blandt andet beskriver, hvordan du får mest muligt ud af de menneskelige ressourcer i din virksomhed. I bogen er der også en lille test og model, hvor du kan se, hvor god du er til at opfylde de otte grundelementer, der er i enhver succesfuld virksomhed.

Du kan købe bogen her.

Billy Regnskabsprogram og laptop frontpage billede

Få overblik over din økonomi

I Billy gør vi regnskab og bogføring nemt for alle. Send let fakturaer, upload dine kvitteringer med din smartphone og afregn moms med et enkelt klik. Du får gratis support alle ugens 7 dage på både mail, telefon og chat.