Din låneguide

Forretningsplan - Eksekvering

Blå billy bog

Få guiden som e-bog

Jeg accepterer Billys betingelser for opbevaring af personoplysninger

Når du har lavet dine analyser og beskrevet, hvilket grundlag du vil drive forretning på, så er det tid til næste del af din forretningsplan, nemlig eksekveringsdelen. Og her skal du lægge en slagplan for din virksomhed.

Handlingsplan

Du skal have nedskrevet en handlingsplan. Den skal helt lavpraktisk beskrive, hvilke målsætninger du har inden for forretningsrelevante områder, og hvilke tiltag der skal til for, at du kan komme i mål på hvert fokusområde. Formålet med at lave en handlingsplan er at fastholde fokus på områderne, så der sikres fremgang hen imod målene.

En god måde at få styr på din handlingsplan er at udvikle et simpelt balanced scorecard. Med det sikrer du, at der er sammenhæng mellem dine overordnede målsætninger og konkrete handlingsplaner. Desuden giver det dig muligheden for at beskrive og illustrere, hvordan din virksomhed når sine målsætninger.

Se en kort video om balanced scorecard her.

I et balanced scorecard inddeler du dine indsatsområder i fire grupper:

 • finansielle
 • kunder
 • proces
 • læring og vækst

Til hvert indsatsområde opstiller du en række key performance indicators (KPI'er), som er et styringsredskab, du skal holde øje med og bruge til at nå dine målsætninger.

Salgsplan

For at kunne udnytte din handlingsplan 100 % skal du lægge en detaljeret salgsplan. En salgsplan er typisk en etårig plan, men det kan variere fra virksomhed til virksomhed, og den bør tilrettes løbende.

Salgsplanen hjælper dig og dine medarbejdere med omsætte din overordnede plan til noget konkret. Hensigten er, at alle i virksomheden med salgsplanen i hånden ved, hvilke opgaver de skal løse på ugebasis. Det er naturligvis vigtigt, at aktiviteterne i salgsplanen er helt på linje med virksomhedens strategiske mål.

Budgetter

Fra alt det sjove med salg og markedsanalyse til det mere tunge med økonomi. Budgetplanlægning er grundstenen i enhver økonomisk plan, og den kan være altafgørende for en lille virksomhed. Som iværksætter og virksomhedsejer er du nødt til at vide, hvor dine penge bliver af, hvis du vil have hånd om dine finanser og styr på fremtiden.

I modsætning til hvad du måske tror, handler budgettering ikke kun om nedskæringer og om at begrænse, hvad du bruger penge på. Det drejer sig derimod om at forstå, hvor mange penge du har, og hvordan din virksomhed bruger sine penge. På den måde kan du planlægge, hvordan du bedst fordeler dine økonomiske midler på en bæredygtig måde.

Etableringsbudget
Når du møder op i banken, skal du kunne vise, hvilke startomkostninger der er forbundet med din forretningsidé. Det kan du gøre med et etableringsbudget, som viser, hvor meget du skal bruge for overhovedet at kunne gå i gang. Budgettet kan indeholde mange poster, men du skal generelt gå ud fra et 0-kroners udgangspunkt og tænke på, hvad der skal til for, at din virksomhed kan løbe rundt og fungere.

Driftsbudget
Ud over et etableringsbudget skal du også have et budget for, hvordan din virksomhed bruger sine penge, når den først er oppe at køre. Derfor skal du lægge et driftsbudget.

Her er det vigtigt at understrege, at når du først har lavet dit budget, er budgettet ikke fastlåst. Du bliver nødt til at rette til og ændre i budgettet hver måned, da der løbende vil være nye uforudsete og faste udgifter. Der findes med andre ord ikke et perfekt budget, som fungerer på samme måde måned efter måned.

Analyse
Noget af det sværeste ved budgetstyring er at sætte sig ned og lave en realistisk plan. Det første skridt i udviklingen af et driftsbudget er at se på virksomhedens resultater fra det forrige og det igangværende år. Efter at have analyseret de foregående tendenser, skal du sætte nogle realistiske mål for virksomheden i det kommende regnskabsår. De mål plejer at udgøre en del af din forretningsplan og reflekterer et bestemt mål, du ønsker at opnå. Det kan være en bestemt ønsket profit eller omsætning, som budgettet vil blive udarbejdet på baggrund af.

Hvis du ikke har virksomhedens resultater fra forrige år, må du sætte nogle realistiske og kvalificerede mål for fremtidige indtægter og udgifter. Her kan en analyse af virksomhedens nuværende finansielle situation samt markedssituationen være en hjælp. På den måde får du brugbar viden, som du kan bruge til at forudsige, hvordan de kommende måneder eller det næste år vil gå.

Udformning
Efter at du har set på tendenser i det forgangne år og sat virksomhedens mål, er det næste skridt at udforme selve budgettet.

Start med at beregne dine forventede årlige indtægter fra alle tænkelige kilder:

 • Salg af varer
 • Salg af ydelser
 • Bonusser
 • Affiliate-aftaler
 • Reklamesalg

Fordel indtægterne ud over regnskabsåret, og indregn derefter udgifterne.

Skab et overblik over dine faste månedlige udgifter, det vil sige udgifter, du ikke umiddelbart kan slippe for. Det kan eksempelvis være:

 • Husleje
 • El, vand og varme
 • Forsikringer
 • Lønudgifter
 • Abonnementer
 • Lån
 • Telefon
 • Internet
 • Domæneudgifter

Du kan tjekke din kontooversigt fra banken eller opgørelserne fra Betalingsservice for at se nogle af dine faste udgifter. Disse omkostninger indskriver du i budgettet.

Til slut skal du tage højde for de variable og uforudsete udgifter.

De uforudsete udgifter er oftest dem, der kan vælte en virksomheds økonomi. Det kan for eksempel være udgifter til en ekstraordinær markedsføringskampagne, der ikke virkede efter hensigten. Det er derfor vigtigt, at du i budgettet har sat penge til side til at dække uforudsete udgifter.

Trækker du dine udgifter fra virksomhedens indkomst og har penge tilovers, har virksomheden overskud, og så skal du beslutte, hvordan du skal bruge det. Du kan eksempelvis gemme, investere eller sætte overskuddet ind i dit budget. Hvis du ikke har tilstrækkelig indkomst til at dække dine faste og variable udgifter, bliver du nødt til at justere dit budget.

Gratis budgetskema
Billy har udformet et gratis budgetskema, som du kan downloade og udbygge dit budget i. Brug det som en hjælp til din budgetplanlægning.

Skemaet er opstillet således, at du indtaster dit budget og sammenholder det med dine udgifter og indtægter. På den måde kan du let se, om du skal op- eller nedjustere en af dine budgetposter.

Som en ekstra feature er der indbygget diagrammer, hvori du kan se, om du overholder dit budget på alle budgetposter. Det giver et godt visuelt overblik.

Du finder budgetskemaet her.

Billy Regnskabsprogram og laptop frontpage billede

Få overblik over din økonomi

I Billy gør vi regnskab og bogføring nemt for alle. Send let fakturaer, upload dine kvitteringer med din smartphone og afregn moms med et enkelt klik. Du får gratis support alle ugens 7 dage på både mail, telefon og chat.