Sådan bogfører du selskabsskat

Forfatter:Hannibal Blytt
Dato:2. maj 2023
Læsetid:2 minutter

Selskabsskat betales af virksomheder, som er skattepligtige. Der betales skat af virksomhedens skattepligtige overskud. Selskabsskat bliver betalt i forbindelse med årsafslutningen og beløbet er momsfrit. 

I denne supportartikel guider vi dig igennem bogføring af selskabsskat i Billy. Vi viser dig også, hvordan du bogfører betalingen af selskabsskatten.

Bemærk, at artiklen kun er gældende for selskaber, og at det kan forholde sig anderledes for personligt ejede virksomheder.

Sådan bogfører du selskabsskat

I denne guide viser vi, hvordan du eksempelvis bogfører en virksomheds selskabsskat på 20.000 kr. i kassekladden.

Selskabsskatten skal bogføres således, at den kan findes på resultatopgørelsen og vi benytter derfor kontoen 2510 – Skat i Billys standard kontoplan. Dette gør vi for at kunne danne et godt overblik over udgifterne til SKAT. Vi anvender kassekladden til denne bogføring:

 • Tryk på Bogføring i menuen og dernæst Kassekladde.
 • Sæt datoen til at være den sidste dag i regnskabsåret, således beløbet vil ende på resultatopgørelsen i denne periode
 • Udfyld Beskrivelse
 • Kreditér kontoen 7385 - Skyldig selskabsskat
 • Debitér 2510 - Skat med samme beløb
 • Tryk Godkend alle

Der er nu bogført at der skal betales 20.000 kr. i selskabsskat.

Sådan bogfører du betalingen af selskabsskatten

Hvis du ikke allerede har bogført en betalingen af selskabsskat, skal bogføringen af betalingen af selskabsskat ske som følgende:

 • Tryk på Bogføring i menuen og dernæst Kassekladde
 • Indtast dato for indbetaling af selskabsskat og udfyld Beskrivelse
 • Kreditér 5710 - Bank som du har betalt selskabsskatten over
 • Debitér 7385 - Skyldig selskabsskat med samme beløb
 • Tryk Godkend

Du har nu bogført betalingen af selskabsskat og udlignet kontoen for skyldige selskabsskat.