Kontrol af lønbogføring

Forfatter:Frederik Damgaard Kornvig
Dato:11. maj 2023
Læsetid:3 minutter

Uanset om du bogfører løn manuelt eller automatisk med en lønintegration, så er det afgørende, at du afstemmer din lønbogføring, når du skal lave din årsafslutning.

Grundlæggende handler det om at sikre, at alle dine lønbilag for året er bogført korrekt.

Her guider vi dig til, hvordan du kan lave denne kontrol.

Hvis du har en enkeltmandsvirksomhed, kan du se, hvordan du udbetaler løn til dig selv her, og du kan se, hvordan du afstemmer udbatelingen af løn til dig selv her.

Tjek om lønsedler er bogført korrekt

Helt generelt bogfører man løn både på konti i resultatopgørelsen og på konti på balancen.

Og hvis du benytter vores standardkontoplan, bliver lønomkostninger som standard bogført på “Lønomkostninger” i resultatopgørelsen, og skyldig A-skat, skyldig AM-bidrag og skyldig ATP bliver bogført under “Kortfristede forpligtelser” på balancen. Grunden til at balancekonti tages i brug er, at man udbetaler de hensatte omkostninger på et senere tidspunkt end selve den dag, hvor man udbetaler lønnen. Det kan eksempelvis være feriepenge.

Når du afstemmer balancen, skal du først kontrollere, om totalen for lønposterne i resultatopgørelsen og totalen for lønposterne i balancen stemmer med den sidste opsummerede lønseddel for året, som du har modtaget fra dit lønsystem.

Lønsedlen indeholder en opsummering af alle løntransaktioner for året. Disse tal skal du sammenligne med årets samlede løntransaktioner, som du har registreret i Billy.

I Billy finder du dine lønposteringer

  • Vælg Regnskab i menuen.
  • Vælg Rapporter
  • Vælg Saldobalance

Vær opmærksom på at nogle lønsystemer ikke udligner A-skat, ATP-bidrag og AM-bidrag automatisk. Det vil sige, at disse ligger hensat på balancen indtil, at du udligner disse konti. Du kan se, hvordan du manuelt udligner posterne her.

Nedenfor kan du se, hvordan en typisk udligning af balancekontiene ser ud.

Din lønbogføring stemmer ikke

Hvis tallene ikke stemmer, er der gået noget galt i din bogføring, og du skal derfor gennemgå dine lønkonti.

For hurtigt at finde frem til hvor fejlen ligger, kan du med fordel opstille din balance som vist her. Det giver dig et godt og hurtigt overblik over din lønbogføring måned for måned.

  • Vælg den måned du ønsker at starte sammenligning for under Periode
  • Vælg sammenlign med Forrige måned
  • Vælg antal af perioder du ønsker at sammenligne

Hvis du kan se, at et beløb i en måned adskiller sig væsentligt fra beløbene i de øvrige måneder, så bør du gennemgå bogføringen af lønnen i de måneder, der ser ud til at være fejl i. Fejlen vil som regel være, at der mangler blive bogført løn for en periode.

Når du skal rette denne fejl, kan du få hjælp i denne hjælpeartikel, som skridt for skridt guider dig til, hvordan du bogfører løn korrekt.

Mangler du et lønsystem?

Hvis du ikke allerede anvender et lønsystem, så vil vi altid anbefale, at du vælger et til at håndtere dine lønkørsler og din bogføring. Du kan se, hvilke lønsystemer vi integrerer til her.

Spørgsmål?

Har du spørgsmål til, hvordan du kontrollerer din lønbogføring, er du altid velkommen til at kontakte os på billy@billy.dk60 24 60 24 eller skrive til os på chatten.