Billy Bogføringshjælp

Til alle der gerne vil bogføre med den rigtige momssats og konto i regnskabet.

Hvordan bogføres køb af inventar?

Vælg den kategori dit køb passer til, og se den momssats og konto du skal bogføre med.

 • Småanskaffelser

  Køb af inventar til en samlet værdi på under 13.500 kroner ekskl. moms skal blot omkostningsføres.

  Momssats: 25% købsmoms

  Bogføringskonto i Billy:

  1880 Inventar

 • Aktiv (over 13.500 kr.)

  Hvis værdien af inventaret er over 13.500 kr. ekskl. moms, så skal udgiften aktiveres som et aktiv på balancen.

  Momssats: 25% købsmoms

  Bogføringskonto i Billy:

  5310 Driftmidler og inventar (kostpris)

Fik du svar på dit spørgsmål?

Billy regnskabsprogram crying logoBilly regnskabsprogram logoBilly regnskabsprogram happy logo
#
Revisorfirmaet Lysehøj

Alle momsatser og bogføringskonti er blevet gennemgået af vores revisorpartner Christian Lysehøj fra Revisorfirmaet Lysehøj.

Sådan bogfører du køb af inventar

Du kommer næppe udenom at skulle købe nyt inventar til din virksomhed. I nogle tilfælde er der tale om småting, mens der andre gange skal investeres noget dyrere og netop prisen har betydning for dit momsfradrag.

Det vil blive uddybet nedenfor.

Inventar for under 13.500 kr.

Køber du mindre ting, som har en samlet værdi under 13.500 kr. ekskl. moms, så skal det blot omkostningsføres. Hvis beløbet er inklusiv moms, så kan du fratrække momsen.

Inventar for over 13.500 kr.

Køber du dyre ting til en værdi over 13.500 kr. ekskl. moms, så skal beløbet i stedet afskrives i regnskabet. Det betyder, at beløbet fordeles over en årrække, og beløbet bliver dermed mindre på årsbasis.

Bogføring af inventar i Billy

Småanskaffelser under 13.500 kr. anbefaler vi, at du bogfører under kontoen 1880 Inventar, mens inventar for over 13.500 kr. konteres under kontoen 5310 Driftmidler og inventar (kostpris).