Anlægsnote - Hvad er en anlægsnote?

En anlægsnote er en note, som kan tillægges virksomhedens regnskab, for at specificere eventuelle bevægelser i forbindelse med virksomhedens anlægsaktiver. 

Vil du have hjælp til at holde styr på økonomien i din virksomhed? Det kan vi hjælpe med. Prøv Billy gratis.

En anlægsnote kan f.eks. bruges til at beskrive, hvis der er foretaget investeringer i nye anlægsaktiver eller lignende, såfremt dette findes nødvendigt. 

Hvordan laver man en anlægsnote?

Når der skal udarbejdes en årsrapport for en virksomhed, består denne som regel af virksomhedens balance og resultatopgørelse. Under virksomhedens balance kan posten anlægsaktiver findes. Det er her, hvor en anlægsnote kan bruges, til at beskrive og specificere, hvis der er foretaget handlinger eller bevægelser på denne post. 

Hvad indeholder en anlægsnote?

En typisk anlægsnote indeholder en række vigtige oplysninger, herunder:

Beskrivelse af Anlægsaktiver:

Anlægsnoten begynder ofte med en beskrivelse af de forskellige typer af anlægsaktiver, som virksomheden ejer. Dette kan omfatte information om bygningernes placering, maskinernes specifikationer, køretøjernes antal og andet relevant indhold.

Akkumulerede Afskrivninger:

Afskrivninger er den årlige nedskrivning af aktivets værdi over dets forventede levetid. Anlægsnoten inkluderer typisk oplysninger om de akkumulerede afskrivninger for hvert aktiv. Dette giver interessenter en idé om, hvor meget værdi aktivet har mistet i løbet af dets levetid.

Bogført Værdi:

Bogført værdi er aktivets oprindelige anskaffelsesværdi minus de akkumulerede afskrivninger. Dette beløb angiver, hvad aktivet er værd på virksomhedens balance på tidspunktet for rapporten.

Nedskrivninger:

Hvis der er tegn på, at aktivets markedsværdi er faldet betydeligt under dets bogførte værdi, kan en nedskrivning forekomme. Anlægsnoten vil indeholde oplysninger om eventuelle nedskrivninger og årsagen hertil.

Igangværende Investeringer:

Anlægsnoten kan også inkludere information om igangværende investeringsprojekter i anlægsaktiver, hvilket giver interessenter indsigt i virksomhedens planer for fremtidige kapitalinvesteringer.

Hvorfor er en anlægsnote relevant?

Tilføjelse af en anlægsnote i balancen kan være yderst relevant i forskellige sammenhænge. 

Først og fremmest bruges det til at få et indblik i, hvad der er sket med virksomhedens anlægsaktiver i det forgangne år. 

Derudover kan det være relevant at benytte sig at anlægsnoter for at belyse virksomhedens investeringsstrategi, levetid og værdiansættelse af disse aktiver. Dette er især vigtigt for investorer, da det påvirker virksomhedens evne til at generere fremtidige indtægter og afkast.

Få overblik over din økonomi

I Billy gør vi regnskab og bogføring nemt for alle. Send let fakturaer, upload dine kvitteringer med din smartphone og afregn moms med et enkelt klik. Du kan få support alle ugens 7 dage både på mail, telefon og chat.

Prøv Billy gratis i 30 dage