BillypediaHvad er bruttomargin?

Hvad er bruttomargin?

Bruttomargin er en virksomheds totale omsætning minus vareforbrug divideret med den totale omsætning. Denne udregnes som procent og viser hvor mange procent af den totale omsætning virksomheden beholder, efter alle driftsomkostninger er betalt. Jo højere procent, jo mere har virksomheden til rådighed til andre omkostninger og forpligtelser.

Bruttomarginen opgøres efter en bestemt periode, for eksempel et kvartal eller et år, og giver et solidt overblik over hvor penge der er tilovers, efter alle produktionsomkostninger og solgte produkter fratrækkes. Tallet gør det tydeligt at se, hvor mange penge der blev brugt på at producere produkter, og hvor meget der blev solgt for i perioden. På den måde opdages det, hvis der bliver brugt mere på at producere et produkt, end det reelt set er værd.

Hvorfor er det vigtigt at udregne bruttomargin?

Der er flere fordele ved at udregne bruttomargin, særligt for større eller voksende virksomheder. Det giver et godt økonomisk overblik over, hvor godt det går, hvor der skal spares penge eller hvor der evt. er råd til at bruge mere på produktion. På den måde kan man overvåge virksomhedens fremskridt og se hvilke områder, der skal kontrolleres.

At udregne bruttomarginen er desuden en fordel, hvis man ønsker at finde investorer. Ved at oplyse disse tal, kan investorer nemlig tydeligt se om forretningen er værd for dem at investere i.

Hvordan beregnes bruttomargin?

Ligningen for at udregne bruttomargin i procent lyder:

Omsætning - Vareforbrug / Omsætning

Procenten, denne udregning giver, repræsenterer den del af hver omsatte krone, som virksomheden beholder som bruttoprofit. Har virksomheden for eksempel en bruttomargin på 40%, så betyder det at virksomheden beholder 0,40 kr af hver krone fra omsætningen. Denne procentdel skal anvendes til at betale andre omkostningergæld m.v. Bruttomarginens niveau afhænger i høj grad af, hvilken industri man beskæftiger sig med.

Er bruttomargin og bruttoavance det samme?

Det kunne man tro, men nej. Bruttomargin og bruttoavance adskiller sig i måden de udregnes på. Hvor bruttomargin udregnes i procenter, udregnes bruttoresultatet som et absolut dollarbeløb. Dog repræsenterer begge udgaver i sidste ende det samme.

Bruttoresultatet adskiller sig ved at repræsentere det absolutte, som virksomheden generer ud over diverse omkostninger. På den måde kan man gengive bruttomarginen ved at tage bruttoavancen og dividere den med de samlede indtægter. Dog præsenterer bruttoavancen kun et isoleret tal, mens bruttomarginen opstiller en figur, der giver overblik over omkostningerne. Derfor er det kun bruttomarginalen som anvendes af markedsanalytikere og investorer.

Få overblik over din økonomi

I Billy gør vi regnskab og bogføring nemt for alle. Send let fakturaer, upload dine kvitteringer med din smartphone og afregn moms med et enkelt klik. Du får gratis support alle ugens 7 dage på både mail, telefon og chat.

Få overblik over din økonomi

I Billy gør vi regnskab og bogføring nemt for alle. Send let fakturaer, upload dine kvitteringer med din smartphone og afregn moms med et enkelt klik. Du kan få support alle ugens 7 dage både på mail, telefon og chat.

Prøv Billy gratis i 30 dage