Driftsbudget - Hvad er et driftsbudget?

Et driftsbudget indeholder de indtægter og udgifter, som en virksomhed har planlagt, eller forventer at få, inklusiv de omkostninger der opstår i perioden.

Vil du have hjælp til at holde styr på økonomien i din virksomhed? Det kan vi hjælpe med. Prøv Billy gratis.

Formålet med et driftsbudget er, at man skal kunne vurdere, om virksomheden kan blive lønsom i den kommende periode.

Hvad indeholder et driftsbudget?

Et driftsbudget skal indeholde en række forskellige poster, så budgettet giver et retvisende billede af virksomheden. Det skal f.eks. indeholde følgende punkter:

Bruttofortjeneste/dækningsbidrag

Som udgangspunkt skal du give et realistisk bud på din virksomheds omsætning for det kommende år. Herefter trækker du de omkostninger fra, som direkte varierer med omsætninger - altså de variable omkostninger. Posterne opdeles på månedsbasis, så de giver et periodebaseret overblik.

Dette viser det forventede dækningsbidrag for perioden. Dækningsbidraget er det beløb, som der er tilbage til at dække virksomhedens afskrivninger, samt finansierings- og kapacitetsomkostninger. Det er desuden dette beløb, som et eventuelt overskud skal komme fra.

Kapacitetsomkostninger

Driftsbudgettet skal indeholde virksomhedens kapacitetsomkostninger for at give et overblik over de faste omkostninger forbundet med virksomheden. Kapacitetsomkostningerne varierer ikke i forhold til omsætningen, og indeholder derfor poster som husleje, telefon/internet og kørsel/transport.

Dækningsbidraget trækkes fra kapacitetsomkostningerne, og nu har du det, som også kaldes for indtjeningsbidraget.

Finansieringsomkostninger og afskrivninger

Her skal virksomhedens lån og kassekredit trækkes fra indtjeningsbidraget. Hvis du har optaget lån i banken for at fremme virksomhedens udvikling, skal dette fremgå her. Hvis der derimod er renteindtægter, skal de lægges til budgettet.

Hvis du har investeret i produktionsanlæg, vil det ofte være fordelagtigt at afskrive værdien over flere år, så et givet regnskabsår ikke lider under én ”kæmpe” afskrivning.

Hvis et aktiv fx forventes at holde i 5 år, kan værdien deles op i 5 dele, så du afskriver en del af beløbet hvert år.

Nettoresultat

Når alle posterne er trukket fra dækningsbidraget, vil du stå tilbage med det budgetterede nettoresultat. Dette er en god indikator for, om planen for din virksomhed vil lykkedes, eller om du skal justere på noget.

Nettoresultatet skal ligeledes give virksomheden mulighed for at imødegå dårlige økonomiske tider og samtidig udvikle sig.

Download skabelon til driftsbudget

Download skabelon til avanceret driftsbudget

Få overblik over din økonomi

I Billy gør vi regnskab og bogføring nemt for alle. Send let fakturaer, upload dine kvitteringer med din smartphone og afregn moms med et enkelt klik. Du kan få support alle ugens 7 dage både på mail, telefon og chat.

Prøv Billy gratis i 30 dage