Hvad er reserver?

Reserver er den del af en virksomheds egenkapital, som er afsat til at håndtere fremtidige økonomiske vanskeligheder eller behov. Derudover kan man også have reserver investeret i andre selskaber, for at fungere som en sikkerhed til sin egen virksomhed. De kan på den måde anses som aktier man har til gode, så man kan sikre sig hvis der opstår økonomiske fornødenheder ved at have reserver at bruge af.

Reserverne er øremærket til at blive stående i virksomheden, til der bliver brug for dem, og repræsenterer en del af virksomhedskapitalen. Man gør klogt i at have reserver i sin egenkapital, da man aldrig ved hvornår der opstår uventede udgifter eller hvis en positiv vækst pludselig vender.

Reserver i egenkapital

En egenkapital klassificerer den økonomiske opdeling af ejernes andel af virksomhedens finansiering. For et selskab er egenkapital typisk opdelt i aktier og anparter, reserver og opskrivningshenlæggelser. At have reserver i egenkapital udgør derfor den andel af egenkapitalen, som er sat til side for at sikre virksomheden for fremtiden. Man bestemmer ikke selv hvor stor en andel af egenkapitalen der udgør reserver. Det afgøres efter egenkapitalens opstilling. Opdelingen af egenkapital skal registreres officielt for virksomheden.

Bundne/frie reserver

Når der er reserver i virksomheden, betegnes de som bundne eller frie reserver. Bundne reserver er, som navnet antyder, bundet i virksomheden, og kan dermed ikke trækkes ud til udgifter. Frie reserver kan derimod godt udbetales som udbytte. Bundne reserver omfatter aktiekapital, vedtægtsmæssige reserver samt reserver vedrørende datterselskaber. Man bestemmer derved ikke selv om reserverne er bundne eller ej. Af frie reserver kan nævnes overført overskud og overkurs ved emission.

Skjulte reserver

Skjulte reserver, også kaldes hemmelige reserver, opstår ved en fejlvurdering af virksomhedens egentlige værdi. Hvis en virksomheds værdiansættelse undervurderes eller hvis virksomhedens forpligtelser (produktomkostninger, udestående mv) overvurderes, opstår de hemmelige reserver. I et regnskab, hvor nettoformuen er vurderet efter historiske priser, vil der ofte indgå hemmelige priser. Der sker ikke noget ved at have skjulte reserver, men man skal være obs på det i forhold til når virksomhedens likviditet skal vurderes. Likviditeten afgør nemlig hvorvidt virksomheden kortsigtet er i stand til at betale fremtidige regninger fra andre virksomheder og offentlige myndigheder.

Lovpligtige reserver

Når man ejer et selskab og evt. et datterselskab, er det lovpligtigt at foretage hensættelser til reserver, der er nødvendige efter den økonomiske balance i selskabet og det eventuelle datterselskab. Førhen havde man lovpligtige reservefonde, men i dag skal man blot sørge for at selskabet lever op til kravene om nødvendige reserver.

Få overblik over din økonomi

I Billy gør vi regnskab og bogføring nemt for alle. Send let fakturaer, upload dine kvitteringer med din smartphone og afregn moms med et enkelt klik. Du får gratis support alle ugens 7 dage på både mail, telefon og chat.

Få overblik over din økonomi

I Billy gør vi regnskab og bogføring nemt for alle. Send let fakturaer, upload dine kvitteringer med din smartphone og afregn moms med et enkelt klik. Du kan få support alle ugens 7 dage både på mail, telefon og chat.

Prøv Billy gratis i 30 dage