Har du styr på dit vareforbrug?

Billy regnskabsprogram forfatter

Anette Sand

30. maj 2016

Når vi taler om skattemæssigt fradragsberettiget vareforbrug i bogføringsmæssig sammenhæng, mener vi varer, der er direkte knyttet til salget. Butikker, grossister, netbutikker er alle handelsvirksomheder. Den type virksomheder har som regel et betydeligt vareforbrug, fordi det er formålet at købe og sælge varer.

Produktionsvirksomheder og håndværksvirksomheder kan også have et stort vareforbrug. Tømreren skal indkøbe træ, og jern- støberiet jern.

Servicevirksomheder har som regel et mindre eller slet intet vare- forbrug, f.eks. frisører, advokater og læger. De har til gengæld ofte høje lønomkostninger.

I vareforbruget indgår ikke indkøb, som foretages til forbrug i virksomheden: Ringbind er kun et vareforbrug, hvis de sælges videre til nogle kunder. Hvis de bruges til virksomhedens egne arkiver, er der tale om kontorhold, og så er det ikke en del af vareforbruget (men kan selvfølgelig stadig trækkes fra).

Det er med vilje, at overskriften er ”vareforbrug”, ikke ”varekøb” eller ”varelager”. For det er netop de faktiske forbrugte varer, der er en fradragsberettiget udgift. Det vil sige, at de varer, der er på lager, kan du ikke trække fra.

Varelageret skal gøres op så ofte, som det er nødvendigt for at styre økonomien og mindst en gang om året når man afslutter sit regnskab. Værdien af varelageret opgøres som hovedregel som indkøbsprisen + hjemtagelsesomkostninger. Hjemtagelses- omkostningerne omfatter transport af varer i forbindelse med indkøbet, spedition og eventuelle toldafgifter.

Vareforbruget, som kan trækkes fra, er:

Vareindkøb + hjemtagelsesomkostninger
+ varelageret ved regnskabsårets start
- varelageret ved regnskabsåret slutning
= varforbrug

Hvis din virksomhed har et vareforbrug, er en af de vigtigste reguleringer, du skal lave inden årsafslutningen lige netop vareforbruget. Varelageret og vareforbruget skal passe, ellers er regnskabet ikke skattemæssigt korrekt.

Lær at bogføre varelagerreguleringer på Regnskabsskolens kursus i bogføring og årsafslutning med Billy.