Sådan starter du virksomhed, mens du er på dagpenge

Billy regnskabsprogram forfatter

Thomas Bogh

04. marts 2020

At starte din første virksomhed kan være lidt af en nervepirrende oplevelse. Især hvis du lige er blevet færdiguddannet, eller hvis du lige har opsagt dit job.

Men selvom du er ledig – og måske endnu ikke har fået de første kunder i butikken – kan du stadig modtage supplerende dagpenge, mens du lægger fundamentet for din nye virksomhed. Det er et godt sikkerhedsnet, især hvis du ikke har prøvet at være selvstændig før.

For at modtage supplerende dagpenge under din virksomheds spæde fødsel kræver det blot, at du overholder visse regler og betingelser.

Er virksomheden en fritids- eller bibeskæftigelse?

Du skal først og fremmest tage stilling til, hvorvidt virksomheden er en bibeskæftigelse eller en fritidsbeskæftigelse.

De fleste selvstændige virksomheder hos ledige er bibeskæftigelse. Her har du ofte et CVR-nummer og er ejer eller medejer af en virksomhed.

Når du har en selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse, kan du modtage supplerende dagpenge i 30 uger. Du kan ikke få supplerende dagpenge i alle 30 uger, hvis din almindelig ret til dagpenge udløber inden.

Din virksomhed er en fritidsbeskæftigelse, hvis du ikke har et CVR-nummer og ikke er underlagt skattereglerne for selvstændige. Det kunne for eksempel være, hvis du driver deltidslandbrug, udlejning (under 10 lejemål og begrænset arbejdsopgaver) eller har en biavl. Det er altså kun de færreste, som har et erhverv, der falder under fritidsbeskæftigelse.

Step-by-step-guide til opstart af virksomhed under ledighed

Det er relativt simpelt at starte en virksomhed, mens du er ledig. Det fungerer meget på samme måde, som hvis du ellers skulle oprette et selvstændigt selskab.

Du skal bare huske at bede din A-kasse om lov først – og føre log over, hvilke timer du arbejder, så du kan bevise, at du ikke arbejder på din virksomhed, mens du skulle søge job eller stå tilgængelig for arbejdsmarkedet.

 • Bed din A-kasse om lov
  Din A-kasse skal sige god for, at du må drive din virksomhed, mens du er ledig. Det betyder, at I i fællesskab udarbejder en skriftlig aftale om, hvad du må – og ikke må – i forhold til din nystartede virksomhed.
  Mange A-kasser tilbyder hjælp til startups eller rådgivning, hvis du skal starte en ny virksomhed. Hvis du er i tvivl om, din a-kasse eller fagforening kan hjælpe, kan du altid sammenligne medlemsfordele på en side som denne,hvor du kan danne dig et overblik over flere A-kasser.
 • Registrér dit CVR-nummer
  Registrér din virksomhed på Virk.dk.
 • Indberet dine arbejdstimer til A-kassen hver måned
  Hver måned skal du registrere de timer, du ligger i din selvstændige virksomhed, på dit dagpengekort – det gælder også timer, hvor du ikke har haft en indtægt eller har arbejdet uden for normale arbejdstimer.

Bemærk: Hvis du har haft en selvstændig virksomhed som hovedbeskæftigelse, lige før du blev ledig, skal du først søge job i seks måneder, før du må starte din nye virksomhed.

Regler for drift af virksomhed som bi- eller fritidsbeskæftigelse

 • Du må gerne starte din virksomhed med håb om at gøre den til din hovedbeskæftigelse.
 • Du må gerne arbejde i dagstimerne, men du skal kunne flytte arbejdsopgaver, hvis du får tilbudt praktik, løntilskud eller lønnet arbejdet. Opgaverne skal også vige for møder i a-kassen eller på jobcentret.
 • Du skal altid kunne flytte din arbejdstid og opgaver med én dags varsel.
 • Du skal opfylde kravene for dagpenge – det betyder, at du skal være aktivt jobsøgende, stå til rådighed for arbejdsmarkedet og søge opslået fuldtidsstillinger hver uge.
 • Hvis du ejer under 50% af en selvstændig virksomhed, betragtes du i stedet som lønmodtager og skal søge om supplerende dagpenge til lønarbejde på nedsat tid.

Hvis du har startet din virksomhed, inden du gik på dagpenge, er der yderligere krav, du skal overholde:

 • Du skal – i de seneste 6 måneder, før du blev ledig – have indberettet i gennemsnit 80 lønmodtagertimer pr. måned, i mindst fem af de seks måneder.
 • Du må ikke medregne timerne, du har lagt i dit eget selskab.