Bogføring af inventar til virksomheden

Dato:9. januar 2023
Læsetid:2 minutter

Har du købt inventar såsom møbler til din virksomheds lokaler eller kontor, skal du kende reglerne for bogføring af købet. Momsreglerne er forskellige alt efter om du køber for mindre eller mere end grænsen for småanskaffelser. 

Hvis du køber for mindre end 32.000 kr. (2023) eksklusiv moms, vil du kunne straksafskrive det ved at bogføre det i balancen på en konto under administrationsomkostninger. Hvis inventaret koster mere end 32.000 kr. eksklusiv moms, vil du i stedet skulle bogføre det på en konto i balancen under aktiver

Vi viser her et eksempel på et køb af inventar for hhv. mindre og mere end 32.000 kr. eksklusiv moms.

Momsregler for inventar 

Hvis man køber inventar til virksomheden, kan man som udgangspunkt trække momsen fra såfremt at leverandøren er dansk. Man kan nemlig ikke få momsfradrag for et køb af inventar fra en udenlandsk leverandør.

Derudover er der nogle regler for, hvorvidt man kan straksafskrive købet eller om det skal aktiveres i balancen. Den ene begrænsning er beløbsstørrelsen for købet, som skal være over 32.000 kr. eksklusiv moms. Derudover skal man huske at beløbsgrænsen gælder for ét produkt som ikke kan bruges uafhængigt. F.eks. kan stilladsdele koste individuelt 1.000 kr., men da hver del ikke kan bruges uafhængigt, ses det som et samlet køb. 

Derudover skal man kunne forvente at inventaret kan bruges i mere end 1 år. Hvis inventaret forventes at have en kortere levetid, kan man godt straksafskrive det selvom det overstiger beløbsgrænsen. 

Sådan bogføres inventar under 32.000 kr.

Hvis du har købt inventar for mindre end 32.000 kr. eksklusiv moms, skal det bogføres i resultatopgørelsen. Vi bruger derfor regningsmodulet til at bogføre regningen.

 • Gå til Regninger under Udgifter
 • Klik på Opret regning
 • Udfyld informationer
 • Skriv Køb af inventar + eventuelt specifikation af hvad du har købt i beskrivelsen
 • Vælg kontoen 1880 - Inventar og vælg momssatsen Købsmoms (25%)
 • Skriv beløb og godkend regningen

Sådan bogføres inventar over 32.000 kr. 

Hvis du har købt inventar for mere end 32.000 kr. eksklusiv moms, skal du i stedet aktivere det i balancen under en konto for materielle anlægsaktiver. Vi bruger kassekladden til at bogføre denne regning.

 • Gå til Bogføring → Kassekladde
 • Vælg dato
 • Vedlæg bilag
 • Skriv Inventar + specificer hvilken type inventar der er købt fx maskine
 • Vælg kontoen 5310 - Driftsmidler og inventar (Kostpris) med momssatsen Købsmoms (25%)
 • Skriv beløbet i debet
 • Vælg modkonto
 • Godkend transaktionen

Herfra kan aktivet så afskrives på hvert år. Man kan maksimalt afskrive 25% pr. år af aktivets værdi. Dog skal man være opmærksom på aktivets forventede levetid samt om aktivet kan afskrives. F.eks. kan man ikke afskrive på dyre malerier, da de typisk ikke taber værdi.