Hvad er aconto-betaling?

En acontobetaling er et fast beløb man betaler på forskud med henblik på en senere endelig afregning. Beløbet er altså et cirka-beløb, der betales ud fra en gennemsnitlig beregning for eksempelvis et års forbrug. Et acontobeløb kan også være et afdrag for noget man har købt, som man betaler af på i mindre bidder.

Hvor anvendes acontobetalinger?

Acontobetalinger bliver ofte benyttet til betaling af el og varme i forbindelse med husleje. Grunden til at man bruger acontobetalinger i sådanne situationer er for eksempel, at det kan være svært at regne ud, hvor meget en husstand kommer til at forbruge på et helt år. En lejer vil derfor som regel blive opkrævet et månedligt beløb aconto for el og varme. Når året så er slut, vil den endelige regning blive opgjort. Dette betyder, at lejerne enten skal betale et eventuelt restbeløb eller have penge tilbage, hvis der er betalt for meget i løbet af året.

Acontobetaling for virksomheder

Selvom acontobetalinger ofte forekommer i forbindelse med husleje, kan alle virksomheder benytte sig af acontobetalinger. Hvis der eksempelvis er tale om en større mængde penge, der skal betales i forbindelse med et projekt, kan betalingen ske aconto. Virksomheder kan også vælge at give deres kunder mulighed for at betale aconto.

Moms af acontobetaling

Du skal være opmærksom på, at når en betaling sker aconto, så skal der betales moms af hver betaling og ikke kun af den endelige.

Et eksempel:
Hvis du deler en regning på 50.000,- kr. ekskl. moms op i 5 dele af 10.000,- kr. hver, så skal der betales 2.500,-kr. i moms pr. betaling.

Få overblik over din økonomi

I Billy gør vi regnskab og bogføring nemt for alle. Send let fakturaer, upload dine kvitteringer med din smartphone og afregn moms med et enkelt klik. Du får gratis support alle ugens 7 dage på både mail, telefon og chat.

Fik du svar på dit spørgsmål?

Billy regnskabsprogram crying logoBilly regnskabsprogram logoBilly regnskabsprogram happy logo

Billy Regnskabsprogram og laptop frontpage billede

Få overblik over din økonomi

I Billy gør vi regnskab og bogføring nemt for alle. Send let fakturaer, upload dine kvitteringer med din smartphone og afregn moms med et enkelt klik. Du får gratis support alle ugens 7 dage på både mail, telefon og chat.