Acontobetaling - Hvad er en acontobetaling?

Acontobetaling vil sige, at noget betales delvist fx ved en forskudsbetaling eller afdrag. En acontobetaling er altså en løbende betaling med en endelig afregning i slutning af perioden eller mindre beløb som afdrag på en allerede leveret vare.

I Billy kan du hurtigt opkræve en acontobetaling fra en kunde ved hjælp af det indbyggede fakturaprogram.

Du kender nok allerede acontobetaling fra betaling af dit forbrug af varme og el. Her opkræves du løbende et acontobeløb, som typisk er beregnet ud fra et gennemsnit af forbruget det forgangne år. Når den endelige opgørelse af forbruget er lavet, vil du enten modtage en faktura på et restbeløb eller en kreditnota for den overskydende betaling. 

Hvem bruger acontobetaling?

Selvom vi hovedsageligt forbinder acontobetalinger med betaling af varme og el, kan alle virksomheder benytte sig af acontobetalinger. En virksomhed kan altså selv vurdere, om de helst vil modtage betaling aconto eller ved en samlet faktura. 

Skal du fx lave et stort projekt, der strækker sig over en længere periode, kan det være en god ide at opkræve en acontobetaling fra kunden. Derved modtager du betalingen løbende, og sikrer et løbende cash flow til din virksomhed. I dag er de fleste kunder heller ikke afvisende for at betale løbende, så acontobetaling kan være en god måde at sikre virksomhedens likviditet på.

Hvordan udarbejdes en acontofaktura?

Når du skal indkræve en acontobetaling, foregår det på samme måde som en normal faktura. Da en acontobetaling indebærer en delvis betaling på en vare eller ydelse, går det også under navnet delfaktura.

Du skal være opmærksom på, hvor ofte acontobetalingen skal opkræves. Drejer det sig om betaling af varme, vil det ofte være en månedlig betaling med en årlig opgørelse, men virksomheden beslutter selv betingelserne for hvor ofte og i hvor lang en periode, der skal betales. Er det en forskudsbetaling, skal du i slutningen af perioden opgøre den endelige regning og udstede en delfaktura på restbeløbet eller tilbagebetale det overskydende beløb.

Hvordan momsbehandles acontobetalinger?

Når en betaling sker aconto, skal du være opmærksom på, at der skal betales moms af hver betaling og ikke kun den endelige opgørelse. Du kan altså ikke nøjes med at lægge momsen på den endelige opgørelse, selvom acontobetalingerne finder sted helt eller delvist inden leverancen eller den endelige opgørelse. Det skyldes, at betalingstidspunktet anses som leveringstidspunktet, derfor skal virksomheden medregne acontobeløbet i sit momsgrundlag for perioden hvor den enkelte acontofaktura udstedes.

Eksempel på momsafregning ved acontobetaling:

Har du en regning på 50.000,- kr. ekskl. moms, der skal opdeles til 5 acontobetalinger med betaling månedligt, vil det opgøres på følgende måde:

Første acontobetaling: 10.000,- kr. + 2.500,- kr. I moms = 12.500,- kr. inkl. moms 

Anden aconobetaling: 10.000,- kr. + 2.500,- kr. I moms = 12.500,- kr. inkl. moms 

Tredje acontobetaling: 10.000,- kr. + 2.500,- kr. I moms = 12.500,- kr. inkl. moms 

Fjerde acontobetaling: 10.000,- kr. + 2.500,- kr. I moms = 12.500,- kr. inkl. moms 

Femte acontobetaling: 10.000,- kr. + 2.500,- kr. I moms = 12.500,- kr. inkl. moms 

Betaling i alt: 50.000,- kr. + 12.500,- kr. I moms = 62.500,- kr. inkl. moms

I dette tilfælde finder den første acontobetaling sted i januar, og de efterfølgende betalinger sker månedligt. Hvis vi antager, at virksomheden har en kvartalsvis momsindberetning, vil de tre første acontobetalinger indgå i momsregnskabet for det første kvartal. På den måde overholdes de gældende momsregler for acontobetalinger.

Få overblik over din økonomi

I Billy gør vi regnskab og bogføring nemt for alle. Send let fakturaer, upload dine kvitteringer med din smartphone og afregn moms med et enkelt klik. Du kan få support alle ugens 7 dage både på mail, telefon og chat.

Prøv Billy gratis i 30 dage