Bruttoresultat - Hvad er bruttoresultat?

Bruttoresultatet vil indgå i udarbejdelsen af en virksomheds årlige regnskab og udgør en virksomheds årlige nettoomsætning fratrukket det årlige vareforbrug. 

Vil du have hjælp til at holde styr på økonomien i din virksomhed? Det kan vi hjælpe med. Prøv Billy gratis.

Vareforbruget omfatter de udgifter, der er forbundet med at producere varen. Vareforbruget vil fremgå af virksomhedens resultatopgørelse. Bruttoresultatet er beregnet uden indregning af gæld, moms eller renter.

Hvilke virksomheder bruger bruttoresultat?

Bruttoresultatet gør sig både gældende i en handelsvirksomhed og i en produktionsvirksomhed og kan beskrives således:

  • Handelsvirksomhed: nettoomsætning - vareforbrug = bruttoresultat
  • Produktionsvirksomhed: nettoomsætning - produktionsomkostninger = bruttoresultat

Bruttoresultatet er altså ikke virksomhedens endelige resultat. Ved bruttoresultatet er administrations- og driftsomkostninger, såsom løn eller leje nemlig ikke fratrukket. Administrations- og driftsomkostninger skal trækkes fra for at beregne virksomhedens endelige resultat.

Hvorfor opgør man bruttoresultatet?

Man kan se bruttoresultatet som en måde at måle virksomhedens profit. Det afspejler altså hvor mange penge, der er tilbage til at finansiere virksomheden, når man har beregnet omkostningerne ved produktionen af de varer, som virksomheden sælger. Jo lavere omkostninger, jo højere vil bruttoresultatet være.

Nettoomsætningen skal naturligvis være højere end vareforbruget for at give overskud i virksomheden.  

Eksempel på beregning af bruttoresultat

Et eksempel på, hvordan en virksomheds bruttoresultat beregnes, kunne se således ud.

Hvis en virksomhed har en nettoomsætning på 5.000.000 kr. og vareforbruget er på 2.000.000 kr., så vil virksomhedens bruttoresultat udregnes til at være 5.000.000 - 2.000.000 = 3.000.000 kr. Det samme gør sig gældende for en produktionsvirksomhed, hvor produktionsomkostningerne blot fratrækkes i stedet.

Er bruttoresultat og dækningsbidrag det samme?

Bruttoresultatet og dækningsbidraget kan være det samme. Man skal dog være opmærksom på, at der kan være nogle andre variable omkostninger, der skal medregnes for at beregne dækningsbidraget.

Få overblik over din økonomi

I Billy gør vi regnskab og bogføring nemt for alle. Send let fakturaer, upload dine kvitteringer med din smartphone og afregn moms med et enkelt klik. Du kan få support alle ugens 7 dage både på mail, telefon og chat.

Prøv Billy gratis i 30 dage