Kapitalafkastordningen - Hvad er kapitalafkastordningen?

Kapitalafkastordningen (KAO) er en frivillig beskatningsordning for personligt ejede virksomheder. Ordningen er et alternativ til personskat og virksomhedsskatteordningen (VSO).

Ønsker du rådgivning om de forskellige beskatningsordninger for selvstændigt erhvervsdrivende? Lad en Billy-certificeret revisor hjælpe dig. 

Kapitalafkastordningen kan give selvstændigt erhvervsdrivende nogle økonomiske fordele. Det skyldes, at du betaler mindre i skat af en del af virksomhedens overskud, da det i stedet beskattes som kapitalindkomst.

Hvordan fungerer kapitalafkastordningen?

Hvis du anvender ordningen, skal du beregne kapitalafkastet af virksomhedens aktiver, som kan trækkes fra din personlige indkomst og lægges over i kapitalindkomsten. Det indebærer, at du først opgører værdien af dine erhvervsmæssige aktiver. 

Dernæst skal du ved indkomstårets begyndelse finde den årlige sats for kapitalafkast, for at du kan beregne kapitalafkastgrundlaget. Endeligt trækkes det fra din personlige indkomst og tillægges kapitalindkomsten. Med ordningen kan du også fratrække virksomhedens renteudgifter fra din personlige indkomst. Derved opnår du i de fleste tilfælde en skattebesparelse.

Hvad indgår i kapitalafkastgrundlaget?

Kapitalafkastgrundlaget beregnes på baggrund af virksomhedens aktiver (uden gæld). I kapitalafkastgrundlaget indgår fx fast ejendom, goodwill og varelager. Du kan få det fulde overblik over, hvad der indgår i kapitalafkastgrundlaget på SKATs hjemmeside

Eksempel på beregning af kapitalafkastordningen 

Når du skal beregne kapitalafkastgrundlaget, skal du først opgøre værdien af virksomhedens aktiver. Det kunne se således ud:

2.200.000 kr. Fast ejendom
275.000 kr. Maskiner
100.000 kr. Betalingsrettigheder
500.000 kr. Besætning
-75.000 kr. Nedskrivning

I alt 3.000.000 kr. i kapitalafkastgrundlag

Med kapitalafkastgrundlaget på plads, mangler du bare at finde kapitalafkastsatsen, som offentliggøres af Skattestyrelsen. I år 2021 lå kapitalafkastsatsen på 0 %. Det betyder, at man i dette eksempel vil komme frem til et kapitalafkast på 0 kr. Så længe kapitalafkastsatsen er 0%, vil der ikke være skattemæssige fordele ved at bruge kapitalafkastordningen. 

Hvis vi i stedet antager, at kapitalafkastsatsen er 1%, som var tilfældet i 2017, vil kapitalafkastet i eksemplet ovenfor ende på 30.000 kr. Kapitalafkastet kan nu fratrækkes din personlige indkomst. Du skal blot skrive beløbet under kapitalindkomst på dit oplysningsskema (tidligere udvidet selvangivelse).

Hvem kan anvende kapitalafkastordningen?

Alle personer der driver en personligt ejet virksomhed kan frivilligt vælge at anvende kapitalafkastordningen. Som udgangspunkt kan personer der udlejer fast ejendom også anvende kapitalafkastordningen, da det betragtes som erhvervsudlejning.

Fordele ved kapitalafkastordningen 

  • Du kan beregne et kapitalafkast der kan trækkes fra personlig indkomst og derved opnå skattebesparelser
  • Fradrag i den personlige indkomst for virksomhedens rentetudgifter 
  • Forenklet alternativ til virksomhedsskatteordningen 
  • Intet krav om adskillelse mellem privat økonomi og virksomhedens økonomi 
  • Mere økonomisk fordelagtigt end personskatteloven 

Ulemper ved kapitalafkastordningen 

  • Ordningen har ingen effekt hvis kapitalsatsen er 0%
  • Hvis dine renteudgifter er større end kapitalafkastgrundlaget, opnår du ikke fradrag 
  • Mere kompliceret end personskatteloven 

Hvad er forskellen på kapitalafkastsordningen og virksomhedsskatteordningen?

Selvom KAO og VSO kan sammenlignes i forhold til deres økonomiske fordele, er der alligevel forskelle, du bør overveje, inden du vælger mellem de to ordninger.

Sammenlignet med VSO, har KAO færre regnskabsmæssige krav. For eksempel kræves det ikke, at din private økonomi adskilles fra virksomhedens økonomi. 

Ved VSO kan du få fuld fradragsværdi af erhvervsmæssige renteudgifter, men i KAO afhænger det af kapitalafkastsatsen. Derudover har du også mulighed for at opspare overskuddet i din virksomhed med en reduceret skattesats, når du anvender VSO. Derfor anses virksomhedsskatteordningen som den mest økonomisk fordelagtige, men også den mest krævende ordning.

Få overblik over din økonomi

I Billy gør vi regnskab og bogføring nemt for alle. Send let fakturaer, upload dine kvitteringer med din smartphone og afregn moms med et enkelt klik. Du kan få support alle ugens 7 dage både på mail, telefon og chat.

Prøv Billy gratis i 30 dage