Billypedia>Hvad er kapitalafkastordningen?

Hvad er kapitalafkastordningen?

Kapitalafkastordningen (KAO) er en beskatningsordning, som kan give selvstændigt erhvervsdrivende nogle økonomiske fordele. Du betaler nemlig mindre i skat på en del af din virksomheds overskud. Den del kaldes kapitalafkast, og beskattes som kapitalindkomst.

Ordningen giver især besparelser på AM-bidraget og reduktion i beregningen af bund- og topskat. Det er også en ordning, som ikke lægger dig ned administrativt. Du er nemlig fritaget for bogføringspligten. Samtidig er der ikke strenge krav til adskillelse af privat- og virksomhedsøkonomi.

Eksempel på kapitalafkastordningen

Når du laver beregningen af dit kapitalafkast, så er første skridt at opgøre værdien af din virksomheds aktiver . Det er nemlig kapitalafkastgrundlaget. Som hovedregel skal finansielle aktiver og gældsposter ikke med.

Eksempel:

2.200.000 kr. Fast ejendom

275.000 kr. Maskiner

100.000 kr. Betalingsrettigheder

500.000 kr. Besætning

-75.000 kr. Nedskrivning

I alt 3.000.000 kr. i kapitalafkastgrundlag

Med kapitalafkastgrundlaget på plads, så mangler du bare SKATs sats for kapitalafkast. I år 2017 lå kapitalafkastsatsen på 1 %.

Det giver et kapitalafkast på 30.000 kr.

Kapitalafkastet kan nu fratrækkes din personlige indkomst. Det eneste du skal gøre er, at skrive beløbet under kapitalindkomst på din selvangivelse.

Hvad er forskellen på kapitalafkastordningen og virksomhedsordningen?

Der findes tre forskellige beskatningsordninger for erhvervsdrivende med personligt ejet virksomhed: virksomhedsordningen (VSO), kapitalafkastordningen (KAO) og personskatteloven.

I udgangspunktet beskattes selvstændigt erhvervsdrivende efter personskattelovens regler. Det betyder, at din personlige indkomst og virksomhedens resultat før renter beskattes ligesom almindelig lønindtægt. Det er kun renter af virksomheden som hører under kapitalindkomsten.

Du kan tilvælge kapitalafkastordningen eller virksomhedsordningen. Begge ordninger kan give nogle skattemæssige fordele i forhold til personskatteloven. Men hvilken ordning skal du vælge?

Kapitalafkastordningen:
Kapitalafkastordningen er en simplere udgave af virksomhedsordningen. Vælger du kapitalafkastordningen, kan du vinke farvel til et bjerg af krav til administration og bogføring. For mange erhvervsdrivende kan ordningen også give større økonomisk gevinst end virksomhedsordningen.

Du skal vælge kapitalafkastordningen, hvis:

  • Du ikke har brug for en opsparing i virksomheden.
  • Du vil slippe for, at betale AM-bidrag på en del af dit overskud (kapitalindkomsten).
  • Du vil opnå nogle af fordelene ved virksomhedsordningen, men ikke har brug for hele pakken.
  • Du har en enkeltmandsvirksomhed, et interessentselskab eller kommanditselskab.

Virksomhedsordningen:
Virksomhedensordningen er dén ordning, som minder mest om den måde selskaber beskattes på. Det er en ordning, som giver mere attraktive skatteforhold. Især når det kommer til renter og opsparet overskud i virksomheden. Til gengæld kan det være nødvendigt med hjælp fra professionelle, som kender ordningens snørklede regler.

Du skal vælge virksomhedsordningen, hvis:

  • Din virksomheds renteudgifter er større end kapitalafkastet.
  • Du betaler topskat.
  • Du vil opnå lavere beskatning på opsparet kapital i virksomheden.

Det er ikke et helt ukompliceret valg. Derfor kan det være en god idé, at regne på det og evt. få professionel hjælp inden du træffer dit valg. Billy kan hjælpe dig med at finde en revisor i dit område her.

Få overblik over din økonomi

I Billy gør vi regnskab og bogføring nemt for alle. Send let fakturaer, upload dine kvitteringer med din smartphone og afregn moms med et enkelt klik. Du får gratis support alle ugens 7 dage på både mail, telefon og chat.

Få overblik over din økonomi

I Billy gør vi regnskab og bogføring nemt for alle. Send let fakturaer, upload dine kvitteringer med din smartphone og afregn moms med et enkelt klik. Du kan få support alle ugens 7 dage både på mail, telefon og chat.

Prøv Billy gratis i 30 dage