Kurator - Hvad er en kurator?

En kurator er en person, der har til ansvar at varetage en konkursramt virksomheds kreditorer og deres interesser.

Mangler du hjælp til regnskabet i din virksomhed? Det kan vi hjælpe med. Prøv Billy gratis.

I tilfælde af at en virksomhed går konkurs, skal en kurator indover, for at sørge for at alle virksomhedens kreditorer får det, som den konkursramte virksomhed skylder, og at alt bliver fordelt korrekt. 

Hvilke opgaver har en kurator?

Bliver en virksomhed erklæret konkurs, har en kurator til opgave at sælge virksomhedens aktiver, med henblik på at afvikle virksomhedens gæld til kreditorerne. 

Yderligere har kuratoren til opgave at tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for at lave en undersøgelse omkring mulig konkurskarantæne, for virksomhedens ledelseskreds.  

Fordeling af skyldners aktiver

I forbindelse med salget af aktiver, vil kuratoren i de fleste tilfælde bruge en uafhængig vurderingsperson til at give en vurdering af virksomhedns aktiver, for at få den bedste pris for aktiverne. 

Når virksomhedens aktiver er solgt, fordeler kuratoren indtægterne fra salget ligeligt mellem virksomhedens kreditorer. Efter reglerne for konkursloven, vil nogle kreditorer have fortrinsret til denne gældsafvikling. Dette kan forekomme hvis kreditorerne har nogen form for sikkerhed i virksomhedens aktiver, eller har krav i form af løntilgodehavende. 

Undersøgelse om grundlag for konkurskarantæne 

Under behandlingen af den konkursramte virksomhed, vil kuratoren også vurdere om der er bør laves en undersøgelse om grundlag for, at virksomhedens ledelseskreds skal i konkurskarantæne. Såfremt der er grundlag herfor, er det op til skifteretten at tage stilling til, om de personer der var i virksomhedens ledelseskreds skal i konkurskarantæne.

Grundlaget for konkurskarantæne kan være, at vedkommende har ageret groft uansvarligt i forhold til ledelse af virksomheden, og derfor ikke vurderes egnet til at deltage i ledelsen. 

Hvis en person er i konkurskarantæne, vil det sige, at den pågældende person ikke kan deltage i ledelsen af en virksomhed, hvor personen ikke har personlig hæftelse.

Hvordan fungerer lønning til kuratorer?

Kuratorens løn betales af den konkursramte virksomhed. Dette fungerer på den måde, at kuratoren kommer med en opgørelse af de timer, der er brugt på behandlingen af den konkursramte virksomhed. Sammen med denne opgørelse medfølger en beskrivelse af det udførte arbejde. 

Denne opgørelse sendes ind til skifteretten, som skal godkende opgørelsen. Derefter vil kuratorens honorar, eller løn, blive modregnet de værdier der er til rådighed efter salget af virksomhedens aktiver. 

Få overblik over din økonomi

I Billy gør vi regnskab og bogføring nemt for alle. Send let fakturaer, upload dine kvitteringer med din smartphone og afregn moms med et enkelt klik. Du kan få support alle ugens 7 dage både på mail, telefon og chat.

Prøv Billy gratis i 30 dage