Iværksætterselskaber bliver afskaffet

Dato:29. januar 2019
Læsetid:2 minutter

Regeringen og Dansk Folkeparti har i februar indgået en aftale og fremsat et lovforslag, som betyder, at Iværksætterselskaber (IVS) bliver afskaffet. Det vil sige, at det ikke længere vil være muligt at vælge IVS som selskabsform, når du vil stifte virksomhed.

Der lægges i stedet op til, at man opretter et anpartsselskab (ApS), hvor kapitalkravet, som er det påkrævet beløb til stiftelsen, sænkes for ApS’er fra 50.000 kr. til 40.000 kr.

Læs mere, hvis du vil vide, hvad det betyder for dig med et IVS.

Hvad er et IVS?

Et iværksætterselskab var en anden form for anpartsselskab, som blev muliggjort i 2014, da det blev besluttet, at iværksættere skulle have nemmere ved at stifte virksomhed. Derfor kunne man før afskaffelsen stifte et IVS for 1 kr.

Forskellen på et IVS og et ApS har været kapitalkravet, da de ellers er underlagt de samme regler. Et ApS krævede før, at man havde 50.000 kr. til indskud ved stiftelsen, nu er dette dog blevet sat ned til 40.000 kr i forbindelse med afskaffelsen af IVS’er.

Da kravet til kapital ved stiftelse var så meget lavere for et IVS, var man samtidigt forpligtet til at hensætte 25 pct. af et eventuelt overskud fra ens selskab. Overskuddet skulle så på sigt være med til at danne en reserve, som skulle skabe et kapitalgrundlag for ens IVS, indtil reserven udgjorde mindst 50.000 kr. sammen med selskabskapitalen, så selskabsformen kunne ændres til ApS.

Hvorfor fjernes muligheden for at stifte et IVS?

Formålet med IVS’er var at styrke iværksætteri i Danmark, men ifølge en analyse foretaget af Erhvervsstyrelsen i september 2018 har IVS har ikke haft den forventede effekt på iværksætteriet. Tværtimod viser analysen, at selskabsformen har medført øget risiko for svig særligt sammenlignet med enkeltmandsvirksomheder. Derfor er det blevet besluttet at afskaffe selskabsformen og i stedet sænke kapitalkravet til ApS’er.

Hvad betyder det for dig med IVS?

Er du en af de mere end ca. 45.000 med et IVS, betyder afskaffelsen, at du skal omregistrere din virksomhed til et ApS inden for de næste 2 år. For at omregistrere din virksomhed:

  • Skal din selskabskapital og reserve udgøre minimum 40.000 kr.
  • Skal beslutningen om omregistrering træffes på selskabets generalforsamling.
  • Skal navnet ændres på virksomheden, så det går fra have IVS i navnet til ApS.

Selve omregistrering anmelder du på Virk.dk. Her skal du vedhæfte et referat fra generalforsamlingen, hvor omregistreringen er blevet besluttet, eventuelt tilrettede vedtægter og en uvildig vurderingsmandserklæring på, at selskabet har den nødvendige kapital til at skifte selskabsform.

  • Nyt krav i bogføringsloven træder i kraft fra 1. januar 2023
  • Fristen for indsendelse af årsrapporten er forlænget permanent fra 2022
  • Hvilken investeringsmulighed skal give dine penge vokseværk?