Lønguide til selvstændige

Toke Kruse

Virksomhedsskatteordningen

Blå billy bog

Få guiden som e-bog

Jeg accepterer Billys betingelser for opbevaring af personoplysninger

Den tredje og sidste mulighed er virksomhedsskatteordningen.

Virksomhedsskatteordningen er ligesom kapitalafkastordningen besværlig at bruge, hvis ikke man er regnskabsmæssigt uddannet. Ordningen tilbyder dog en række specifikke fordele, som du bør have med i dine overvejelser, når du beslutter, hvordan du ”udbetaler løn” til dig selv. Det anbefales dog altid at søge råd hos en revisor, inden du giver dig i kast med virksomhedsskatteordningen, da den har sine udfordringer. I denne gennemgang vil vi derfor gøre mere ud af fordelene ved ordningen end egentlige praktiske eksempler på brug af denne.

Fordelene ved virksomhedsskatteordningen
Der eksisterer nogle skattemæssige fordele for dig ved brug af virksomhedsskatteordningen, hvis du:

 • ønsker at spare op i virksomheden
 • er over grænsen for topskat
 • er på SU
 • ønsker at have fri bil (firmabil)
 • har høje renteudgifter i din virksomhed (fradragsværdien er op til 56% mod de normale 33%).

Opsparing i enkeltmandsvirksomhed

Hvis du ønsker at opbygge mere kapital til virksomheden, så kan du med fordel anvende virksomhedsskatteordningen, da du kun betaler 24,5% i skat af den del af overskuddet, som ikke trækkes ud af virksomheden til dig selv. Normalt (ved brug af personlig indkomst) ville du betale op mod 56% i skat af ALT overskud, men ved brug af virksomhedsskatteordningen betaler du kun 56% i skat af den del af overskuddet, som du trækker ud til dig selv, og a conto-skat på 24,5% af resten/det, du lader stå i virksomheden.

Over grænsen for topskat eller på SU

Med muligheden for at lade en del af overskuddet blive i virksomheden kan du tilpasse dine private hævninger, så du undgår at skulle betale topskat, hvis din indkomst befinder sig over grænsen for denne. Det samme er gældende, hvis du er på SU, da du ved brug af virksomhedsskatteordningen kan holde dig under beløbsgrænsen for, hvad du i så fald må tjene.

Fri bil i enkeltmandsvirksomhed

Ønsker du at gøre brug af fri bil i din enkeltmandsvirksomhed, er du nødt til at anvende virksomhedsskatteordningen. Det vil sige, at det ikke er tilladt at blive beskattet af fri bil, hvis du ikke anvender virksomhedsskatteordningen, når du har en enkeltmandsvirksomhed.

Der kan være flere fordele ved at blive beskattet af fri bil, bl.a. kan du og din familie anvende bilen til egen brug, så meget I vil. Yderligere fordele og ulemper ved brug af fri bil kontra andre muligheder vil ikke blive diskuteret i denne guide.

Skattebesparelse ved brug af virksomhedsskatteordningen

Hvor meget af din virksomheds overskud, der kan beskattes med 24,5%, afhænger af, hvor meget du hæver til dig selv i virksomheden. Jo mindre du hæver til dig selv, jo mere kan beskattes med 24,5%. Vi vil vise dette i to eksempler, som er hentet fra blogindlæg om virksomhedsskatteordningen skrevet af vores Billy-certificerede revisor, Lasse Brandt fra ReviPartner Vejle.

Eksempel 1:

Har du et overskud i virksomheden før renter på 600.000 kr. og hæver 400.000 kr. til dig selv til privat brug, vil der ske en beskatning af 264.901 kr. med 24,5% og af resten, 335.099 kr. (600.000 – 264.901 = 335.099), med op til 56%. Dette vil give dig en skattemæssig besparelse på op til 83.444 kr. i forhold til, hvis hele dit overskud var blevet beskattet som personlig indkomst med en skatteprocent på 56%. Se beregning herunder:

Skat ved personlig indkomst:

 • 600.000 x 56% = 336.000

Skat ved virksomhedsskatteordningen:

 • (264.901 x 24,5%) + (335.099 x 56%) = 252.556 kr.

Skattebesparelse ved virk.skatteord.:

 • 336.000 - 252.556 = 83.444 kr.

Eksempel 2:

Havde dine hævninger i stedet været 500.000 kr. ud af overskuddet på 600.000 kr., ville beløbet til beskatning med 24,5% udgøre 132.450 kr., og resten, 467.550 kr. (600.000 – 132.450 = 467.550), ville blive beskattet med 56%. Dette ville give dig en skattemæssig besparelse på op til 41.722 kr. i forhold til, hvis hele dit overskud var blevet beskattet som personlig indkomst med en skatteprocent på 56%. Se beregning herunder:

Skat ved personlig indkomst:

 • 600.000 x 56% = 336.000 kr.

Skat ved virksomhedsskatteordningen:

 • (132.450 x 24,5%) + (467.550 x 56%) = 294.278

Skattebesparelse ved virk.skatteord.:

 • 336.000 – 252.556 = 41.722 kr.

Som tommelfingerregel kan du regne med, at du, under forudsætning af at du løbende betaler korrekt B-skat (acontoskat), vil blive beskattet med 56% af dine hævninger og af resten med 24,5%.

Krav til dig, dit regnskab og din virksomhed ved brug af virksomhedsskatteordningen

Der eksisterer en række krav til dig og din virksomhed, hvis du ønsker at gøre brug af virksomhedsskatteordningen. Nogle af de væsentligste krav er følgende:

 • Seriøs, erhvervsmæssig drift.
  undefinedundefined
 • Klar adskillelse af privat økonomi og virksomhedens økonomi.
  undefined
 • Din indskudskonto må ikke være negativ.
 • Øget krav til dit årsregnskab.

Kravet vedrørende din indskudskonto skyldes, at virksomhedsejere har været en anelse for kreative og forsøgt at trække private renteudgifter fra i virksomhedens regnskab, hvilket politikerne nu vil dæmme op for.

De øgede krav til dit årsregnskab skyldes, at ved brug af virksomhedsskatteordningen skal dit regnskabs opstilling leve op til årsregnskabslovens bestemmelser. Derudover er der også krav til en klar fordeling af din virksomheds overskud på en række forskellige poster. Hvis disse ting ikke er på plads, kan det blive en dyr fornøjelse at anvende virksomhedsskatteordningen.

Vi anbefaler derfor, at du rådfører dig hos din revisor om, hvorvidt virksomhedsskatteordningen kan anvendes til din fordel i din virksomhed, og beder om løbende assistance til korrekt bogføring og opstilling af regnskab.

Du kan læse mere om virksomhedsskatteordningen i vores blogindlæg om dette emne.

 • Opsummering:
 • Der er nogle klare skattemæssige fordele ved brug af virksomhedsskatteordningen.
 • Der stiller øgede krav til dig og din virksomheds regnskab.
 • Søg altid hjælp hos revisor ved brug af virksomhedsskatteordningen.
Billy Regnskabsprogram og laptop frontpage billede

Få overblik over din økonomi

I Billy gør vi regnskab og bogføring nemt for alle. Send let fakturaer, upload dine kvitteringer med din smartphone og afregn moms med et enkelt klik. Du får gratis support alle ugens 7 dage på både mail, telefon og chat.