Lønguide til selvstændige

Toke Kruse

Personlig indkomst

Blå billy bog

Få guiden som e-bog

Jeg accepterer Billys betingelser for opbevaring af personoplysninger

Den mest almindelige form for aflønning er personlig indkomst. Det betyder, at din virksomheds økonomi er lig med din personlige økonomi. Din skattebetaling afgøres af din virksomheds overskud og ikke af, hvor meget du hæver til dig selv i løn, da det, du trækker ud, ikke påvirker resultatet i virksomheden (forklaring i næste afsnit).

Størrelsen af dine udbetalinger til dig selv vil derfor ikke påvirke din endelige skattebetaling, men du skal være opmærksom på, at din virksomheds likviditet og evne til at betale regninger (skyldig moms osv.) bliver forringet, jo mere du hæver til dig selv. Husk at have dette in mente, når du hæver løs på din bankkonto. Hvorfor det forholder sig således bliver forklaret i næste afsnit.

Forklaring på, hvorfor du kan trække penge ud af virksomheden

Når du ejer en enkeltmandsvirksomhed, skal du se din virksomheds overskud som din personlige indkomst. Du skal derfor altid sørge for at have din bogføring ajourført, så du har et overblik over dine indtægter og udgifter, og derved hvor meget du kan tillade dig at hæve til dig selv af hensyn til din virksomheds økonomi.

Det er vigtigt, at du ikke bogfører din private hævning (din lønudbetaling) som en udgift, da den derved vil ændre på din virksomheds overskud og den skattebetaling, som din virksomhed/du skal betale i sidste ende. Det illustreres i nedenstående eksempel:

Eksempel:
Således vil en korrekt udbetaling af løn se ud:

Hvis du fejlagtigt bogførte samme løn som en udgift i virksomheden, vil det se således ud:

Derved vil du have snydt SKAT for 25.000 kr. og i realiteten have udbetalt 75.000 kr. til dig selv i løn, da de resterende 25.000 kr. fra overskuddet også vil blive betragtet som din løn. Dette lyder jo meget godt, men SKAT vil hurtigt kunne finde frem til dette og vil derefter lave en efteropkrævning af den manglende skat. Derfor må du ikke bogføre din løn som en udgift i en enkeltmandsvirksomhed.

Derfor skal du se hele din virksomheds overskud som din løn, som du betaler skat af (ca. 50 %). Det resterende beløb efter skat kan du så hæve til dig selv. Det er vigtigt at gøre opmærksom på, at du heller ikke kan trække skatten fra som en udgift i firmaet. Denne er en privat udgift, som er et udslag af din personlige indkomst, og må derfor ikke trækkes fra i virksomheden. Når du betaler dine skattebetalinger, bogfører du derfor også disse som private hævninger (ligesom din løn), så de ikke bliver trukket fra i virksomhedens regnskab.

Dine tilgodehavender hos kunder

Husk løbende at få inddrevet de tilgodehavender, du har hos dine kunder, da du betaler SKAT og moms af disse fakturaer, uanset om du har modtaget betaling eller ej.

Skulle du mod forventning ikke kunne indhente betaling fra nogle af dine kunder, så skal kunden sendes til inkasso for at påvise tabet, såfremt det økonomisk er forsvarligt og advokatomkostningerne ikke overstiger dit tilgodehavende. Hvis kunden er gået konkurs, kan dokumentation herfor understøtte indregning af tab. Hvis du har et tab, skal dette således bogføres som tab på debitorer (kunder), og fakturaen skal ikke annulleres i bogføringen. Læs i vores hjælpeartikel om emnet, hvordan du bogfører tab på dine kunder i Billy.

Forskudsregistrering og selvangivelse

Hvis du vælger at anvende personlig indkomst, skal du have lagt et budget for det næste år, da du skal forskudsregistrere hos SKAT Borger, hvad du forventer i overskud i det kommende regnskabsår (det er muligt løbende at ændre i denne forskudsregistrering).

Derefter vil SKAT tilsende dig 10 girokort, som tilsammen udgør skatten af det overskud, du har registreret. De 10 girokort skal betales månedligt med undtagelse af juni og december, hvor du ikke skal indbetale noget i skat. HUSK, at disse girokort ikke kan trækkes fra i regnskabet, da det er din personlige skattebetaling beregnet på baggrund af din personlige indkomst (din virksomheds overskud). De skal dog, som tidligere nævnt, bogføres som private hævninger fra virksomheden.

Det er en rigtig god idé at forskudsregistrere dig så tæt på det forventede overskud som muligt, da du derved får spredt din samlede årlige skattebetaling ud i 10 rater og undgår at blive overrasket af en restskat, der skal betales til SKAT, når året er omme.

Du skal være opmærksom på, at selvom din bogføring og dine budgetter er korrekte, kan der være supplerende beløb, som skal regnes med, og som kan forøge eller forringe dit overskud. Dette kan f.eks. være fri telefon eller fri bil. Læs mere om disse i vores blogindlæg om hjælp til indberetning af selvangivelse.

Når året gøres op, registrerer du det realiserede overskud på din selvangivelse. Derefter vil SKAT beregne, om du skal have skat tilbage (hvis dit overskud er mindre end forventet), eller om du skal betale restskat (hvis dit overskud er større end forventet).

Du kan læse mere om aflønning via personlig indkomst og praktiske ting, du skal være opmærksom på ved udfyldelsen af selvangivelsen i vores to blogindlæg om disse emner på Billy’s Blog. Derudover kan du i vores supportartikel vedrørende bogføring af løn til dig selv i en enkeltmandsvirksomhed se, hvordan du gør dette korrekt i Billy.

  • Opsummering:
  • Din egen lønudbetaling er en privat hævning og ikke en udgift i din virksomhed.
  • Din virksomheds overskud er lig med din løn og dit skattegrundlag.
  • Husk at forskudsregistrere dit forventede resultat hos SKAT Borger.
  • Du kan trække din betaling af skat fra din virksomheds resultat.
Billy Regnskabsprogram og laptop frontpage billede

Få overblik over din økonomi

I Billy gør vi regnskab og bogføring nemt for alle. Send let fakturaer, upload dine kvitteringer med din smartphone og afregn moms med et enkelt klik. Du får gratis support alle ugens 7 dage på både mail, telefon og chat.