Skabelon til forretningsplan

Toke Kruse

Forretningsbeskrivelsen

Blå billy bog

Få guiden som e-bog

Jeg accepterer Billys betingelser for opbevaring af personoplysninger

Forretningsbeskrivelsen er en vigtig del af en mindre virksomheds forretningsplan – og alle andre virksomheder også for den sags skyld.

Der er i alt fire spørgsmål, som forretningsbeskrivelsen skal besvare.

Først skal den forklare hvem du er. Dette er vigtigt i forhold til læserens forståelse af virksomheden og de mennesker, der udgør virksomheden. I mange tilfælde – nok i langt de fleste tilfælde – er læseren en person, som du gerne vil i kontakt med i forbindelse med finansiering af en eller anden art, så det giver god mening og det er samtidigt også høfligt, at give læseren en introduktion.

Det næste spørgsmål, der skal besvares er: Hvad er du? Det er her, du skal forklare læseren, præcist hvad dine visioner eller dit projekt indebærer, hvad der adskiller og differentierer dig fra andre på dit marked og anden information, der har værdi for læseren.

Derefter skal der være en tydelig beskrivelse af, hvor virksomheden skal placeres. Er det en online virksomhed, bør der være en kort beskrivelse af websiden. Du skal give en meget mere detaljeret beskrivelse af websiden senere i planen, men her i introduktionen er det nok med en kort oversigt.

Det sidste spørgsmål er, hvordan produktet eller servicen skal leveres til markedet. Sælger du et fysisk produkt, så er det her, du skal beskrive dit distributionsnetværk. Hvis dit produkt er en service, skal du på en logisk måde beskrive, hvordan denne service skal udvikles og hvordan den skal leveres til din målgruppe.

Det overordnede mål med dette første afsnit af forretningsplanen er, at give læseren et tydeligt billede af, hvordan den nye virksomhed hænger sammen samt dens overordnede aktiviteter. Det er også en oplagt mulighed for at begynde at fortælle læseren om den værdi, som virksomheden tilbyder – og den værdi den vil give igen.

Er virksomheden produktorienteret, er det også her, fremstillingsprocessen skal beskrives. Beskrivelsen skal bl.a. indeholde oplysninger om, hvor produktet skal laves, nødvendigt produktionsudstyr og indkøb af råvarer. Der bør laves et skøn i forhold til fremstillingsudgift per vare sammen med andre variabler af denne type, der har direkte indflydelse på driften og virksomhedens muligheder for at skabe overskud og succes. Er virksomheden mere serviceorienteret og er der ingen fremstillingsproces, der skal tages højde for, så skal den/de serviceydelser, du tilbyder, beskrives her.

Uanset om du tilbyder et produkt eller en service, så skal forretningsbeskrivelsen være stærk og direkte. Den skal primært fokusere på selve virksomheden, dog skal en del af opmærksomheden også rettes mod den branche, som virksomheden vil være en del af. Når du beskriver branchen er det vigtigt både at beskrive aktuelle brancheforhold og, endnu vigtigere - fremtidsudsigterne. Som oftest består en branche af flere forskellige markeder og du bør beskrive hvert marked i denne del af planen.

Udover at give et klart billede af virksomhedens produkter og serviceydelser, så skal dette afsnit også give en detaljeret beskrivelse af virksomhedens struktur. Dvs. om det skal være en enkeltmandsvirksomhed, et interessentskab, et anpartsselskab, osv. Ejere og managers skal navngives og deres kompetencer og erfaringer skal fremhæves, ligesådan med andre medarbejdere og deres kvalifikationer.

Når læseren er blevet sat godt ind i ovenstående punkter, er det tid til at komme ind på produkt- eller servicedistribution.

Til sidst skal man beskrive virksomhedens indtægtskilder, hvilket skal give læseren et klart billede af, hvilke planer man har i forhold til at skabe omsætning og der skal præsenteres en så pålidelig profitplan som muligt, der skal dække de første fem års drift. Dette er en ret vigtig del af virksomhedsbeskrivelsen, da den viser hvordan og hvornår en eventuel gæld, der opbygges i startfasen, vil blive adresseret.

Billy Regnskabsprogram og laptop frontpage billede

Få overblik over din økonomi

I Billy gør vi regnskab og bogføring nemt for alle. Send let fakturaer, upload dine kvitteringer med din smartphone og afregn moms med et enkelt klik. Du får gratis support alle ugens 7 dage på både mail, telefon og chat.