Skabelon til forretningsplan

Toke Kruse

Nøgleressourcer

Blå billy bog

Få guiden som e-bog

Jeg accepterer Billys betingelser for opbevaring af personoplysninger

Det er klart, at en virksomheds succes afhænger stærkt af de ressourcer, den har til rådighed. Derfor er dette emne samtidig et vigtigt element i en god forretningsplan.

Gennem planlægningsprocessen skal man sørge for at identificere alle ressourcer, både materielle og immaterielle. Her er det er vigtigt, at man er meget omhyggelig og sørger for, at alle oplysninger er korrekte.

Ressourcer findes i mange afskygninger, herunder:

Finansielle ressourcer
Finansielle ressourcer er fx penge, der allerede er investeret i virksomheden og/ eller penge, der potentielt er tilgængelige for sådanne investeringer. I begge tilfælde er det vigtigt, at alle finansielle ressourcer nævnes i forretningsplanen, da dette har direkte indflydelse på virksomheden og dens potentielle rentabilitet. Det, at en virksomhedsejer investerer sine egne penge i virksomheden, er et godt tegn for en mulig investor. Det er det, fordi det viser, at virksomhedsejeren tror så meget på sit foretagende, at han/hun selv er villig til at tage noget af risikoen på sig. Har virksomhedsejeren ikke selv investeret i virksomheden, så bør dette nævnes på et tidspunkt sammen med en kort forklaring, hvis det er nødvendigt. Denne situation er ikke nødvendigvis dårlig; det at være ærlig og ligefrem i forhold til alle finansieringsaspekter, uanset om disse er faktiske, forventninger eller håb, er klart den bedste fremgangsmåde. Dette gælder selvfølgelig alle virksomheder, uanset hvor langt man er kommet i forhold til opbygning og vækst.

Menneskelige ressourcer
En virksomheds ressourcer strækker sig langt ud over finanser – også selvom nogle ikke anerkender dette faktum eller opfører sig som om de forstår det. En af de mest værdifulde ressourcer en virksomhed har, finder man blandt de mennesker, der udgør virksomheden – med andre ord, menneskelige ressourcer. Menneskelige ressourcer kan (til dels) ses som en kombination af samtlige medarbejderes færdigheder. I forretningsplanen skal beskrivelsen af virksomhedens menneskelige ressourcer dække alle virksomhedens grundlæggende aktiviteter – fra ledere til marketing, salg og økonomi osv. Selvom de pengemæssige aspekter er lettere at have med at gøre i denne sammenhæng, da de kan altid forklares ved hjælp af regneark osv., så har de menneskelige ressourcer faktisk større værdi. Uden en tilpas mængde menneskelige ressourcer er der ingen chance for, at en virksomhed vil få succes, uanset hvor godt den er finansieret – så uden disse ressourcer er en investors penge spildt. På den anden side, når en virksomhed er rig på menneskelige ressourcer eller i det mindste har en tilpas mængde - især på ledelsesniveau, kan den opbygges og styres mod vedvarende succes. Der er andre aspekter af menneskelige ressourcer udover antal hænder og færdigheder. Uddannelse er et af dem. Det er medarbejdernes engagement og deltagelse i virksomheden, dens mål og formål såvel som i de mennesker virksomheden betjener også samt hvor tilfredse de er med deres arbejde og deres følelse af jobsikkerhed. Alle disse faktorer er uvurderlige ressourcer (såfremt de er gode og positive) og har stor indvirkning på, om virksomheden går succes eller fiasko i møde.

Varebeholdning
Varebeholdning er også en vigtig ressource, uanset om der er tale om en ny virksomhed eller en udvidelse af en virksomhed. Alle former for varebeholdning betragtes som et aktiv - og et hvilket som helst aktiv tilføjer virksomheden værdi. Fra en investors synspunkt viser en voksende varebeholdning, at fremstillingsprocessen allerede er i gang og synliggør samtidig det omsætningsog profitpotentiale, der kan realiseres ved hjælp af en kapitalindsprøjtning. Har man allerede en varebeholdning, indikerer det også overfor en mulig investor, at tidsrummet mellem investering og afkast (ROI) sandsynligvis vil være betydeligt kortere, end hvis det var en virksomhed uden ”noget på hylderne”, der var klar til at blive solgt. Selv i tilfælde, hvor produktet ikke er færdigt (fx hvis varebeholdningen består af komponenter, der er klar til at blive samlet for at udgøre det færdige produkt), bør der være en detaljeret beskrivelse af varebeholdningen i forretningsplanen. På den måde giver du læseren – uanset om det er banken, et familiemedlem eller en mulig investor – et klart billede af din ressourcemodel.

Teknologiske ressourcer
Teknologiske ressourcer er endnu et vigtigt element i dette afsnit af forretning- splanen. Teknologi har altid, i en eller anden afskygning, været en del af enhver virksomhed, men i dag bliver det mere og mere vigtigt i langt de fleste virksomheder. Teknologiske ressourcer kan fx være computer hardware og software. Det kan også være det produktionsudstyr, der er nødvendigt for at kunne fremstille og levere virksomhedens produkter. Den viden og de evner, der skal til for at betjene virksomhedens computere og produktionsudstyr, osv. er også teknologiske ressourcer – og det er klart, at denne viden og disse evner skal være til stede, eller tilegnes, før dette udstyr eller software kan bruges til noget rent praktisk. Hvis din virksomhed fx sælger software og du har fire højtuddannede udviklere med mere end 10 års erfaring hver, så er det en kæmpe teknologisk ressource. Et andet eksempel kunne være en virksomhed udstyret med et fuldt funktionsdygtigt regnskabsprogram og medarbejdere, som ved hvordan man bruger det og samtidig er rigtig gode til det.

Brancheerfaring
Et CV kan bruges til andet end at søge job; det er også vigtigt for dem, der gerne vil starte eller udvide en virksomhed – det er derfor en essentiel del af listen over ressourcer i en forretningsplan. En sund portion relevant brancheerfaring er en kæmpe fordel for enhver virksomhed og en klog investor vil synes det samme. Hvis virksomhedsejeren (eller en eller flere nøglepersoner i enten en ny virksomhed eller en virksomhed under udvidelse) har betydelig brancheerfaring, så er virksomheden med det samme foran i udviklingskapløbet. Det lyder simpelt nok, men værdien her kan være helt enorm. En ny detailforretning, hvor ejeren har 20 års erfaring på området, er i gode hænder og har langt større chancer for at få succes end en ny forretning, hvor ejeren er ny i detailbranchen. Hvis en frisør med en lang kundeliste, inklusiv nogle af de mere prominente folk i området, åbner en ny salon, så er den langt mere attraktiv for en investor end en salon, der åbnes af en, der lige er blevet færdig på frisørskolen. Uanset hvor omfattende virksomhedens samlede brancheerfaring er, så skal det med i forretningsplanen – det udgør en hjørnesten i planen såvel som i den business case, der præsenteres.

Forretningspartnere og netværk
Nogle af de ressourcer, som kommende virksomhedsejere ofte overser, er hans eller hendes netværk og forretningspartnere. Disse grupper kan tit aktiveres for at få åbnet op for nye muligheder, der i nogle tilfælde ville tage år at komme frem til selv uden en eller anden form for præetableret forbindelse. Lad os fx se på en virksomhedsejer, der vil fremstille en vare til detailbranchen, som skal sælges i en traditionel detailforretning. Har ejeren allerede en forbindelse til en forhandler, der kan hjælpe med at få produktet ind i forretningerne, så er det en overordentlig værdifuld ressource. Har ejeren forbindelse til folk med en bred viden om informationsteknologi, der passer til den nye virksomheds behov, så er det en vigtig ressource. Forbindelser som disse kan ikke overvurderes og det er vigtig at fremhæve dem i din forretningsplan, hvor det er relevant; disse oplysninger kan være afgørende for planens ”tone” og for dens chance for succes.

Alle ressourcer nævnt herover er med til at opbygge virksomhedens værditilbud. Disse ressourcer vil desuden bidrage til en effektiv og bæredygtig drift og evne til at imødekomme kundernes behov. For at opnå succes bør enhver virksomhed tydeligt definere deres ressourcer, forstå dem og hvad de kan bruges til og samtidig sørge for at udnytte dem for at skabe mest mulig værdi.

Billy Regnskabsprogram og laptop frontpage billede

Få overblik over din økonomi

I Billy gør vi regnskab og bogføring nemt for alle. Send let fakturaer, upload dine kvitteringer med din smartphone og afregn moms med et enkelt klik. Du får gratis support alle ugens 7 dage på både mail, telefon og chat.