Skabelon til forretningsplan

Toke Kruse

Økonomi

Blå billy bog

Få guiden som e-bog

Jeg accepterer Billys betingelser for opbevaring af personoplysninger

Økonomidelen af din forretningsplan er der, hvor det virkelig gælder, set fra potentielle investorers synsvinkel. Det er ikke få projekter, der gennem tiden er bukket under, fordi de ikke har formået at fremvise en stærk økonomisk plan på en overbevisende måde.

Denne del er nødvendig både for at sikre finansiering og for succes, når virksomheden er startet op. Der er flere nøglepunkter, der skal dækkes her, herunder:

Budget
Det er vigtigt at vise, hvordan pengene skal fordeles og bruges, når finansieringen er i hus. Budgettet skal indeholde leje eller lejemål, forsikring, faste regninger, løn, materialer og andre daglige driftsudgifter såvel som basale marketings-, produktions- og distributionsomkostninger.

Produktionsomkostninger
Selvom det allerede er nævnt herover, så skal virksomhedens produktionsomkostninger have særligt meget opmærksomhed i en forretningsplan. Produktionsomkostninger i forbindelse med en virksomhed, der sælger en fysisk vare, er til at gå til. Lidt sværere bliver det, hvis man tilbyder en service. Udover løn kan det at levere en service have omkostninger i form af benzin, rejser og endda underholdning. Vil man have succes, er det nødvendigt, at man som mindre virksomhed er kender alle virksomhedens produktionsudgifter og er i stand til at overvåge og administrere dem for at sikre, at virksomheden holder sig sund. Uanset virksomhedstype så skal alle produktionsomkostninger tages med, så den, der læser forretningsplanen, får et godt overblik over, hvad det kommer til at koste at drive virksomheden. Dette er også vigtigt i forbindelse med et andet punkt, som vi kommer ind på senere – nemlig overskudsmargin.

Finansiering
I dette afsnit kan man klart og tydeligt sætte tal på det beløb, man søger. Beløbet er det, som virksomhedsejeren søger for at kunne udvikle virksomheden og få den ud på markedet. Hvis virksomhedsejeren fx søger 5 millioner kroner i driftskapital, så er det det, man oplyser. Man kan også tilføje en liste over potentielle finansieringskilder i dette afsnit, det kan fx være banker, låneinstitutioner, ventureselskaber og investorer, selv familie og venner. Uanset hvilke kilder man ender med at benytte, så bør planen tydeligt angive både det beløb, der søges samt betingelser for tilbagebetaling.

Overskudsmargin
Overskudsmargin defineres som det beløb, man modtager for et produkt eller en service minus det det koster at fremstille og levere varen. En sund og bæredygtig overskudsmargin er essentiel i enhver virksomhed (og også for at sikre finansiering), men i forhold til at projicere overskudsmargin i en forretningsplan, så er ærlighed, integritet og realistiske vurderinger og skøn altafgørende. En virksomhedsejer skal hele tiden være opmærksom på virksomhedens overskudsmargin, for at kunne justere produktudvalg, priser og produktionsmønstre, når det er nødvendigt og for at sikre virksomhedens overordnede økonomiske helbred. Og det er endnu et sted hvor et brugervenligt regnskabsprogram med høj ydeevne gør en kæmpe forskel.

Opstartsomkostninger
Opstartsomkostninger er de penge, der er behov for, for at komme ud på markedet, starte driften og derefter opretholde driften indtil indtjeningen er tilstrækkelig stor til at holde virksomheden kørende. Virksomheden kan eksempelvis angive, at der er brug for 300.000 kr. til opstartsomkostninger. 125.000 kr. heraf kan evt. bruges til at købe nødvendige aktiver og lancere virksomheden, mens de resterende 125.000 kr. bruges på drift frem til det tidspunkt, hvor det forventes, at virksomheden vil kunne bære sig selv. Det er et must, at man er oprigtig og klar og tydelig, når man gennemgår opstartsomkostningerne, da finansieringskilder ofte er ret skeptiske i forhold til projiceringer – især hvis man er lidt for optimistisk i sin vurdering af, hvornår virksomheden vil være bæredygtig.

Breakeven-punktet
Breakeven-punktet er det tidspunkt hvor en virksomhed begynder at få overskud. Med andre ord, det er det punkt, hvor indtjeningen overstiger de samlede udgifter. Hvis for eksempel en ny virksomheds breakeven-punkt er 15.000 kr., så kan hver krone over dette beløb betragtes som et overskud. Her er det igen vigtigt, at man er ærlig og realistisk i sin vurdering – både for at virke overbevisende overfor udlånere og bestemme hvordan opstartsfinansieringen skal administreres, men også for at sørge for, at man når sit breakeven-punkt, før man løber tør for penge.

Software-løsninger, som dem Billy tilbyder, kan hjælpe nystartede virksomheder med at udvikle alle de økonomiske elementer beskrevet herover - og meget mere endnu. Vores iværksætter-venlige program gør det let at få et præcist overblik over alle aspekter af din økonomi, når du har brug for det, hvilket giver dig mulighed for at træffe kloge beslutninger og lægge effektive planer for langsigtet succes.

Billy Regnskabsprogram og laptop frontpage billede

Få overblik over din økonomi

I Billy gør vi regnskab og bogføring nemt for alle. Send let fakturaer, upload dine kvitteringer med din smartphone og afregn moms med et enkelt klik. Du får gratis support alle ugens 7 dage på både mail, telefon og chat.