Skabelon til forretningsplan

Toke Kruse

Markedet

Blå billy bog

Få guiden som e-bog

Jeg accepterer Billys betingelser for opbevaring af personoplysninger

Ingen forretningsplan er komplet uden en gennemarbejdet og ærlig definition og evaluering af det marked, man henvender sig til. Markedsanalysen i denne del af forretningsplanen, skal give læseren et godt billede af det potentiale, som virksomheden har. En detaljeret markedsanalyse bør også give virksom-hedsejeren en bedre forståelse for, hvordan virksomheden bedst kan køres i stilling for succes. Der er to perspektiver, der skal med i markedsanalysen. Først et historisk perspektiv, der skal vise en forståelse for tidligere resultater og mønstre og hvordan disse kan forventes at have indflydelse på virksomheden. Dernæst en prognose – en fremskrivning i forhold til forventede, fremtidige resultater. Ved at inkludere begge perspektiver kan man lave en virksom-hedsmodel, der er relevant i nutiden og har en fornuftig forventning til fremtidig bæredygtighed.

Oveni disse tidsmæssige perspektiver (fortid samt forventet fremtid) er der tre overordnede dele af markedet, der skal behandles og overvejes i forretningsplanen.

Konkurrentanalyse
Konkurrentanalysen skal indeholde den information, der er nødvendig, for at kunne forstå det kommercielle landskab, som virksomheden vil blive en del af. Analysen skal som minimum se på de tre største konkurrenter, der i øjeblikket findes på markedet. I denne sammenhæng betyder ”konkurrenter” direkte konkurrenter – dvs. virksomheder, der konkurrerer om den samme kundetype og forsøger at sælge dem den samme type produkt eller service. Alt andet er irrelevant og gavner ikke, når den nye virksomheds potentiale skal vurderes. Man bør beskrive konkurrenternes styrker og svagheder samt strategier for, hvordan man vil overkomme disse styrker og udnytte svaghederne. Man bør kort komme ind på konkurrenternes tidligere resultater, da dette siger noget om markedet generelt, men især fordi det giver indblik i de individuelle virksomheder og deres handlinger. Andre oplysninger, der er interessante i denne sammenhæng er bl.a. centrale ledere, medarbejderes kompetencer og svagheder, produktion og levering eller distributionsmetoder, markedsføring, priser, kundeservice og kundetilfredshed.

Markedsstørrelse
Ikke overraskende skal størrelsen på det marked, som virksomheden vil være en del af, med i markedsanalysen. Denne information, samt information omkring nuværende virksomheder på samme marked, kan findes i den demografiske data. Historiske og forventede trends i forhold til markedsvækst (eller nedgang) er også vigtige at få med. Alle disse elementer giver tilsammen en idé om den nye virksomheds muligheder for salg, omsætning, overskud og udvidelse.

Markedspotentiale
Markedspotentiale er en anden vigtig del af en markedsanalyse. For at vurdere markedspotentialet skal man bruge nogle af de samme data som ved vurderingen af markedsstørrelsen, men det kræver også en analyse af, hvordan selve markedet kan udvides, hvordan man vil overføre kunder fra konkurrenterne til sin egen virksomhed samt metoder, der kan aktivere en større del af målgruppen og gøre dem til faste kunder i den nye virksomhed.

Billy Regnskabsprogram og laptop frontpage billede

Få overblik over din økonomi

I Billy gør vi regnskab og bogføring nemt for alle. Send let fakturaer, upload dine kvitteringer med din smartphone og afregn moms med et enkelt klik. Du får gratis support alle ugens 7 dage på både mail, telefon og chat.