Sådan laver du årsafslutning i Billy

Dato:25. oktober 2022
Læsetid:3 minutter

Når du bruger Billy, behøver du ikke foretage dig noget ved årsregnskabets afslutning. Systemet er nemlig sat op til at “nulstille” sig selv på de korrekte poster, således at du kan gå i gang med bogføringen med det samme. 

Systemet nulstiller blandt andet din resultatopgørelse ved at flytte årets resultat (konto 2600 - Resultat efter skat) ned i balancen (Konto 7120 - Overført resultat). Derved bliver regnskabet klar til det nye regnskabsår, uden at du behøver at foretage dig yderligere. 

Vi vil dog komme med et par gode råd, som du kan huske til din årsafslutning samt forklare hvordan du indstiller dit årsafslutning i Billy. 

Gode råd til årsafslutningen

Selvom processen for årsafslutning er automatiseret i Billy, er der stadig nogle ting som er værd at huske ved årets afslutning. Husk at årsafslutning ikke er det samme som en årsrapport eller årsregnskab, men du kan købe et årsregnskab gennem Billy.

Husk at få alle indtægter og udgifter med 

Det er vigtig at få alle indtægter og udgifter med, som virksomheden har haft i løbet af året. Dette gælder også udgifter såsom private udlæg, hvor man har lagt ud for virksomheden med sit private kort. 

Man kan blandt andet gøre brug af Billys bankafstemning, som gør det nemmere at holde styr på, om man har fået alle indtægter og udgifter med som er trukket på virksomhedens konto. Derudover kan man tjekke sin egen konto eller kvitteringer igennem for private udlæg, som man har haft i løbet af året. 

Sørg for at periodisere udgifter og indtægter ved igangværende projekter

Når man har et projekt som løber over to regnskabsperioder, bruger man periodiseringer til at fordele udgifterne til hver regnskabsperiode. F.eks. hvis man har samlede udgifter for 30.000 kr. for månederne december og januar, så skal det hele ikke indregnes i regnskabsåret i december. Her vil man f.eks. periodisere 15.000 kr. til næste regnskabsår, da det vedrører januar måned i det nye regnskabsår. 

Husk at tjekke balancen 

Hvis man har nogle skyldige omkostningsposter, hvor der er registreret omkostninger på, er det en god ide at tjekke, om dette er korrekt. Det kan f.eks. være der står nogle udgifter under Skyldig Lønninger som faktisk er udbetalt. 

Det kan også være, man har et varelager, som skal gøres op. Svarer værdien i regnskabet til den faktiske værdi af varelageret? Det er derfor en god ide at tjekke balancen igennem, så man sikrer sig at alt står korrekt.

Hvis du ønsker flere råd, kan du læse vores blogindlæg om årsregnskab for ApS’er eller læse vores mange andre blogindlæg om årsregnskaber.

Husk at indstille dit regnskabsår korrekt

Hvis ikke du er sikker på, om dit regnskabsår er indtastet korrekt i Billy, så kan du nemt tjekke det. Såfremt du ønsker at ændre dit regnskabsår til at slutte i en anden måned, kan du også gøre dette ved at gøre følgende:

  • Vælg Indstillinger
  • Vælg Regnskab
  • Hvis du har regnskabsår som løber samtidig med et kalenderår, skal du sætte regnskabsårets slutning til december måned.